Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Herb

  1. Gmina posiada herb ustanowiony przez Radę Miejską w Dukli.
  2. Herbem Gminy są trzy czarne trąby oprawione w złote sztrefy w białym polu.
  3. Jednostki organizacyjne Gminy mogą używać herbu do realizacji swoich zadań.
  4. Każdorazowe użycie herbu Gminy przez inne podmioty niż określone w ust.4 wymaga zgody Burmistrza.

 

herb_big

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.