Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Rolnictwo i Łowiectwo

Obwieszczenie ARG.6151.1.2024 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2023/2024 Koło Łowieckie "Żbik" Iwonicz Zdrój

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Żbik" Iwonicz Zdrój 2023/2024

Obwieszczenie ARG.6151.17.2023 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2023/2024 Koło Łowieckie "Zacisze" w Krośnie

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Zacisze" w Krośnie 2023/2024

Obwieszczenie ARG.6151.16.2023 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2023/2024 Koło Łowieckie "Ponowa" Krosno

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Ponowa" Krosno 2023/2024

Obwieszczenie ARG.6151.15.2023 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2023/2024 Koło Łowieckie "Żbik" Iwonicz Zdrój

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Żbik" Iwonicz Zdrój 2023/2024

Obwieszczenie ARG.6151.14.2023_plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2023/2024 Koło Łowieckie "Rogacz" w Dukli

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Rogacz" w Dukli 2023/2024

Obwieszczenie ARG.6151.13.2023 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2023/2024 Koło Łowieckie "Ryś" Rymanów

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Ryś" Rymanów 2023/2024

Obwieszczenie ARG.6151.12.2023 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2023/2024 Koło Łowieckie "Zacisze" w Krośnie

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Zacisze" w Krośnie 2023/2024

 

Obwieszczenie ARG.6151.1.2023 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2022/2023 Koło Łowieckie "Żbik" Iwonicz Zdrój

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Żbik" Iwonicz Zdrój

Obwieszczenie ARG.6151.19.2022 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2022/2023 Koło Łowieckie "Ponowa" Krosno

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Ponowa" Krosno 2022/2023

Obwieszczenie ARG.6151.18.2022 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2022/2023 Koło Łowieckie "Żbik" Iwonicz Zdrój

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Żbik" Iwonicz Zdrój - zmiana miejsca polowania

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Żbik" Iwonicz Zdrój

Obwieszczenie ARG.6151.17.2022 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2022/2023 Koło Łowieckie "Ryś" Rymanów

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Ryś" Rymanów 2022/2023

Obwieszczenie ARG.6151.16.2022 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2022/2023 Koło Łowieckie "Zacisze" w Krośnie

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Zacisze" w Krośnie 2022/2023

Obwieszczenie ARG.6151.15.2022 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2022/2023 Koło Łowieckie "Rogacz" w Dukli

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Rogacz" w Dukli 2022/2023

 

Obwieszczenie_ARG.6151.13.2021 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2021/2022

Plan polowań zbiorowych KŁ "PONOWA" w Krośnie 2021/2022

Obwieszczenie_ARG.6151.12.2021 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2021/2022

Plan polowań zbiorowych KŁ "Żbik" w Iwoniczu Zdroju 2021/2022

Obwieszczenie_ARG.6151.11.2021 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2021/2022

Plan polowań zbiorowych KŁ "Zacisze" w Dukli 2021/2022

Obwieszczenie ARG.6151.10.2021 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2021/2022

Plan polowań zbiorowych KŁ "Rogacz" w Dukli 2021/2022

Obwieszczenie ARG.6151.20.2020 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2020/2021

Plan polowań zbiorowych KŁ "PONOWA" w Krośnie

Obwieszczenie ARG.6151.18.2020 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2020/2021

Plan polowań zbiorowych KŁ "Ryś" w Rymanowie, KŁ "Żbik" w Iwoniczu-Zdroju, KŁ "Zacisze" w Krośnie

Obwieszczenie ARG.6151.14.2020 plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2020/2021

Plan polowań zbiorowych KŁ "Rogacz" w Dukli

Obwieszczenie ARG.6151.2.2020 plan polowań zbiorowych dodatkowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2019/2020

Plan polowań zbiorowych dodatkowych KŁ "ŻBIK" w Iwoniczu-Zdroju

Obwieszczenie ARG.6151.10.2019 plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2019/2020

Plan polowań zbiorowych KŁ "Ponowa" w Krośnie

Obwieszczenie ARG.6151.8.2019 plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2019/2020

Plan polowań zbiorowych KŁ "Żbik" w Iwoniczu-Zdroju

Plan polowań zbiorowych KŁ "Ryś" Rymanów

Obwieszczenie ARG.6151.5.2019 plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2019/2020

Plan polowań zbiorowych KŁ "Zacisze" w Krośnie 2019/2020

Plan polowań zbiorowych KŁ "Rogacz" w Dukli 2019/2020

Obwieszczenie G.6151.13.2019 informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

KŁ "Ponowa" Krosno - książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Obwieszcznie G.6151.6.2019 Plan polowania wielkoobszarowego na terenie Gminy Dukla

Plan polowania wielkoobszarowego KŁ "Ryś" Rymanów

Obwieszczenie plany polowań zbiorowych dodatkowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2018/2019

Plan polowań zbiorowych dodatkowych KŁ "Ponowa" w Krośnie

Plan polowań zbiorowych dodatkowych KŁ "Żbik" w Iwoniczu-Zdroju

Plan polowań zbiorowych dodatkowych KŁ "Rogacz" w Dukli

Obwieszczenie informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Obwieszczenie plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Dukla w sezonie łowieckim 2018/2019

Plan polowań zbiorowych KŁ "Żbik" w Iwoniczu-Zdroju

Plan polowań zbiorowych KŁ "Ryś" Rymanów

Plan polowań zbiorowych KŁ "Rogacz" w Dukli

Plan polowań zbiorowych KŁ "Ponowa" w Krośnie

Plan polowań zbiorowych KŁ "Zacisze" w Krośnie

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.