Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zakończyła się procedura konsultacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego. Był to proces decyzyjny podczas którego mieszkańcy Dukli mieli możliwość współdecydowania o sposobie wydatkowania części środków budżetowych. Dzięki skorzystaniu z jego mechanizmów można było zgłaszać inicjatywy dotyczące najpotrzebniejszych rozwiązań wpływających na zaspokojenie potrzeb lokalnych.

W ramach procedury zgłoszono 4 propozycje zadań, 3 wnioski uzyskując pozytywną ocenę formalno- merytoryczną poddane zostały pod głosowanie mieszkańców. Konsultacje przeprowadzone w terminie od 19 sierpnia do 13 września br. wyłoniły zwycięskie zadania.

Zadanie pn. „Powiększenie zasobów zieleni miejskiej w Dukli” uzyskując najwyższą liczbę głosów wygrało procedurę konsultacyjną. W związku z niewyczerpaniem przez zwycięski wniosek pełnej kwoty, jaka przeznaczona została w ramach budżetu, do realizacji zostało rekomendowane również kolejne zadanie z listy rankingowej pn. „ Połączenie chodnikowe pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Adama Mickiewicza w Dukli”.  Działania te zostaną zrealizowane w 2020 roku.

Łączna kwota środków przeznaczonych na wykonanie przedsięwzięć wynosi 70.000, 00 zł.

Natalia Belcik

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DUKLI NA 2020 ROK

Uchwała Gminnego Zespołu ds. budżetu obywatelskiego w sprawie sporządzenia listy rankingowej projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Dukli na 2020 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Dukli w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Dukla

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z procedurą budżetu obywatelskiego

Zarządzenie Burmistrza Dukli w sprawie ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim Dukli na rok 2020

Zarządzenie Burmistrza Dukli w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego oraz trybu pracy Gminnego Zespołu do spraw budżetu

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.