Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Dodatkowe 5 miejsc dla seniorów w ramach projektu Gminny Klub Seniora w Dukli IV

Tytuł projektu:  Gminny Klub Seniora w Dukli IV

Zadania :

Zadanie 1:  Utworzenie 5 miejsc w Klubie Seniora w Dukli i zapewnienie ich funkcjonowania.

Zadanie 2 : Funkcjonowanie Klubu Seniora w Dukli

W ramach zadania 1 i 2 prowadzone będą spotkania edukacyjne  w zakresie tematyki zdrowotnej, obywatelskiej, nauka tańca, samoobrony,  warsztaty tematyczne, organizowanie imprez okolicznościowych, szkoleń z obsługi komputera i sprzętu elektronicznego. W ramach projektu zostanie utworzonych dodatkowo 5 miejsc w Klubie Seniora na terenie gminy Dukla w miejscowości Dukla.

 

Grupy docelowe :

55 osób w wieku 60+, które zamieszkują woj. podkarpackie, pow. krośnieński,

gminę Dukla i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku,

stanu zdrowia, niepełnosprawności.

 

Cel projektu:

Zapewnienie dostępu do dobrych jakościowo, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych świadczonych lokalnie na rzecz 55 osób w wieku 60+ potrzebujących codziennego wsparcia zamieszkujących gminę Dukla w ramach Klubu Seniora (dalej: KS) w okresie 01.03.2024-28.02.2026 w skutek utworzenia dodatkowych 5 miejsc w Klubie Seniora w Dukli oraz kontynuacji funkcjonowania dotychczasowych 50 miejsc w placówce.

 

Główne rezultaty które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług podmioty - 1 szt.

Liczba utworzonych dodatkowych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej - 5 szt.

Liczba osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, u których w wyniku udziału w projekcie nastąpiła poprawa jakości życia- 44 osób, w tym 38 kobiet Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 55 osób, w tym 47 kobiet

Liczba miejsc w Gminnym Klubie Seniora, którym w okresie realizacji projektu zapewniono funkcjonowania – 35 szt.

Wartość projektu: 710 080,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 603 568,00 zł

#FunduszeUE

2024-05-28
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.