Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dukli


wraz z zagospodarowaniem terenu rozpoczęta!

Gmina Dukla realizuje zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Dukli wraz z zagospodarowaniem terenu”. Generalnym Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu została firma ACORDI z Rzeszowa. Umowa na roboty budowlane została podpisana 30 kwietnia 2024 roku. Kierownikiem budowy został Lucjan Lis. Plac budowy został przekazany 13 maja 2024 r. Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży
konstrukcyjno-budowlanej oraz drogowej został Piotr Kustroń, natomiast branży elektrycznej Tomasz Gonet.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie remont Szkoły Podstawowej w Dukli. Budynek znajduje się przy ul. Kościuszki, działki nr 240/1, 192, obręb Dukla.

Cały zasadniczy układ konstrukcyjny i funkcja użytkowa istniejącego budynku po remoncie, pozostaje bez zmian w stosunku do układu obecnego. Zakres robót obejmuje:

A)  Zakres A

 • wymiana instalacji elektrycznej w 3 kondygnacjach z aluminiowej na miedzianą,
 • montaż klimatyzacji w 5 pomieszczeniach szkoły,
 • kompleksowy remont ścian i sufitów 3 kondygnacji (klasy, pomieszczenia pomocnicze i klatki schodowe),
 • wymiana parkietu na wykładzinę w 3 kondygnacjach szkoły (14 pomieszczeń klasowych oraz pomieszczenia pomocnicze),

B) Zakres B

 • czyszczenie i malowanie elewacji budynku szkoły od strony wschodniej
  i południowej na wysokości 3m i wymiana płytek elewacyjnych do wysokości 0,5m na budynku,
 • odnowieniu elewacji budynku przy ul. Kościuszki 11 (obecnie Gminny Żłobek
  w Dukli) wraz z wymianą rynien i rur spustowych,
 • utwardzenie terenu przy szkole podstawowej w Dukli pod miejsca postojowe wraz z placem manewrowym,
 • wykonanie ogrodzenia szkoły wraz z bramkami wejściowymi i bramą wyjazdową
 • modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej.

Termin realizacji umowy to 7 miesięcy od jej zawarcia, w tym w zakresie A prace prowadzone będą od 24 czerwca 2024 roku do 23 sierpnia 2024 roku, aby nie zakłócać pracy szkoły.

Koszt realizacji inwestycji to około 1 934 581,54 zł, w tym nadzór inwestorski.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 853 357,91 zł.

Justyna Jakieła

2024-05-24
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.