Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/Dz. U. z 2024 r., poz. 609/

 z w o ł u j ę

na dzień 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz.16.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli III sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2023 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawach:
  a) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 5),
  b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok (druk nr 6),
  c) wynagrodzenia Burmistrza (druk nr 7).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji 28 maja 2024 r. (wtorek) godz.16.00 sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Paweł Kuffner

2024-05-21
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.