Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

34. Łemkowski Kermesz w Olchowcu 25-26.05.2024


Łemkowski Kermesze w Olchowcu to cykl corocznie organizowanych spotkań, ważnych dla zachowania kultury duchowej wschodniego rytu oraz tradycji i obyczajów grupy etnograficznej Łemków. Kermesz, to święto parafialne, które jest nierozerwalnie związane z historią danej wspólnoty i odbywa się od wieków, wszędzie tam, gdzie są Łemkowie oraz czynne cerkwie. Oprócz praktyki religijnej Kermesz nawiązuje do dawnych tradycji wzajemnego odwiedzania się, świętowania oraz przekazywania lokalnych obrzędów.

Celem wydarzenia jest odtwarzanie i kontynuacja żywej tradycji łemkowskich Kermeszy, które ukazują różność etniczną, wschodniosłowiańską odmienność wyznaniową, z całym jej bogactwem oraz tradycją.

W olchowieckim świecie uczestniczą osoby utożsamiające się z kulturą łemkowską / rusińską mieszkające w różnych częściach kraju, a także  mieszkańcy Podkarpacia oraz turyści. Nasze lokalne święto jest dobrym i rozpoznawalnym przykładem współistnienia oraz wzajemnego przenikania się kultur pogranicza. Bogaty i różnorodny folklor regionu znajduje swoje odbicie  podczas wspólnego świętowania, które umacnia proces dalszego kultywowania tradycji.

Olchowiecki Kermesz jest wyjątkowym wydarzeniem, a w tym roku będzie miał swoją 34 edycję. Właśnie tu na pograniczu kultur spotykają się przedstawiciele różnych narodowości oraz religii czego dowodem jest program wydarzenia.

2024-05-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.