Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/Dz. U. z 2024 r., poz. 609/

 

     z w o ł u j ę

na dzień 9 maja 2024 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli II sesję Rady Miejskiej w Dukli.    

 

Porządek obrad. 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dukli.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika  Gminy Dukla (druk nr 4).
  5. Oświadczenia i informacje.
  6. Zamknięcie sesji.

 Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady
Paweł Kuffner

2024-05-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.