Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Radni i burmistrz złożyli ślubowanie


I sesja Rady Miejskiej w Dukli

7 maja 2024 roku o godz. 9.00 odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Dukli. Sesję rozpoczęła najstarsza wiekiem radna Janina Cypara, która po wyborze przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli przekazała mu prowadzenie obrad.

Radni po odebraniu zaświadczenia o wyborze uroczyście ślubowali: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg.

Na stanowisko przewodniczącego Rady zgłoszono jedynego kandydata – Pawła Kuffnera. W tajnym głosowaniu, które przeprowadziła wybrana trzyosobowa komisja skrutacyjna, obecnych na sesji radnych i po przeliczeniu wyników okazało się, że zgłoszony kandydat uzyskał 15 głosów „za” i tym samym uzyskał wymaganą większość. Paweł Kuffner jednomyślnie został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli.

Wybrana burmistrz Dukli Krystyna Andruch odebrała zaświadczenie o wyborze z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli Zenona Leńczyka.

Wypowiadając rotę ślubowania: Obejmując urząd burmistrza Dukli, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg – objęła urząd burmistrza Dukli.

Wybrany przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli podziękował za zaufanie i oddane głosy na jego kandydaturę. Następnie głos zabrała burmistrz Dukli, podziękowała za wybór, zapowiedziała że będzie współpracować z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami dla dobra gminy Dukla i jej mieszkańców.

Miłym akcentem było wręczania kwiatów i składanie życzeń dla obejmującej urząd pani burmistrz. Na zakończenie głos zabrała sołtys Mszany Ewa Kaczmarska –Więckowska, która podziękowała ustępującemu burmistrzowi Dukli Andrzejowi Bytnarowi za wieloletnią współpracę, która przebiegała zawsze w przyjaznej i kulturalnej atmosferze. W podziękowaniu wręczyła mu bukiet kwiatów. Pogratulowała również pani burmistrz i na dobry początek wręczyła piękną różę.

Więcej zdjęć w galerii...

Krystyna Boczar-Różewicz

2024-05-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.