Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Pracownicy Urzędu

Urząd Miejski w Dukli
38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 woj. podkarpackie
tel.: (00 48 13) 432-91-00;    fax:(00 48 13) 433-10-11;
Konto bankowe: 09 1130 1105 0005 2141 2520 0013
NIP: 684-17-82-033, Regon: 000528244

Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko Telefon
Burmistrz Andrzej Bytnar 13 432 91 00
Zastępca Burmistrza Łukasz Piróg 13 432 91 00
Sekretarz Piotr Świder 13 432 91 00
Skarbnik Jolanta Bik 13 432 91 00
Promocja, DPS Krystyna Boczar-Rózewicz 13 432 91 33
Obsługa rady miejskiej Zdzisława Skiba 13 432 91 23
Kadry Dorota Kurdyła 13 432 91 22
Ośrodek Kultury Małgorzata Walaszczyk-Faryj 13 433 00 25
Oświata Magdalena Limanówka-Głód 13 432 91 47
Ochrona środowiska, rolnictwo Monika Trybus 13 432 91 71
Zamówienia publiczne Maria Chłap 13 432 91 35
Nieruchomości, Komunalizacja Bogusława Sęp 13 432 91 13
Planowanie przestrzenne, program Czyste Powietrze, deklaracje CEEB Agnieszka Matusik

13 432 91 13

Planowanie przestrzenne,
Podziały nieruchomości,
Numeracja porządkowa nieruchomości
Joanna Cyran-Walczak

13 432 91 20

Podatki

Zofia Samolewska 13 432 91 14
Zabytki, energetyka Barbara Belczyk 13 432 91 89
Dodatki mieszkaniowe Halina Głód 13 432 91 17
Finanse Jadwiga Albrycht 13 432 91 11
Transport, drogownictwo Janina Cypara 13 432 91 34

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Obrona Cywilna

Witold Puz 13 432 91 17
Inwestycje Leszek Bąk 13 432 91 31
Biuro Obsługi Klienta Magdalena Gryczka 13 432 91 10
Kultura, sport, organizacje pozarządowe Barbara Pudło 13 432 91 10
Transgraniczna Informacja Turystyczna Anna Chłopecka 577 900 958
Zasoby leśne Bartosz Szczepanik 13 432 91 71
Gospodarka mieszkaniowa Sabina Mucha 13 432 91 30
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Paweł Puchalik

13 432 91 31
Inwestycje oświatowe i komunalne Ryszard Głód 13 432 91 32
Sekretariat  Joanna Nowak 13 432 91 01
13 433 00 34
Urząd Stanu Cywilnego Mirosław Matyka, Aleksandra Okońska-Szczurek 13 432 91 06
Ewidencja ludności Jolanta Albrycht 13 432 91 36
Gospodarka odpadami Adriana Farbaniec
Wioletta Jakieła
Alicja Szydło
13 432 91 66
Archiwum Roman Markuszka 13 432 91 25
Obsługa systemów informatycznych Andrzej Śliwiński
Janusz Krowicki
13 432 91 19

 

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.