Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Demografia gminy Dukla

Na koniec 2022 roku gmina Dukla liczyła 14 190 mieszkańców, w tym kobiet 7 212 oraz mężczyzn 6 978 tj. o 100 osób mniej aniżeli w 2021 roku ( 14 290). Mieszkańców w wieku +60 mieliśmy 3480, w tym 1976 kobiet i 1504 mężczyzn. Zanotowano 118 urodzeń tj. o 5 mniej aniżeli w roku 2021. Zgonów było 179, o 3 mniej aniżeli w roku 2021. Przyrost naturalny jest ujemny i wynosi – 4,29‰ (w roku 2020 był również ujemny i wyniósł –4,13‰). Największa liczbę urodzin zanotowano w miejscowościach: Równe – 24 dzieci, Łęki Dukielskie – 16 dzieci, Dukla – 11 dzieci. Najwięcej zgonów zanotowano natomiast w miejscowościach: Dukla – 25 osób, Równe – 24 osoby,  Teodorówka i Łęki Dukielskie – po 23 osoby. Mieszkańców w wieku +60  mieliśmy 3480 tj. 24,52%, w tym 1976 kobiet i 1504 mężczyzn. Zatem prawie co czwarty mieszkaniec gminy Dukla skończył 60 lat.

Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy Dukla podaje tabela.

Jolanta Albrycht


Demografia gminy Dukla. Stan na 31 grudnia 2022 r.

Powierzchnia 235,14 km2

Średnia gęstość zaludnienia
 60 osób/km2

Działalność gospodarcza w gminie Dukla

Od 1.01.2012 roku organem ewidencyjnym działalności gospodarczej jest Minister Gospodarki, który prowadzi Centralna Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej.Wielkość gospodarstw rolnych gminy Dukla - stan na 31.12.2016

Od 1,01 ha do 2,00 ha – 2 604 gospodarstwa
Od 2,01 ha do 5,00 ha – 1 058 gospodarstw
Od 5,01 ha do 7,00 ha - 119 gospodarstw
Od 7,01 ha do 10,00 ha - 99 gospodarstw
Od 10,01 ha do 15,00 ha - 46 gospodarstw
powyżej 15,00 ha - 142 gospodarstwa

Łącznie: 4 068 gospodarstw

Właściciele gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych o powierzchni od 0 do 1 ha - 816

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.