Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Demografia gminy Dukla

Na koniec 2020 roku gmina Dukla liczyła 14 498 mieszkańców, w tym kobiet 7 304 oraz mężczyzn 7 084.  Zanotowano 130 urodzenia tj. o 24 mniej aniżeli w roku 2019. Zgonów było 187, o 41 więcej aniżeli w roku 2019. Przyrost naturalny jest ujemny i wynosi – 3,96‰ (w roku 2019 był dodatni i wynosił  0,55‰).

Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy Dukla podaje tabela.

Jolanta Albrycht


Demografia Gminy Dukla według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Powierzchnia 235,14 km2
Gęstość zaludnienia 63 os/km2

Działalność gospodarcza w gminie Dukla

Od 1.01.2012 roku organem ewidencyjnym działalności gospodarczej jest Minister Gospodarki, który prowadzi Centralna Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej.Wielkość gospodarstw rolnych gminy Dukla - stan na 31.12.2016

Od 1,01 ha do 2,00 ha – 2 604 gospodarstwa
Od 2,01 ha do 5,00 ha – 1 058 gospodarstw
Od 5,01 ha do 7,00 ha - 119 gospodarstw
Od 7,01 ha do 10,00 ha - 99 gospodarstw
Od 10,01 ha do 15,00 ha - 46 gospodarstw
powyżej 15,00 ha - 142 gospodarstwa

Łącznie: 4 068 gospodarstw

Właściciele gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych o powierzchni od 0 do 1 ha - 816

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.