Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży.

- działka nr 1/5 część dz. 311, 0,1594 ha
Nadole
Działka leży na obrzeżu wsi i nie posiada dostępu do drogi dojazdowej

- działka nr 1/5 część dz. 369, 0,0658 ha
Nadole
Działka nie posiada dostępu do drogi dojazdowej

- działka nr 1/5 część dz. 373, 0,1526 ha
Nadole
Dojazd do działki jest możliwy polną drogą gruntową .Przez teren działki przebiega linia energetyczna średniego napięcia

- działka nr 1/5 część dz. 391, 0,1118 ha
Nadole
Działka leży w sąsiedztwie otwartych terenów rolnych bez uzbrojenia i bez dojazdu

- działka nr 1/5 część dz. 407, 0,0343 ha
Nadole
Działka ma nieregularny kształt, leży w terenie równinnym, podmokniętym bez drogi dojazdowej

- działka nr 1/5 część dz. 427, 0,1149 ha
Nadole
Działka posiada dostęp do wewnętrznej drogi asfaltowej, położona jest w terenie równinnym

- działka nr 1/5 część dz. 1034/1, 0,0192 ha
Nadole
Działka położona w centrum wsi i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy

- działka nr 1/5 część dz. 1036/1, 0,0156 ha
Nadole
Działka położona w centrum wsi i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy

- działka nr 1/5 część dz. 1037/2, 0,1012 ha
Nadole
Działka położona w centrum wsi i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Na działce znajduje się budynek drewniany mieszkalno-gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 1 października 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 listopada 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-10-01

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.