Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Dukli o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla .
Przedmiotem dzierżawy jest:
 • działka nr 450 o powierzchni 0,13 ha , położona w Iwli,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00064057/3 ,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  12,30 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,
 • działka nr 918 o powierzchni 0,32 ha , położona w Iwli,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00064057/3 ,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  30,30 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,
 • działka nr 1885/3 o powierzchni 0,14 ha , położona w Równem,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00032846/8,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  13,20 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,
 • działka nr 2462 o powierzchni 0,38 ha , położona w Równem,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00032846/8 ,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  35,90 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,
 • część działki nr 46/2 o powierzchni 1,80 ha , położonej w Ropiance,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00050189/6 ,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  170,30 zł  rocznie , wysokość wadium - 20,00 zł ,
                        Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod zagospodarowanie rolnicze.
Czynsz dzierżawny  ustalony w drodze przetargu zwolniony jest z podatku VAT od towarów i usług .

 

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 28 lutego 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

 

2018-02-28

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.