Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Informacja o programie PEAD 2009

Realizując program PEAD - dostarczanie żywności dla najuboższej ludności - od miesiąca marca 2009 r. rozpoczyna się wydawanie żywności przeznaczonej na rok bieżący. Żywność pozyskiwana jest z Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie. Rozprowadzaniem żywności w Dukli zajmuje się Zarząd Miejsko-Gminny Polski Komitet Pomocy Społecznej. Na rok 2009 r. pomocą żywnościową zaplanowano objąć 2000 osób z gminy, zakwalifikowanych wg obowiązujących kryteriów przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli. Do rozprowadzenia przewidziane jest około 80 ton żywności w szerokim asortymencie, takim jak: mąka, makaron świderki, makaron krajanka, kasza, płatki, musli, dania gotowe, ser żółty, ser topiony, cukier, dżem, mleko, mleko w proszku, masło, zupa krupnik, herbatniki, kawa.

Wydawanie żywności odbywa się w magazynie po Spółdzielni Inwalidów. W miesiącu marcu wydawanie odbyło się w dniach 30-31. Terminy wydawania będą ogłaszane w zależności od wpływu towaru w poszczególnych miesiącach. Magazyn czynny jest również w każdy czwartek. Zasady wydawania ilości danego artykułu przypadającego na 1 osobę zależne są od tego, ile danego artykułu jest przeznaczone do rozprowadzenia.

2009-04-06

Przygotowywali się od ubiegłego roku

Po raz kolejny uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej w Dukli uczestniczyli w Turnieju Wiedzy o Dukli. Konkurs poprzedzony był cyklem zajęć i wycieczek po mieście, które odbywały się w ramach lekcji wiedzy o regionie. 18 marca 2009 roku odbyły się eliminacje pisemne, w których wzięli udział wszyscy uczniowie klas drugich. 15.uczniów uczniów z największą ilością punktów przeszło do etapu finału. Odbył się on 30 marca 2009 roku. Jury w składzie:
Stanisław Fornal - z-ca dyrektora ZSP w Dukli
Bogumiła Ganczarska - nauczycielka SP w Dukli
Elżbieta Lega - nauczycielka SP w Dukli
Krystyna Jaracz - nauczycielka SP w Dukli
Krystyna Boczar-Różewicz - sp.ds. promocji gminy Dukla
przyznało w poszczególnych klasach miejsca:

kl.II a:
Kornel Sanocki - 1.
Dominika Gosztyła - 2.
Maja Pernal - 3.
Kinga Brulińska - wyróżnienie
Damian Szuba - wyróżnienie

kl.IIb
Kinga Jakieła - 1.
Daniel Patla - 2.
Krystian Głód - 3.
Natalia Bal - wyróżnienie

kl. IIc
Natalia Bendas - 1.
Karolina Szczurek- 2.
Kacper Krowicki - 3.
Natalia Ciura - wyróżnienie
Kinga Kuc - wyróżnienie

- W teście wzięło udział 68 uczniów, a przygotowywali się oni do turnieju już od ubiegłego roku - powiedziała Bogumiłą Ganczarska, wychowawczyni klasy IIa.
Laureatom i wychowawczyniom gratulujemy.

kbr

2009-04-02

Rocznica

4 lata temu, 2 kwietnia 2005 roku, świat obiegła wiadomość: Ojciec Święty, Jan Paweł II, nie żyje. Po 27 latach pontyfikatu odszedł Papież, którego już za życia zwano Wielkim.
W tym roku w parafii pw. św. Jana z Dukli, pragniemy po raz kolejny upamiętnić rocznicę śmierci Papieża.

Uroczyste obchody rozpoczną się o godzinie 20.00, 2 kwietnia 2009r. (czwartek) Mszą Świętą pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Mariana Rojka z Przemyśla.

Po Mszy św. odbędzie się wspólne czuwanie pod Krzyżem Pojednania i pomnikami Jana Pawła II i św. Jana z Dukli. o godz. 21.37 zostanie odśpiewana "Barka"

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy w tym szczególnym dniu pragną włączyć się w modlitwę o rychłą beatyfikacje Ojca Świętego Jana Pawła II.

o. Krystian Zdzisław Olszewski
gwardian
kustosz sanktuarium św. Jana z Dukli

2009-03-31

Rozpoczęcie sezonu na Pustelni św. Jana z Dukli

29 marca 2009 w kaplicy na Pustelni św. Jana z Dukli odbyła się msza św. inaugurująca sezon motocyklowy. Wzięło w niej udział około 60 motocyklistów i ich miłośników. Mszę św. odprawiał ks. Rafał Krejmas. Motocykliści planują w tym roku spotkanie na Pustelni w maju i na zakończenie sezonu.

Organizatorem spotkania był Tomasz Czajkowski.

kbr

2009-03-30

SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ W JAŚLISKACH

W piątek 20 marca 2009 r. w Jaśliskach odbył się Gminny Towarzyski Turniej Piłki Halowej. Impreza odbywała się w nowej (śmiało można powiedzieć, że pierwszej z prawdziwego zdarzenia w naszej gminie) hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach. W zawodach, których sędzią głównym i organizatorem był nauczyciel wychowania fizycznego ZSP w Jaśliskach p. R. Chowaniec, mogli wziąć udział uczniowie gimnazjów z terenu gminy Dukla.
W turnieju wzięły udział reprezentacje szkół w: Dukli, Głojscach, Iwli, Jaśliskach Tylawie i Wietrznie. Drużyny rozlosowano do dwóch grup. W pierwszej znalazły się: Tylawa, Wietrzno i Iwla, a do drugiej trafiły: Jaśliska, Głosce i Dukla. Rozgrywki w grupach prowadzone były systemem "każdy z każdym". Zwycięscy grupy I-szej i II-giej grali półfinały z drużynami, które zajęły drugie miejsca, w grupach przeciwnych. Zwycięscy tych meczów grali o miejsca pierwsze i drugie, a przegrani o miejsca trzecie i czwarte w klasyfikacji końcowej. Zespoły, które po fazie grupowej turnieju zajęły miejsca trzecie, rozegrały pomiędzy sobą mecz o lokaty piątą i szóstą.

Mecze w grupach

Grupa I
Tylawa 3 : 3 Wietrzno
Wietrzno 0 : 3 Iwla
Iwla 1 : 1 Tylawa

Grupa II
Głosce 1 : 3 Jaśliska
Dukla 5 : 3 Głojsce
Jaśliska 0 : 0 Dukla

Kolejność w grupach:
Grupa I
1. Iwla 4 pkt
2. Tylawa 2 pkt
3.Wietrzno 1 pkt

Grupa II
1. Dukla 4 pkt
2. Jaśliska 4 pkt
3.Głojsce 0 pkt

Mecz o miejsca 5 i 6:
Głojsce 1 : 3 Wietrzno

Półfinały:
Dukla 0 : 1 Tylawa
Jaśliska 3 : 5 Iwla

Mecz o miejsca 3 i 4:
Dukla 3 : 2 Jaśliska

Finał:
Iwla 2 : 0 Tylawa

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I m. Gim. Iwla
II m. Gim. Tylawa
III m. Gim. Dukla
IV m. Gim. Jaśliska
V m. Gim. Wietrzno
VI m. Gim. Głosce

Krzysztof Belczyk

2009-03-29

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego na terenie Beskidu Dukielskiego

W dniu 29 marca 2009 na Pustelni św. Jana na " Puszczy" w miejscowości Trzciania odbędzie się spotkanie motocyklistów z terenu Beskidu Dukielskiego rozpoczynające sezon. Serdecznie zapraszamy motocyklistów i miłośników motocykli do wzięcia udziału we mszy św. która rozpocznie się o godzinie 13.30. w kaplicy.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2009(sobota).

2009-03-24

XI GMINNYM KONKURSIE TAŃCA DUKLA 2009

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza

Wszystkie dzieci i młodzież z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału

XI GMINNYM KONKURSIE TAŃCA DUKLA 2009

Wszyscy chętni mogą wystąpić w trzech kategoriach:

- solista
- para taneczna
- zespół(3-8 osób)

Każdy uczestnik przygotowuje jeden układ taneczny

Zgłoszenia należy przesyłać na kartach zgłoszenia do dnia 15 kwietnia 2009

Konkurs odbędzie się w sali kina "Promień" w dniu 16 kwietnia 2009 o godz 1000

2009-03-23

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./ zwołuję na dzień 26 marca 2009 r. /czwartek/ o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XXXII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie idei Akcji "Pola Nadziei"- prezentacja multimedialna.
 4. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 5. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a)   wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o podział Gminy Dukla i utworzenie Gminy Jaśliska /druk nr 184/,
  • b)   wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę nazwy urzędowej przysiółka /druk nr 185/,
  • c)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Dukli za 2008 r. /druk nr 186/,
  • d)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dukli za 2008 r. /druk nr 187/,
  • e)   uchylenia uchwały własnej dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: "zakup samochodu gaśniczego" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie /druk nr 188/,
  • f)   zaopiniowania projektu Porozumienia Nr 2/BUD/20009 pomiędzy Gminą Dukla a Oddziałem w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie robót budowlanych związanych z dostosowaniem ciągu pieszego/rowerowego do obowiązujących przepisów przy drodze krajowej nr 9 E-371 Radom - Barwinek w miejscowości barwinek /druk nr 189/,
  • g)   przystąpienia do realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla" złożonego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /druk nr 190/,
  • h)   uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dukla /druk nr 191/,
  • i)   zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wietrzno w gminie Dukla /druk nr 192/,
  • j)   uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Jaśliska /druk nr 193/.
  • k)   zmian w budżecie Gminy Dukla na 2009 r./druk nr 194/.
 8. 8. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 9. 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 10. 10. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
Zbigniew Uliasz

2009-03-18

Fundusze strukturalne - szkolenie dla przedsiębiorców

Krosno - szkolenie "Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców w nowym okresie programowania 2007-2013"

25 marca 2009 r. o godzinie 10.00 w Hotelu Krosno Nafta w Krośnie odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców w ramach projektu "Mapa przedsiębiorcy 2007-2013. Fundusze europejskie dla przedsiębiorców".

W czasie szkolenia zostaną przedstawione informacje o możliwościach otrzymania środków na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Podczas szkolenia będzie można poznać praktyczne aspekty ubiegania się o dofinansowanie UE oraz dowiedzieć się o specyfice procedury konkursowej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie do 20 marca 2009r. formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie głównej serwisu www.mapaprzedsiebiorcy.pl).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji nt. konferencji i szkoleń udziela:
Grażyna Mazurek - tel.: 022 845-95-57, 022 565 20 89
e-mail: gmazurek@pkpplewiatan.pl

Krosno, Hotel Krosno Nafta, ul. Lwowska 21, godz. 10.00-16.00

2009-03-12

Dwóch rolników z gminy Dukla odznaczonych medalami „Zasłużony dla rolnictwa”

9. marca 2009 roku na spotkaniu w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale dotyczącym "Możliwości wsparcia podkarpackiej wsi i rolnictwa w ramach środków unijnych" Sekretarz Stanu Kazimierz Florian Plocie, z-ca Ministra Rolnictwa wręczył honorowe odznaczenie "Zasłużony dla rolnictwa" rolnikom z województwa podkarpackiego. Organizatorem spotkania był Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z gminy Dukla odznaczeni to honorowe odznaczenie otrzymali: Stanisław Kwaśniewski i Henry Baraniecki z Barwinka. W spotkaniu z rolnikami uczestniczyli: Marek Ordyczyński - dyrektor POR ARiMR, posłanka na Sejm RP Elżbieta Łukacijewska. Odznaczonym gratulujemy.

kbr

2009-03-12

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA

KOMISARIAT POLICJI W DUKLI     

INFORMACJA
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
NA TERENIE GMIN DUKLA i CHORKÓWKA
W 2008 ROKU

Raport o stanie bezpieczeństawa do pobrania w formacie PDF.

2009-03-09

Podziękowania dla Burmistrza Gminy Dukla

Szanowny Pan
Marek Górak
Burmistrz Gminy Dukla


Pragnę podziękować za osobiste zaangażowanie w inicjatywę wyposażenia dzieci klas 1-szych z terenu gminy Dukla w elementy odblaskowe.

Ufundowane przez Pana Burmistrza odblaski będę dla dzieci elementem, który znacznie poprawi ich bezpieczeństwo, a niejednokrotnie uchroni ich przed staniem się ofiarą wypadku.

Przeprowadzona na terenie gminy Dukla akcja spotkała się z dużym poparciem lokalnej społeczności, a także wszystkich osób, którym zależy na poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wyrażam nadzieję, że ta szczytna idea będzie kontynuowana w kolejnych latach na terenie gminy Dukla oraz będzie przykładem i zachętą dla innych jednostek samorządowych do działań na rzecz bezpieczeństwa naszych najmłodszych.

Życzę sukcesów w pracy zawodowej, dobrego zdrowia, spełnienia wszelkich marzeń i samych pogodnych dni.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W KROŚNIE
mł. insp. Krzysztof! Guzik

2009-03-09

Bez szkoły ani rusz :-)

Ferie - to czas odpoczynku od nauki i szkoły. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły chętnie i bardzo licznie uczestniczyli w organizowanych zajęciach, zabawach i konkursach właśnie podczas ferii. Nauczyciele przygotowali bardzo bogaty program, aby uczniowie mogli mile i bezpiecznie spędzić wolny czas. W ZSP w Głojscach było więc gwarno i wesoło.
Najwięcej uciechy dostarczył naszym Wychowankom kurs tańca towarzyskiego prowadzony gościnnie przez panią Małgorzatę Walaszczyk - Faryj. Dzieci mogły rozwijać swe zainteresowania i uzdolnienia w nieco innej (swobodniejszej) atmosferze i szerszym gronie. Do najatrakcyjniejszych (poza tańcem) nasi uczniowie zaliczyli: papierowe szaleństwo (origami, kirigami); zajęcia sportowo - rekreacyjne; internet jako źródło wiedzy i rozrywki; Język angielski - gry i zabawy; zajęcia językowe dla gimnazjalistów; cytaty filmowe "Deja Vu" J. Machulskiego -projekcja filmu połączona z dyskusją.. Smutno było wracać niektórym do szkoły. Ale wszystko dobre, co się dobrze kończy. Teraz pozostało tylko czekac na wakacje.

K.Piróg

2009-03-09

Duże brawa dla laureatów „SEZAMU”!

Sukcesem zakończył się debiut uczniów Szkoły Podstawowej w Iwli w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych "SEZAM" organizowanych przez Szkolną Akademię Wiedzy. Konkursy te cieszą się wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych popularnością na terenie całej Polski. W tegorocznym konkursie humanistycznym uczestniczyło 430 trzecioklasistów. W konkursie z języka angielskiego brało udział 3021 uczniów. Łamigłówki matematyczne rozwiązywało 3291 uczestników, natomiast zadania z przyrody - 962 uczniów z klasy piątej i szóstej.
Tytuły laureatów konkursu humanistycznego zdobyli: Marta Bożętka i Tomasz Szwast, zajmując ex aequo III miejsce w kraju na poziomie klas III.
Na liście wyróżnionych w tej samej kategorii znalazły się: Justyna Dubiel (9 miejsce) i Diana Nowak (11 miejsce) w kraju na poziomie klas III
Wyróżnienia w konkursie anglistycznym uzyskali: Konrad Torbik (8 miejsce) na poziomie I-szym, Izabela Szwast (14 miejsce), Aleksandra Janas (15 miejsce) na poziomie II-gim w kraju.
Wyróżnienie przypadło też w udziale Hubertowi Szwastowi, który zajął 15 miejsce w konkursie matematycznym na poziomie klas IV w kraju.

Małgorzata Migacz
Eliza Pańko

2009-03-06

„Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”

Walentynki w ZSP w Iwli

"Walentynkowa wyprawa do krainy zakochanych"- to impreza, która odbyła się ZSP w Iwli w piątek 20 lutego. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie kl. II i III gimnazjum oraz kl. III szkoły podstawowej. Śpiewano piosenki takie jak: " To twoja wina" oraz "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał". Młodsi artyści wcielili się w rolę członków zespołów The Beatles, śpiewając piosenkę "Love me do" oraz ABBA, interpretując znany przebój tej grupy pt. " SOS". Imprezę uświetnił także występ Natalii Fydryk, która wykonała piosenkę z repertuaru Whitney Houston pt. "I have nothing". Piosenka ta w jej wykonaniu zdobyła pierwsze miejsce w tegorocznym Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej. Swoje interpretacje piosenek przedstawiły także Magdalena Rąpała śpiewając "Zawsze tam gdzie ty" oraz Anna Kogut wykonując utwór "Takie tango". Wyznaniom miłosnym służyły również wiersze znanych poetów m.in. Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy się nie zdarza", Adama Asnyka "Między nami nic nie było", Adama Mickiewicza "Niepewność" czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Rozmowa liryczna". Niektóre z nich były ciekawie inscenizowane oraz interpretowane w humorystyczny sposób dając okazję do fantastycznej zabawy, która wciągnęła wszystkich widzów.
Podczas imprezy ogłoszone zostały wyniki konkursu "Sezam" oraz Konkursu na Kartkę Walentynkową z Życzeniami w Języku Obcym. Dyrektor wręczył laureatom dyplomy. Niezwykle oczekiwaną częścią imprezy, na którą czekali wszyscy uczniowie było ogłoszenie wyników głosowania na "najmilszą koleżankę"i "najmilszego kolegę" w szkole. I tak koronowani zostali:

SZKOŁA PODSTAWOWA
 • Aleksandra Bożętka
 • Marcin Szymański
GIMNAZJUM
 • Aleksandra Jarema
 • Krystian Pietruś

Podsumowaniem całej imprezy była dyskoteka, podczas której rozdana została poczta walentynkowa.2009-03-06

Wyniki konsultacji dotyczące podziału Gminy Dukla i utworzenia Gminy Jaśliska

Protokół zbiorowych wyników konsultacji
przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Dukla w okresie od 7.01.2009 do 28.02.2009,
dotyczących podziału Gminy Dukla i utworzenia Gminy Jaśliska

28 lutego br. zakończyły się konsultacje z mieszkańcami Gminy Dukla, które dotyczyły utworzenia Gminy Jaśliska. Wyniki konsultacji przedstawia tabela powyżej. Następnym etapem w procedurze tworzenia nowej gminy będzie podjęcie przez Radę Miejską w Dukli uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o utworzenie Gminy Jaśliska. Do 31 marca 2009r. niniejszy wniosek wraz z załącznikami zostanie przekazany do Wojewody Podkarpackiego, który nie później niż w ciągu 30 dni przekaże wniosek wraz ze swoją opinią do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo rozpatruje wniosek w ciągu roku od dnia złożenia wniosku, nie później niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. Tworzenie nowej gminy następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które wchodzi w życie zawsze od 1 stycznia.

Tabela z wynikami głosowania
2009-03-04

Wyniki konsultacji dotyczące zmiany urzędowej nazwy przysiółka Myszkowskie

Protokół zbiorowych wyników konsultacji
przeprowadzonych 11 stycznia 2009r. z mieszkańcami sołectw Łęki Dukielskie i Myszkowskie
dotyczących zmiany urzędowej nazwy przysiółka Myszkowskie.

11stycznia br. odbyły się konsultacje z mieszkańcami sołectw Łęki Dukielskie i Myszkowskie w sprawie urzędowej nazwy przysiółka Myszkowskie, która w wykazie nazw urzędowych w Polsce brzmi Wyszkowskie. Mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za nazwą Myszkowskie. Wyniki konsultacji stanowić będą załącznik do wniosku - uchwały Rady Miejskiej w Dukli w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę urzędowej nazwy przysiółka. Wojewoda Podkarpacki przekaże wniosek wraz ze swoją opinią do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiana nazwy urzędowej miejscowości następuje z dniem 1 stycznia.

Tabela z wynikami głosowania
2009-03-04

Niech się toczy przez kolejne lata

Trochę historii
25 lutego 2009 roku minęło dokładnie 70 lat od dnia kiedy Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem p. Marii Krukierek, z inicjatywy instruktorki Powiatowego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich Heleny Szubra, zorganizował walne zebranie organizacyjne działającego do dzisiaj w Równem Koła Gospodyń Wiejskich. W zebraniu uczestniczyło 55 kobiet, a przewodniczącą Koła została p. Zofia Bogacz i była nią przez kolejne 50 lat. W skład pierwszego zarządu weszły: Rozalia Rybowa, Anna Olbrychtówna, Zofia Aszklarowa, Maria Bogaczykowa. Uczestniczki zebrania organizacyjnego ustaliły wpisowe i składki miesięczne(20 gr. wpisowe 5 gr. składka miesięczna) i ostro zabrały się do pracy. Organizowały kursy i uroczystości wiejskie, zaopatrywały wieś w nasiona sprowadzane z krakowskiej firmy Freege, założyły sklep spółdzielczy, prowadziły działania zmierzające do podniesienia oświaty wśród kobiet np. Koło prenumerowało "Głos Gospodyń Wiejskich", zakupiło książkę dr Kasprzaka "Zdrowie w chacie wiejskiej". Na zebraniach czytały artykuły i omawiały je. Utworzyły zespół teatralny, który wystawił sztukę "Genowefa" na kilku scenach naszej gminy. Działania kobiet przerwała wojna i okupacja, formalnie Koło przestało istnieć, ale zarząd drobnymi akcjami przypominał o swoim istnieniu.
Po wojnie od czerwca 1946 roku wznowiono działalność Koła i w dalszym ciągu prezesowała mu p. Zofia Bogacz. W latach powojennych Koło pracuje przy remoncie szkoły, organizuje dziecińce dla dzieci, a wypracowane pieniądze przeznacza na zakup zeszytów i pomocy naukowych. Organizuje też kursy szycia, gotowania, pieczenia, haftu, szydełkowania, jak również szkolenia na temat uprawy roślin ozdobnych, odchowu piskląt i inne. Lata 60-te to lata czynów społecznych przy gazyfikacji, remoncie szkoły, remoncie domu ludowego.
Koło organizuje zabawy taneczne, a uzyskany dochód przeznacza na budowę nowego domu ludowego, zakup naczyń, chłodziarki. Co roku organizuje dożynki wiejskie, współpracuje ze szkołą i wszystkimi wiejskimi organizacjami. 8 marca 1988 roku Wojewódzka Rada KGW nadaje Zofii Bogacz tytuł Honorowej Przewodniczącej, w ten sposób dziękuje za 50 lat pracy, nową przewodniczącą zostaje p. Grażyna Kłap i tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego.
W 2000 roku z inicjatywy Koła powstaje zespół obrzędowy "Równianie", który ma już ogromny dorobek artystyczny. Lista zasług Koła Gospodyń Wiejskich w Równem jest tak długa, że trudno to nawet w bardzo długim artykule opisać. Prawdą jest, ze trudno byłoby wyobrazić sobie życia w Równem bez niego. Dzisiaj Koło liczy 35 członkiń, ale był czas kiedy było ich ponad 200.

Na uroczystości 70-lecia
W sobotnie popołudnie 21 lutego br. sala domu ludowego w Równem wypełniona była po brzegi. Na niej zaproszeni goście, członkinie Koła, mieszkańcy Równego, a na scenie pani Grażyna Kłap przewodnicząca Koła witająca wszystkich, a szczególnie: Burmistrza Gminy Dukla Marka Góraka wraz z małżonką, Wicestarostę Krośnieńskiego Andrzeja Guzika, p. Grażyne Ostrowską, pana Romana Piłata prezesa Rejonowego Związku Kółek Rolniczych, p. Irene Soboń przewodniczącą Regionalnej Rady KGW, Elżbietę Wróbel Skarbnika Gminy Dukla wraz z mężem, Radnego Rady Miejskiej w Dukli Jana Marszała wraz z małżonką, ks. proboszcza Mariana Szumigraja, panią Katarzynę Reczkowską-Buryło dyrektora ZSP w Równem, p. Zofię Skrzęta z Zespołu Doradców w Krośnie, p. Irenę Bogaczyk sołtysa wsi, przedstawicieli OSP , zespół "Łęczanie" , "Folk Kapelę" z Wietrzna i zespół "Równianie" i wierszem opowiedziała historię Jubilatki. Cytuję skrót:

"Dziś w Równem od rana wielkie poruszenie
tyle kobiet się zebrało na swe posiedzenie,
uroczystość wielka ich tu sprowadziła
70 urodziny Jubilatka będzie obchodziła

Kto jest Jubilatka, czy już wszyscy wiecie?
No bo przecież ona jest znana i u nas i na świecie
No, więc od początku trza sprawę przedstawić

I trochę życiorysu Jubilatki przedstawić…….

…….Trzeba wysnuć puentę z tego to gadania
i życzyć Jubilatce 1000 lat doczekania
niech rozwija się w zdrowiu, kobiety gromadzi
a która z nich najmądrzejsza na Urząd posadzi

Niech razem znów pracują nad wioski oświatą
Niech ich pełno będzie wszedzie
Nie tylko tam gdzie płacą.
Zawsze tam niech idą, gdzie jest ich potrzeba
I by nigdy nie straciły drogi, co wiedzie do nieba.


Po tym pięknym wierszowanym sprawozdaniu przyszedł czas występ dzieci z ZSP w Równem i na oficjalne wyróżnienia i gratulacje dla Jubilatki, które odbierała przewodnicząca Grażyna Kłap od Marka Góraka, Wicestarosty Krośnieńskiego Andrzeja Guzika i Grażyny Ostrowskiej z Starostwa Powiatowego w Krośnie, Katarzyny Reczkowskiej-Buryło dyrektora ZSP w Równem, radnego RM w Dukli Jana Marszała. Odznaczenie i dyplom Order Serca -Matkom Wsi otrzymała p. Janina Szczepanik, dyplom za 20 lat pracy w KGW p. Grażyna Kłap, , dyplomy dla honorowych członkiń koła : Anieli Bogaczyk z Równego(dzisiaj z Dukli) i Janiny Ryby z Równego. Dyplomy uznania za wieloletni wkład pracy na rzecz Koła otrzymały: Bożena Szczepanik, Danuta Dróbek, Zofia Bogaczyk, Wanda Patla, Bernadetta Łacek, Krystyna Gadzała, Marzena Brzana, Wanda Dązbasz, MariaHelena Kluk, Katarzyna Rąpała. Po oficjalnych uroczystościach wystpiły zaproszone zespoły "Łęczanie" z Łęk Dukielskich, "Folk Kapela" z Wietrzna, scenki rodzajowe dotyczące prowadzonych przez Koło kursów szycia zaprezentowały członkinie Jubilatki. Wszyscy bawili się prawie do białego rana przy muzyce "Folk Kapeli" z Wietrzna.
Życzę Jubilatce kolejnych lat działania, a Członkiniom wszelkiej pomyślności i i niech historia Koła Gospodyń Wiejskich w Równem toczy się przez kolejne lata.

Tekst: kbr
Zdjecia: Józef Bek i kbr
+dyplom p. Grażyny Kłap

2009-03-02

Laureaci wyłonieni

II. etap rozstrzygnięty

26 lutego 2009 roku w Urzędzie Gminy w Dukli odbył się II etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Wzięło w nim udział 25 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z: Równego, Wietrzna, Jasionki, Głojsc, Iwli, Tylawy, Jaslisk i Dukli. Komisja konkursowa w składzie: Jerzy Krupa - mł. Brygadier z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie - przewodniczący, Ireneusz Długosz - st. kapitan z KM PSP w Krośnie, Andrzej Bytnar - z-ca Burmistrza Gminy Dukla, Wiktor Madej - Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Dukli, Andrzej Ukleja - prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSPRP w Dukli i v-ce prezes MG Z OSPRP Wacław Sporniak mieli nie lada zadanie gdyż, uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy.

Laureaci szkół podstawowych:
Marek Drozd - I miejsce - SP w Jasionce
Mateusz Mrówka - II miejsce - SP w Tylawie
Tobiasz Szwast - III miejsce - SP w Iwli

Laureaci gimnazjów:
Dawid Kolanko - I miejsce - Gimnazjum w Wietrznie
Alicja Jakieła z Jasionki i Tomasz Syak z Tylawy - II miejsce

Gminę Dukla w eliminacjach powiatowych reprezentować będą laureaci pierwszych miejsc: Marek Drozd z Jasionki i Dawid Kolanko z Wietrzna.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki.

Tekst i zdjęcia: kbr

2009-03-02

Dopłaty obszarowe dla rolników

Od 15 marca do 15 maja 2009 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na dopłaty obszarowe bezpośrednie i ONW dla rolników. Wnioski można składać również po tym terminie jeszcze przez 25 dni roboczych tj. do 9 czerwca, z tym, że należna płatność zostanie pomniejszona o 1% za każdy dzień spóźnienia. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Zespół Doradców w Krośnie pomaga rolnikom wypełniać wnioski.


Marek Górak
Burmistrz Gminy Dukla

2009-02-27

Warto przeczytać

Propozycje książkowe Biblioteki Publicznej w Dukli

Andrew Tarnowski: Ostatni mazur

Jak blisko jest Andrew Tarnowskiemu do Mickiewicza? Ostatni mazur, jak Ostatni zajazd na Litwie, przedstawia zmierzch pewnego świata. Tarnowski opowiada o polskiej przedwojennej arystokracji, opisując XX-wieczne dzieje swojego rodu i rodzin z nim skoligaconych. Na historię życia tych niedostępnych ludzi składają się nostalgiczne wspomnienia autora z dzieciństwa, zapamiętane opowieści jeszcze dalej sięgające w przeszłość rodu czy korespondencja rodzinna. Wizerunek, jaki się wyłania, daleki jest od ideału: pod pozorami miłości i rodzinnej lojalności kryje się zdrada i rozpad więzi rodzinnych. Autor nikogo nie wybiela ani nie usprawiedliwia. Dąży do przedstawienia prawdy, czasem gorzkiej i niewygodnej. Opisuje rodzinne dramaty i zawirowania na tle wydarzeń, które wstrząsnęły światem.

W czasie II wojny światowej członkowie rodziny rozpierzchli się po całym świecie: jedni uciekali przez bezdroża Rumunii i Jugosławii, inni czekali na koniec wojny we Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Tylko rozległe koneksje pomogły im przetrwać czas wojennej zawieruchy. Wspaniała książka!- tak twierdzą ci którzy mieli okazję ją już przeczytać.

To najlepsza droga poznawania historii, również tej naszej historii lokalnej, bo jak wiemy w przeszłości Dukla znajdowała się w posiadaniu m.in. rodu Tarnowskich. I to chyba dlatego wciąż żywe zainteresowanie tą książką. Mimo kilku egzemplarzy będących w posiadaniu naszej biblioteki pozycja ta ciągle jest wypożyczana i czytelnicy czekają na nią w kolejce.


Stephenie Meyer: Zmierzch

Porywająca opowieść, która trzyma czytelnika w napięciu do samego końca. Jej bohaterka, siedemnastoletnia Isabella Swan, przeprowadza się do ponurego miasteczka

w deszczowym stanie Washington i poznaje tajemniczego, przystojnego Edwarda Cullena. Chłopak ma nadludzkie zdolności - nie można mu się oprzeć, ale i nie można go rozgryźć. Dziewczyna usiłuje poznać jego mroczne sekrety, nie zdaje sobie jednak sprawy, że naraża tym siebie i swoich najbliższych na niebezpieczeństwo. Okazuje się, bowiem, że zakochała się w... ale o tym w książce.

Historia ma swoją kontynuację w kolejnych dwóch tomach: "Księżyc w nowiu" i "Zaćmienie".

Warto tutaj dodać, że "Zmierzch" to kolejny przykład wzrostu popularności książki dzięki przeniesieniu jej na kinowy ekran.

2009-02-25

Konkurs na najleprzą samorządową stronę internetową

Zapraszamy do oddania głosu na stronę internetową www.dukla.pl

Chcesz zagłosować kliknij na poniższy link


http://www.grafin.home.pl/ranking//glosuj.php?kod=26&kategoria=MIASTO

Dziękujemy

2009-02-20

Jeden z najpopularniejszych sportowców Powiatu Krośnieńskiego

VIII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza oraz Najlepszego Sportowca Powiatu Krośnieńskiego został rozstrzygniety. Na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych sportowców znalazł się Adam Koś - biegacz, maratończyk, radny Rady Miejskiej w Dukli. Dyplomy nominacyjne dla każdego zawodnika, trenera i działacza oraz statuetki dla najlepszych najlepszych najpopularniejszych wręczali: przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek, starosta Jan Juszczyk, Jan Pelczar- etatowy członek Zarządu Powiatu krośnieńskiego, wójtowie i burmistrzowie 9 gmin powiatu krośnieńskiego i prezes Nowego Podkarpacia Tadeusz Więcek Gośćmi finałowej gali byli: radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Tadeusz Majchrowicz i Józef Szajna, Komendant Miejski Policji w Krośnie Krzysztof Guzik.
Najpopularniejsi sportowcy:

 1. Tomasz Łach (piłka nożna - "Wisłok" Krościenko Wyżne)
 2. Krzysztof Paradysz (strzelectwo sportowe - MUKS "Podkarpacie" Jedlicze
 3. Adam Koś (biegi - mieszkaniec Gminy Dukla)
 4. Marcin Żywiec (piłka nożna -LKS Orzeł KONTA Pustyny)
 5. Ewelina Marcisz (biegi narciarskie - mieszkanka Gminy Korczyna)
Najpopularniejszy trener:
Katarzyna Albrycht -Czubska - (trenerka biegaczy LUKS Krościenko Wyzne)

Najpopularniejszy działacz:
Wojciech Żurkiewicz (prezes LKS "Tęcza "Zręcin)

Najlepsi sportowcy:
 1. Łukasz Szczurek (biathlon - mieszkaniec gminy Iwonicz-Zdrój)
 2. Filip Muszyński (biegi górskie - LUKS Burza Rogi)
 3. Marcela Marcisz - (narciarstwo biegowe - mieszkanka gminy Korczyna)
 4. Grzegorz Jakubowicz (biathlon - mieszkaniec gminy Romanów)
 5. Łukasz Orzechowicz (siatkówka - mieszkaniec gminy Jedlicze).
Najpopularniejszym i najlepszym gratulujemy.

kbr

2009-02-19

FOTOGRAFICZNE PODRÓŻE KARPACKIE

Muzeum Historyczne - Pałac
w Dukli

zaprasza na otwarcie wystawy

FOTOGRAFICZNE
PODRÓŻE KARPACKIE
24 lutego 2009 roku (wtorek) o godz. 17.00
Mansarda Pałacu w Dukli

Autorzy fotografii:
Roman Frodyma
Witold Grodzki
Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili
Robert Kubit
Bartłomiej Machowski

Po otwarciu wystawy zapraszamy na
prelekcję pt.
Pokłosie I wojny światowej w Karpatach - cmentarze wojenne w gawędzie przewodnickiej
Romana Frodymy

Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną dokumentującą architekturę cmentarzy wojennych
Wystawa prezentuje fotografie z terenów Polski, Słowacji, Ukrainy i RumuniiMuzeum Historyczne - Pałac w Dukli
Trakt Węgierski 5
38-450 Dukla
tel.: (13) 433 00 85
fax: (13) 433 02 36
e-mail: muzeum@dukla.pl
www.muzeum.dukla.com.pl
2009-02-18

Kolejnych 100 lat w zdrowiu

W lutym br. dwie mieszkanki gminy Dukla obchodziły dość rzadko spotykane, setne urodziny. Cały wiek przeżyły: pani Katarzyna Moroń ze Zboisk (obchodziła urodziny 12 lutego) i pani Aniela Belczyk z Równego ( urodziny obchodziła 17 lutego). Na tak nieczęste uroczystości urodzinowe oprócz rodzin przybył również Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, który w imieniu władz samorządowych gminy przekazał jubilatom życzenia, dołączając kwiaty i okolicznościowe upominki, była także przedstawicielka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego p. Grażyna Wilk i pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Dukli. Obydwie Jubilatki dochowały się dzieci, wnuków i prawnuków.

Pani Katarzyna Moroń pochodzi z Iwli , całe życie pracowała na roli, nie stosowała żadnych diet i nigdy nie chorowała. Do tej pory jest samodzielna, mieszka u wnuczki w Zboiskach, świetny kontakt ma z prawnuczką Pauliną. Jej recepta na długowieczność to pogoda ducha i śpiew.

Pani Aniela Belczyk pochodzi z Teodorówki, od 1979 roku mieszka u córki w Równem. Całe życie pracowała na roli, nigdy nie zastanawiała się nad recepta na długowieczność.

Szacownym Jubilatkom życzymy kolejnych 100 lat w zdrowiu.2009-02-18

Inwestycje w Gminie Dukla

Schetynówka dla Dukli

21 listopada 2008r. Gmina Dukla złożyła do Wojewody Podkarpackiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2007-2011 wniosek pn: „Usprawnienie ruchu i poprawa bezpieczeństwa w gminie Dukla poprzez remont ul. Jana Pawła II i Polnej”. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną i w grudniu 2008 roku po akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znalazł się na liście rankingowej na pozycji 9 w kategorii dróg gminnych, zatwierdzonej przez Ministra do realizacji w roku 2009. Gmina Dukla otrzyma zatem na realizację ww. projektu dofinansowanie w wysokości 327 tys. zł., wkład własny wyniesie 328 tys. zł. Zakres robót przewidziany we wniosku obejmuje remont nawierzchni na ul. Jana Pawła II i ul. Polnej na odcinku od Traktu Węgierskiego do skrzyżowania z ul. J Pawła II oraz remont chodnika. Planowany termin realizacji tego zadania to III kwartał 2009 roku.

Piotr Świer

2009-02-12

Informacja dotycząca drogi ekspresowej S-19

Burmistrz Gminy Dukla informuje, że raport z przeprowadzonej akcji informacyjnej dotyczącej drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lutoryż-Barwinek przesłany został do Urzędu Gminy Dukla 29 stycznia 2009r. i udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy codziennie w godzinach od godz. 700 do 1500 w pokoju nr 6.
Raport obejmuje zestawiania i kopie złożonych wniosków, odpowiedzi na nie oraz podsumowanie i część rysunkową dwóch wariantów wynikowych WA i WB przebiegu trasy drogi S-19 z alternatywnymi odcinkami. Z treścią raportu można się również zapoznać na stronie internetowej - www.rzeszow.gddkia.gov.pl- raporty z konsultacji społecznych.

2009-02-11

Pełnowymiarowe boisko sportowe w Dukli.

Decyzją z dnia 21.01.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie zostało oddane do użytku publicznego - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 114 x 74 m. Jest to pierwsze takie boisko w województwie podkarpackim w kompleksie sportowym, przy budowanym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Dukli. Wcześniej zostało oddane do użytku boisko ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 40x20m. W kompleksie boisk mają być oddane jeszcze boiska do siatkówki i koszykówki oraz korty tenisowe.

Administrator ustala:
Regulamin zasad korzystania z obiektów sportowych, harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek sportowych na terenie obiektów sportowych.

Wszelkie sprawy związane z użytkowaniem należy kierować do Administratora.

Administratorem boiska sportowego jest
Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 4 38-450 Dukla
tel. 0 13/ 433 00 25
e-mail: osrodek_kultury@dukla.pl

Wszystkich chętnych do korzystania z boiska sportowego zapraszamy do współpracy.

2009-02-11

Pod patronatem Świętego Jana z Dukli

Rozstrzygniecie II. Ogólnopolskiego Konkursu im. św. Jana z Dukli

W grudniu ubi rozstrzygnięty został II. Ogólnopolski Konkurs im. św. Jana z Dukli. Tematyka konkursu dotyczyła życia i działalności św. Jana z Dukli i Ojca Świętego Jana Pawła II. Celem konkursu jest propagowanie wartości, których świadectwem jest życie św. Jana z Dukli i papieża Jana Pawła II.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami w poszczególnych kategoriach konkursowych Komisja konkursowa w składzie:
Olga Lalic-Krowicka - przewodnicząca
Halina Cycak - członek
Krystyna Boczar-Różewicz - członek
przyznała w poszczególnych kategoriach następujące nagrody książkowe i dyplomy:

w kat. ogólnopolskiej:
-dorośli

 • I miejsce- Piotr Zemanek z Bielska-Białej za wiersze: Pielgrzym, Quo vadis i April secondo
 • II miejsce - Krzysztof Kokot z Nowego Targu za wiersz: Napij się ze źródła
 • III miejsce - Arkadiusz Stosur z Krakowa za wiersz: Medytacje nad Słowem
 • Wyróżnienie dla Reginy Nachacz z Rzeszowa za wiersz: Kremówka papieska
W kat. regionalnej:
- dzieci do 12 roku :
 • I miejsce - Norbert Faliszek z Posady Jaśliskiej za wiersz: Santo Subito
 • II miejsce - Małgorzata Lorens z Jaślisk za wiersz: Święty Janie z Dukli
 • III miejsce - Jarosław Madej z Jaślisk za wiersz: Karol Wojtyła
- młodzież od 12-18 lat:
 • I miejsce - Beata Jastrząb z Wietrzna za wiersz: Święty Janie
 • II miejsce - Klaudia Dziadowicz z Wietrzna za wiersze: Modlitwa do Jana Pawłami, Telefon do Jana Pawłami, "bez tytułu"
 • III miejsce - Damian Grodzieński z Jaślisk za wiersz: Pozwólcie mi iść do domu Ojca.
- dorośli:
 • I miejsce - Katarzyna Zając z Dukli za wiersz: Spotkanie z Janem Duklanem

Nagrody książkowe i dyplomy wręczał laureatom konkursu Marek Górak Burmistrz Gminy Dukla w czasie uroczystości w dukielskim muzeum 28. stycznia o godz. 1700. Laureatom gratulujemy.

kbr

2009-02-10

To pierwsza książka ukazująca kompleksowo historię naszego miasta …..

28. stycznia w dukielskim muzeum odbyło się spotkanie autorskie Jadwigi Morawskiej i promocja nowo wydanej książki: "Dukla miasto na rubieżach Rzeczypospolitej. Zarys dziejów Dukli do 1939 roku". W czasie spotkania autorka zaprezentowała swoją książkę. Później odbyła się dyskusja.
Jest to praca magisterska Jadwigi Morawskiej, nauczyciela historii w dukielskim liceum. Wydana jako II tom Biblioteki Dukielskiej. To obszerna monografia Dukli od początku kiedy zaczęto spisywać jej dzieje, aż do wybuchu II. wojny światowej. Mamy tu informacje o klimacie, faunie, florze, zwyczajach zwyczajach, fakty historyczne, podane jest to w bardzo przystępnej formie. Książka ma bardzo bogata bibliografię. To pierwsza książka ukazująca kompleksowo historię naszego miasta. Książka wydane jest przez Gminę Dukla.
Na spotkanie przybyło ponad 100 osób, burmistrz Marek Górak, wiceburmistrz Andrzej Bytnar, poseł na Sem RP Piotr Babinetz, dyrektorzy szkół z Gminy Dukla, nauczyciele historii i wiele, duklanie i wiele innych osób spoza Gminy Dukla. Oprawa muzyczna spotkania to wykonanie utworów muzycznych F.Chopina, i Grazyny Bacewicz przez uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej z Krosna. Spotkanie uświetniły również uczennice dukielskiego liceum, czytając fragmenty książki.
W tym dniu nastąpiło również podsumowanie II. Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. Św. Jana z Dukli.

kbr

2009-02-10

„Różne bywają babcie i różni są dziadkowie”

24. stycznia 2009 w Zespole Szkół Publicznych w Wietrznie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wzięli w nim udział babcie i dziadkowie wraz ze swoimi wnuczętami. Dzieci z klas 0-III oraz młodzież gimnazjum przygotowały program artystyczny. Kolędowanie, deklamacja wierszy i wykonane przez najmłodszych piosenki ludowe były oklaskiwane przez przybyłych na spotkanie.

Spotkanie zakończyło się skromnym poczęstunkiem i podziękowaniami za mile spędzone popołudnie.
Dyrektor szkoły Arkadiusz Twardzi podziękował nauczycielkom i dzieciom zaangażowanych w tę uroczystość. Organizatorami święta były panie Jolanta Leń, Wenanta Mermon, Marta Marszał i Kamila Paszek-Czupińska.

Radosny nastrój udzielił się wszystkim zebranym.

kbr

2009-02-10

Czy powstanie Gmina Jaśliska?

Od 2001 roku czynione są starania przez mieszkańców Jaślisk o przywrócenie gminy(zlikwidowanej w 1976 roku). Na nowo rozpoczęta procedura tworzenia gminy Jaśliska ma przychylność władz Gminy Dukla, województwa, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W styczniu odbyły się już spotkania z mieszkańcami: Cergowej, Daniowej, Głojsc, Iwli, Jasionki, Jaślisk, Lipowicy, Łęk Dukielskich, Myszkowskiego, Nowej Wsi, Olchowca, Posady Jaśliskiej, Równego, Szklar, Teodorówki, Tylawy, Wietrzna i Woli Nizanej. Celem spotkań jest opowiedzenie się mieszkańców czy są za podziałem Gminy Dukla , czy tworzyć Gminę Jaśliska? W pozostałych miejscowościach spotkania odbywać się będą do końca lutego zgodnie z podanym harmonogramem.

Harmonogram spotkań w sprawie konsultacji z mieszkańcami w celu utworzenia Gminy Jaśliska:
 • Barwinek - 28.02.2009 r
 • Chyrowa - 6.02.2009 r.
 • Mszana - 14.02.2009 r.
 • Nadole - 8.02.2009 r.
 • Trzciana - 30.01.2009 r.
 • Zawadka Rymanowska - 5.02.2009 r.
 • Zboiska - 8.02.2009 r.
 • Zyndranowa - 28.02.2009 r.
 • Dukla - 4.02.2009 r.
2009-01-28

Przygotowywali się ponad miesiąc

Młodzież z klasy III c Gimnazjum SP w Dukli wraz z panią Józefą Winnicką - Sawczuk i panią Grażyną Sajdak odwiedziła w okresie przedświątecznym dzieci niepełnosprawne ze Szkolnego Ośrodka Wychowawczego Jarosławiu.
Do akcji tej przygotowywała się ponad miesiąc, włożyła w to wiele serca.. Gimnazjaliści własnoręcznie wykonali ozdoby choinkowe oraz stroiki świąteczne. Pomagali w zorganizowaniu prezentów świątecznych oraz rzeczy codziennego użytku dla wszystkich wychowanków ośrodka. Akcja została zakończona sukcesem, a jej najlepszą oceną była ogromna radość i łzy szczęścia dzieci.
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które bezinteresownie ofiarowały dzieciom swoje prezenty oraz swoim działaniem sprawiły, że dzieci w tym dniu mogły poczuć prawdziwą rodzinna atmosferę.

DZIĘKUJĘ:

 • Panu Markowi Góralowi - Burmistrzowi Gminy Dukla
 • Panu Piotrowi Witkowskiemu
 • Bratu Maksymowi z Klasztoru O.O Bernardynów w Dukli
 • Panu Andrzejowi Feliks, właścicielowi firmy Handlowo - Usługowej FELIKS
 • Nadleśnictwu Gminy Dukla
 • Pani Alicji Zajkowskiej
 • Panu Zbigniewowi Szczurek
 • Pani Barbarze Kucharskiej i Marii Sysak
 • Panu Zbigniewowi Winiarskiemu
 • Nauczycielom i uczniom SP i Gimnazjum w Dukli.
 • Pani Katarzynie Zgrych z Wietrzna

Józefa Winnicka - Sawczuk
nauczycielka SP Dukla.

2009-01-27

Opieka stomatologiczna w nocy i święta

Od 1 stycznia 2009 r. w Krośnie rusza pogotowie stomatologiczne, które będzie działało na zasadzie kontraktu z NFZ w dziedzinie doraźna pomoc stomatologiczna. Placówka funkcjonować będzie w ramach Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie przy ul. Grodzkiej. Przez ostatnie cztery lata mieszkańcy Krosna i sąsiednich powiatów byli pozbawieni bezpłatnej opieki stomatologicznej w nocy i dni świąteczne. W efekcie chorzy z bólem lub urazem zęba mieli dwa wyjścia: albo skorzystać z usług gabinetu prywatnego albo jechać do Rzeszowa gdzie do tej pory funkcjonowało najbliższe pogotowie stomatologiczne. Województwa Radni Sejmiku Wojewódzkiego przyznali dotację w wysokości 100 000 zł na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Krośnie.

"Pogotowie Stomatologiczne - Pomoc Doraźna" - jak sama nazwa wskazuje ma służyć pacjentom w nagłej potrzebie (ból lub uraz zęba). W gabinecie stomatologii doraźnej lekarze dyżurni nie będą prowadzić leczenia przewlekłych schorzeń stomatologicznych, a jedynie fachowo zaopatrzą pacjenta.

Pomoc udzielana będzie wszystkim ubezpieczonym, którzy przedstawią aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie pacjenta (będzie to rygorystycznie przestrzegane), osoby nie posiadające ubezpieczenia zostaną przyjęte za pełną odpłatnością.

Gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt stomatologiczny, aparat RTG i kompletny zestaw innych specjalistycznych urządzeń. Lekarze stomatolodzy dyżurować będą w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) od godziny 19.00 do 7.00, a w dni wolne od pracy i święta całodobowo od godziny 7.00 do 7.00. Telefon do pogotowia stomatologicznego w Krośnie - 013 43 202 22.

2009-01-26

Cieszmy się każdą godziną i każdym dniem

18 stycznia o godzinie 15 w dukielskim sanktuarium św. Jana z Dukli mszę świętą odprawił i homilię wygłosił arcybiskup Edward Nowak. W Nowym Roku życzył wszystkim opieki Bożej i wszelkiej pomyślności. Powiedział min., Przybywam ze stolicy chrześcijaństwa i błogosławię Was. Jestem w Rzymie już ponad 40 lat i to co teraz obserwuję to swoisty fenomen Jana Pawła II. Do grobu Ojca Świętego ustawiają się kolejki. Pielgrzymi z całego świata zostawiają u grobu karteczki z prośbami o wstawiennictwo albo z podziękowaniami za wyproszone łaski. Jesteśmy na początku Nowego Roku, niejako stoi przed nami nie zapisany. To w dużej mierze od nas zależy jak ten czas wypełnimy. Dziękujmy Bogu, że mamy to szczęście wypełniać ten czas, bo inni go nie mają i cieszmy się każdą godziną i każdym dniem.
Arcybiskupa Edwarda Nowaka powitał gwardian Krystian Olszewski. Mszę świętą sprawował ksiądz arcybiskup za wszystkich dobrodziei dukielskiego klasztoru i czcicieli świętego Jana z Dukli.
Wszystkim turystom przypominamy, że msze święte obecnie są w dukielskim sanktuarium odprawiane w niedzielę 7.40, 9.00 10.30 (suma), 15.00, 16.30.W dni powszednie: 7.00, 7.30, 16.30.
Stanisław Kalita, rzecznik prasowy Towarzystwa świętego Jana z Dukli.

2009-01-26

To była znakomita impreza narciarska

19. stycznia odbyły się zawody w narciarstwie alpejskim organizowane przez Gminę Dukla. Była to kolejna edycja spartakiady EURO - SKI - Karpaty. W tym roku zawody odbyły się na terenie naszej gminy w Stacji Narciarskiej CHYROWA -SKI. Współorganizatorami zawodów był Ośrodek Kultury w Dukli i Stacja Narciarska CHYROWA-SKI.

W tym roku w spartakiadzie wzięły udział dzieci ze wszystkich szkół publicznych z terenu Gminy Dukla. Celem zawodów jest popularyzacja aktywnego wypoczynku, sportów zimowych w tym narciarstwa alpejskiego, a także promocja stacji narciarskiej CHYROWA- SKI. W zawodach wzięło udział 170 zawodników. Nad ich bezpieczeństwem czuwali lekarz Stanisław Zieliński i ratownicy z Bieszczadzkiej Grupy GOPR za co organizatorzy serdecznie dziękują. Sponsorami nagród byli: Gmina Dukla i Stacja Narciarska CHYROWA -SKI. Sędzią głównym zawodów był Stanisław Jarząbek ze Stacji Narciarskiej CHYROWA-SKI. To była znakomita impreza narciarska, stok świetnie przygotowany - powiedział Jerzy Pęcak dyrektor ZSP w Dukli. Nagrody: puchary, medale i dyplomy, a także karnety dla zdobywców pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wręczał Marek Górak Burmistrz Gminy Dukla. Puchary i dyplomy dla najmłodszej zawodniczki i najmłodszego zawodnika spartakiady, a także dla najszybszej zawodniczki i najszybszego zawodnika wręczał w imieniu Spółki CHYROWA - SKI p. Janusz Rygiel.
Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania spartakiady bardzo serdecznie dziękuję, szczególnie spółce CHYROWA -SKI, Stanisławowi Jarząbkowi głównemu sędziemu zawodów, a także nauczycielom ze wszystkich szkół, bez ich zaangażowania trudno byłoby taką imprezę zorganizować.

Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych ( od 1-6 miejsca ):

Kat. dzieci młodsze - 2000-2001 dziewczyny:
1. Zima Klaudia SP Tylawa - czas 01:04.44 - I m

Kat. Dzieci starsze 1999 - 2000 dziewczyny:
1. Gosztyła Dominika - Dukla - cz. 0.48.27 Im
2. Wróbel Kinga - Jasionka- cz. 0.54.66 II m
3. Szczurek Aleksandra - Dukla- cz. 0.58. 31. III m
4. Pernal Maja - Dukla - cz. 0.58.85 IV m
5. Wróbel Natalia - Jasionka- cz. 01.14.40 V m

Dzieci starsze 1999 - 2000 - chłopcy
1. Tłuściak Maciej - Jasionka - cz. 0.40.83 I m
2. Chryniak Dominik - Jaśliska - cz. 0.51.48 II m
3. Zima Konrad - Tylwa - cz. 0.53.13 III m
3. Szuba Damian - Dukla - cz. 0.55.56 III m
5. Pasterkiewicz Maciej - Dukla - cz. 0.55.61 V m
6. Krężałek Tomasz - Łęki Dukielskie -cz. 01.09.30 VI

Kat. Junior Młodszy 1997 - 1998 - dziewczęta
1. Krajmas Karolina - Dukla - cz. 0.43.72 Im
2. Klaudia Pikor - Równe - cz. 0.47.92 II m
3. Stojak Małgorzata - Dukla - cz. 0.52.22 IIIm
4. Aleksandra Ryczak - Łęki Dukielskie - cz. 0.57.86 IV m

Kat. Junior Młodszy 1997 - 1998 - chłopcy
1. Krajmas Jakub - Dukla cz. 0.37.36 I m
2. Gosztyła Krystian - Dukla cz. 0.41.21 II m
3. Paweł Patla - Równe cz. 0.42.71. III m
4. Wróbel Daniel - Jasionka cz. 0.45.86 IV m
5. Madej Jarosław - Jaśliska cz. 0.47.47 V m
6. Jakub Gołąbek - Dukla cz. 0.48. 64 VI m

Kat. Junior 1995 - 1996 - dziewczęta
1. Bąk Barbara - Dukla cz. 0.39.82 I m
2. Stepek Adrianna - Dukla cz.0.42.83 II m
3. Gocz Natalia - Tylawa. cz.0.43.58 III m
4. Wróbel Patrycja - Jasionka cz. 0.45.32 IV m
5. Fruga Aleksandra - Łęki Dukielskie cz. 0.45.41 V m
6. Barbara Lorenc - Jaśliska cz.0.46.76 VI m

Kat. Junior 1995 - 1996 - chłopcy
1. Wróbel Damian - Jasionka cz. 0.35.73 I m
2. Szymon Kochan - Równe cz.0.38.61. II m
3. Kamil Kłap - Równe cz.0.40.72 III m
4. Rafał Kijowski - Jaśliska cz.0.41.31 - IV m
5. Szymon Piotruś - Łęki Dukielskie cz.0.42.47 V m
6. Szyszlak Dariusz - Dukla cz.0.42.49. VI m

Kat. Kategoria Junior Starszy - dziewczęta
1. Miśkowiec Weronika - Jasionka cz. 0.40.82 Im
2. Klaudia Bogaczyk - Równe cz. 0.40.87 II m
3. Karolina Szymańska - Iwla cz.0.44.01 III m
4. Zajac Paulina - Dukla cz. 0.44.02 IV m
5. Gołąbek Ewelina - Dukla cz. 0.44.06 V m
6. Marlena Pikor - Równe cz.0.44.29 VI m

Kat. Junior Starszy - chłopcy
1. Adrian Gniady - Równe cz. 0.36.39 I m
2. Kurzawa Michał - Głosce cz. 0.37.91 II m
3. Tomasz Brzana - Dukla cz.0.39.23 III m
4. Woźniak Mateusz- Iwla cz.0.39.30 IV m
5. Jakub Staroń - Tylawa cz.0.39.84 V m
6. Mikołaj Gocz Tylawa cz.0.40.69 VI mDo zobaczenia za rok!

kbr

2009-01-22

Po raz pierwszy w Dukli

Po raz pierwszy 11 stycznia 2009 w Dukli wolontariusze zbierali datki na WOŚP. Sztab Orkiestry miał siedzibę przy Liceum Ogólnokształcącym., a wolontariuszami byli uczniowie szkoły.

Dwadzieścia jeden osób z ogromnym zapałem zbierało pieniądze na nowoczesny sprzęt do wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci. Oprócz niedzielnej zbiórki pieniędzy, w szkole została zorganizowana aukcja gadżetów WOŚP oraz innych darów rzeczowych zgromadzonych przez uczniów. Pieniądze uzyskane z licytacji zasiliły także konto Orkiestry. Uczestnictwo w zbiórce XVII Finału dało młodzieży dużo zadowolenia i poczucie uczestnictwa w wielkiej idei, która pociąga przede wszystkim ludzi młodych. Ogółem zebrano około 5.300 zł zarówno w walucie polskiej jak i zagranicznej.

Szef Sztabu XVII Finału WOŚP- Bogusława Michalik- Trojan

2009-01-22

Po raz kolejny w Równem

11 stycznia 2009 r. w Zespole Szkół Publicznych im. Marii i Michała Krukierków w Równem po raz kolejny odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcji udział brali uczniowie i nauczyciele z tutejszej szkoły.
Koordynatorem XVII Finału WOŚP była Marzena Rygiel wspierana przez Panie Krystynę Patla i Beatę Bek. Podczas niedzielnej imprezy została zorganizowana dyskoteka szkolna, na której o ład i porządek dbały Panie Jolanta Pasterkiewicz, Anna Słyś i Agata Kochan.. Na rzecz orkiestry kwestowało na terenie Równego 14 gimnazjalistów, uzyskując ze zbiórki kwotę 1600 zł. Kwota ta później wzrosła do 2100 zł, dzięki zacnym gościom, którzy wzięli udział w przeprowadzonej licytacji gadżetów. Byli to: dyrektor szkoły Pani Katarzyna Reczkowska Buryła, przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Uliasz z małżonką, Pani sołtys Irena Bogaczyk, Państwo Grażyna i Jan Aszklarowie, Pani Beata Sporniak, a także Pan Andrzej Gniady.
Wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości składamy gorące podziękowania za wyrozumiałość i wsparcie w tej słusznej sprawie.

M. Rygiel

2009-01-22

Apel do mieszkańców

Okres zimowy jest dla bezdomnych i osób przebywających w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych najtrudniejszym okresem w roku. W związku z powyższym Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej apeluje o zgłaszanie takich przypadków do naszej instytucji, gdzie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc i wsparcie. Pomoże to uniknąć utraty zdrowia lub życia przez najbardziej potrzebujących. Poniżej przedstawiamy placówki, gdzie osoby bezdomne, nie mające tymczasowo z różnych powodów mieszkania, przebywające na terenie gminy Dukla, mogą skorzystać z różnych form pomocy.


Najbliższe jednostki świadczące pomoc bezdomnym:

Krosno

Schronisko im. św. Brata Alberta
Rodzaj: schronisko
Adres: 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 26
Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Miejsc: 10
Telefon: 013 436-83-90

Rodzaj: Kuchnia im. św. Brata Alberta
Adres: 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 26
Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Posiłków: 100
Telefon: 013 436-83-90


Sanok

Dom Bezdomnego Inwalidy im. św. Brata Alberta
Rodzaj: dom
Adres: 38-500 Sanok ul. Przemyska 24
Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Miejsc: 58
Telefon: 013 463-72-87

Schronisko dla Starszych Kobiet i Mężczyzn im. św. Brata Alberta
Rodzaj: dom
Adres: 38-500 Sanok ul. Rymanowska 88
Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Miejsc: 16
Telefon: 013 463-10-41


Jasło

Rodzaj: Jadłodajnia
Adres: 38-200 Jasło ul. PCK 2a
Prowadzący: Caritas Diecezji Rzeszowskiej
Posiłków: 250
Telefon: 013 446-75-34

Rodzaj: Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Adres: 38-200 Jasło ul. Konopnickiej 86
Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Telefon: 013 448-02-40

2009-01-15

Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej

Dyrektorzy Zespołów Szkół Publicznych
Gminy Dukla


Urząd Gminy wraz z Zarządem Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dukli informuje, że organizuje Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem " Młodzież Zapobiega Pożarom".

Eliminacje gminne odbędą się w sali narad Urzędu Gminy /pokój 22/ w dniu 26.02.2009 roku o godz. 930 . W związku z powyższym prosi się o przeprowadzenie w szkołach eliminacji szkolnych w dwóch grupach. I grupa uczniów Szkoły Podstawowej i II grupa Szkoły Gimnazjalnej. Wyłonieni z nich uczniowie będą uczestniczyć w eliminacjach gminnych. Jednocześnie proszę o potwierdzenie faktu wzięcia udziału w turnieju z podziałem na grupy oraz zgłosić swoich reprezentantów, którzy zwyciężyli w eliminacjach szkolnych w obu grupach w terminie do 30.01.2009 r.. Skład reprezentantów w grupach może być zwiększony po uzgodnieniu z organizatorami turnieju .

Będzie to zależało od liczby szkół zgłoszonych do turnieju z terenu gminy. Dodatkowych informacji o turnieju można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 23 lub pod tel. 013 432 91 19

2009-01-14

Wyniki konkursu na realizacje zadań własnych Gminy Dukla

Znane są już wyniki konkursu na realizacje zadań własnych Gminy Dukla realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Wyniki znajdują się w pliku pdf do pobrania

Wyniki konkursu na realizacje zadań własnych Gminy Dukla

2009-01-11

Śpiewali kolędy i pastorałki

17 grudnia w Ośrodku Kultury w Dukli, w sali kina "Promień" odbył się II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. W konkursie wzięło udział 135 uczestników w 100 prezentacjach konkursowych! Pod względem ilości uczestników jest to rekord tego konkursu. Sala była wypełniona po brzegi. Komisja konkursowa miała nie lada orzech do zgryzienia, tym bardziej że prezentacje były na wysokim poziomie artystycznym.

Każdy z uczestników otrzymał dyplom, a laureaci atrakcyjne nagrody: wartościowe książki ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Dukli oraz statuetki "Aniołki" które ufundował Ośrodek Kultury w Dukli. Organizatorzy gratulują wszystkim laureatom zdobytych miejsc, a pani Joannie Szczurek dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Dukli dziękują za cenne nagrody oraz pracę w komisji artystycznej.
Komisja w składzie: Krystyna Stańkowska (przew), Joanna Szczurek(dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dukli) ,Małgorzata Walaszczyk-Faryj(instr. Ośrodka Kultury) po wysłuchaniu i obejrzeniu 100 prezentacji konkursowych, postanowiła przyznać w poszczególnych kategoriach miejsca i wyróżnienia.

Kat I
I m Aleksandra Krowicka - Dukla
II m Julia Pasterczyk - Dukla
III m Maria Puz - Dukla
III m Wiktoria Brekiesz - Głojsce

Wyróżnienie otrzymali: Julia Hadała (Dukla), Aleksandra Belczyk (Dukla), Gabriela Szczurek (Dukla), Przemysław Ciura(Dukla), Dariusz Patlewicz (Dukla), Jakieła Weronika (Dukla)

Kat.II
I m Nina Kogut - Dukla
II m Kamil Nabagło - Dukla
II m Łukasz Pilarski - Dukla
III m Laura Woźniak, Julia Woźniak - Głojsce

Wyróżnienia otrymały: Jakieła Kinga (Dukla) Julia Dereniowska (Dukla), Karolina Nowak (Dukla), Monika Piróg (Dukla), Maja Perkal (Dukla), Dominika Król (Wietrzno),Weronika Mazurek i Kinga Wróbel (Jasionka).

Kat. III
I m Klaudia Wiśniewska - Równe
I m Klaudia Dereniowska - Dukla
II m Amira i Elizabet Nasri - Jasionka
III m Wioletta Fydryk - Iwla
IIIm Elizabet Nasri - Jasionka

Wyróżnienie otrzymali: Karolina Tropiła (Dukla), Małgorzata Stojak (Dukla), Wojciech Paszek (Dukla), Sylwia Landa (Głojsce), Barbara Głód (Jasionka)

Kat.IV
I m Angelika Pyter - Iwla
II m Natalia Fydryk - Iwla
II m Joanna Buryła - Łęki Dukielskie
III m Gabriela Matyka - Dukla

Wyróżnienie: Małgorzata Bossekota i Jagoda Mormon (Wietrzno), Justyna Stanosz (Głojsce), Monika Kusz (Głojsce),Ewelina Ubiel (Głojsce)

Kat.V
I m Diana Dereniowska (Dukla)
I m Anna Witek (Dukla)
Wyróżnienie otrzymały:Teresa Szczurek(Dukla), Monika Jakieła(Dukla), Anna Magdziak (Dukla)

Zespoły:
I m Aleksandra Fruga, Monika Jastrzębska, Joanna Buryła - Łęki Dukielskie
II m "Kwartet Anielski" - Iwla
III m Krystian Piątek, Hubert Kopczyk, Mateusz Markuszka - Dukla

MWF

2009-01-08

Sesja z fizyki

W dniu 17. grudnia w auli dukielskiego Liceum odbyła się sesja popularnonaukowa z fizyki w ramach dukielskich fascynacji fizyką. Gośćmi sesji byli światowej klasy fizycy i popularyzatorzy nauk przyrodniczych z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

 • Doc. dr hab. Bogdan Fornal - specjalista od struktury egzotycznych jąder atomowych, wykładowca AGH, eksperymentator. Jest autorem i współautorem ok. 100 publikacji naukowych w renomowanych międzynarodowych czasopismach, m. in. w takich jak Physical Review Letters, czy Physics Letters. Jest bardzo często zapraszany do wygłaszania wykładów na międzynarodowych konferencjach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jest laureatem Nagrody imienia Zdzisława Szamańskiego za osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań w fizyce struktury jądra atomowego. Doc. Fornal jest absolwentem Liceum w Dukli, gdzie uczęszczał w latach 1972-1976 r. W czasie nauki w tutejszej szkole dwukrotnie zdobył tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej.
 • Jerzy Grębosz w pracowni struktura Jądra Atomowego zajmuje się tworzeniem programów do analizy "online" eksperymentów spektroskopowych. Jest autorem książek o programowaniu w języku C++, bestsellerem od wielu lat jest jego książka pt. "Symfonia C++ Standard". Jest także twórcą filmów popularnonaukowych. Jego pierwszy film "Tajemniczy Świat Jąder Atomowych" zdobył Grand Prix na Krakowskim Przeglądzie Filmów Popularnonaukowych. Prezentowany podczas sesji film "Tajemnice DNA" jest zdobywcą Nagrody Specjalnej podczas ubiegłorocznego Festiwalu Filmów Popularnonaukowych Sopot 2007. Jednym z jego licznych hobby są dalekie podróże. Zwiedził świat od Indii i Nepalu po Ziemię Ognistą. Od Dżungli Amazońskiej po Australię i Nową Zelandię. Śladami Karola Darwina zwiedzał Archipelag Galapagos, a Śladami Kapitana Cooka - Polinezje, ktora jest jego najbardziej ulubionym miejscem i gdzie podrózował wiele razy. Tajemnicza Wyspa Wielkanocna, Tahiti, Bora-Bora, Archipelag Fidżi, Archipelag Samoa, Wyspy Cooka też Mu są znane. Na jego stronie www można obejrzeć wiele fotografii z tych podroży.

Naukowcy, wespół z zebranymi uczniami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, rozważali na ile nasz umysł pozwala nam rozumieć Przyrodę. Poprzez wspólne eksperymenty i teoretyczne wywody uczestnicy spotkania mogli poznać różnicę pomiędzy klasycznym poznaniem Przyrody a Jej poznawaniem w wymiarze świata atomu i struktur subatomowych.

Wszystkim uczestnikom sesji: Prelegentom, Samorządowcom, Dyrektorom Szkół, Nauczycielom i Uczniom serdecznie dziękuję za udział i życzę szerokich horyzontów poznawczych w Nowym Roku 2009.

Jan Drajewicz

2009-01-08

To piękna tradycja

Młodzież zrzeszona w Szkolnym Kole "Caritas" przy ZSP w Wietrznie wzorem lat ubiegłych, rozprowadzała kartki świąteczne. Członkowie koła odwiedzili mieszkańców Wietrzna w ich domach na początku Adwentu. Akcja sprzedaży kartek bożonarodzeniowych była bardzo udana. Mieszkańcy Wietrzna zakupili 450 kartek.
Szczególne kupnem kartek zainteresowani byli ludzie starsi i chorzy, dla których często samo wyjście z domu stanowi poważny problem. Starsze pokolenie przywiązane jest do tradycyjnych form składania życzeń świątecznych swoim bliskim i znajomym poprzez wysłanie kartki pocztą. Warto ten piękny zwyczaj zachowywać i przekazywać młodemu pokoleniu, które obecnie preferuje głównie "elektroniczne życzenia" wysyłane przez Internet lub SMS.
Tradycją Szkolnego Koła "Caritas" stało się odwiedzanie osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych, mieszkających w Wietrznie, przekazanie życzeń świątecznych i noworocznych oraz dzielenie się z nimi opłatkiem w imieniu całej społeczności szkolnej.

2009-01-07

Laureaci konkursu plastycznego

12 grudnia 2008 ogłoszono wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego "O Laur Św. Jana z Dukli". Na konkurs wpłynęło 409 prac plastycznych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej. Wśród nagrodzonych znalazła się grupka uczniów z ZSP w Wietrznie.

Kategoria klasy I-III Szkoły Podstawowej:
I miejsce: Kamila Knap i Beata Turczyńska kl. III ZSP w Wietrznie,
Wyróżnienie: Wojciech Jastrzębski kl. III ZSP w Wietrznie

Kategoria gimnazjum:
III miejsce: Klaudia Mazur kl. I gimnazjum ZSP w Wietrznie
III miejsce: Katarzyna Mazur kl. III gimnazjum ZSP w Wietrznie

Marta Marszał

2009-01-07

"Czas oczekiwania i czas nadziei"

19 grudnia br. w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich odbyła się szkolna Wigilia, która w tym roku nawiązywała do staropolskich tradycji i obyczajów. By lepiej odczuć klimat i zrozumieć sens Bożego Narodzenia zadbano o scenerię, której ważnym elementem była chłopska izba, wyścielona słomą, ze starodawnym piecem i tradycyjnymi potrawami.
W chacie centralne miejsce zajmował stół przyozdobiony sianem, nad którym wisiał wykonany ze słomek, dekoracyjny pająk. Przy stole zgromadziły się postacie, które swym wyglądem ukazywały żywotność narodowych tradycji w różnych regionach Polski, co podkreślały ich ludowe stroje. Dopełnieniem scenografii była stajenka ze żłóbkiem. Mocą wyobraźni mogliśmy te odwiedziny odnieść do Polski, do naszej wioski, do naszej szkoły.
Przygotowany przez młodzież z kółka teatralnego i chóru spektakl słowno - muzyczny wykorzystywał motywy staropolskiej obrzędowości, poczynając od Adwentu po radosne i gwarne Gody. "Czas oczekiwania i czas nadziei" został tak przemyślany, by oddawał prawdę o tym, jak dawniej świętowano, tym "którym są już obce kolędy grane na klarnecie i Bóstwo w lichej szopce".
Jeszcze na świętego Andrzeja młodzi się bawili, dziewczęta wróżyły, wylewając na wodę roztopiony wosk, ale zaraz potem cichły skoczne melodie, kończyły się śmiechy, śpiewy i swawole. Powiadano, że:
"Święta Katarzyna klucze pogubiła,
Święty Jędrzej znalazł
Zamknął skrzypki zaraz."

Przygotowany spektakl miał przypomnieć zebranym, że nasi przodkowie żyli podporządkowani rytmowi przyrody, a upływ czasu mierzono ważniejszymi świętami. Najważniejsze z nich Gody - święta rodziny i sąsiedztwa, święta dzieci i służby. Wielkie, godne święta rozpoczynały się Wigilią. W tym dniu wszystkich ogarniało radosne podniecenie, w domach panował duży ruch, bo każdy, by zapewnić sobie pomyślność w przyszłym roku, chciał być przydatnym. Kobiety i dziewczęta szykowały w kuchni "delicyję za delicyją", a mężczyźni udawali się na polowanie lub szli na ryby. Dzieci stroiły podłaźniczki, a trzeba wam wiedzieć, że dzisiejszą choinkę wcześniej zwano jutką, jeglijką, wiechą lub właśnie podłaźniczką.
W dalszej części występu młodzież przypomniała, jakie czynności poprzedzały wigilijną wieczerzę i jakie znaczenie przypisywano poszczególnym potrawom.
Potrawy przygotowywane na wieczerzę wigilijną musiały być postne, a ich liczba nieparzysta. Przyrządzano je ze wszystkiego, co rosło w polu, sadzie, ogrodzie, lesie i żyło w wodzie.
Opłatek symbolizował zgodę i jedność, a chleb - dobrobyt i początek nowego życia.
Ziarno zbóż , wypieki z mąki, a także lepione na tę okazję pierogi, miały zapewnić pomyślność w nadchodzącym roku. Samo zboże uznawano za źródło życiodajnej mocy i plenności.
Rybie przypisywano przede wszystkim znaczenie religijne; przypominała o chrzcie, zmartwychwstaniu i nieśmiertelności. Była też symbolem płodności i odradzania się życia.
Kapustę w wieczerzy wigilijnej wiązano z życiodajną siłą sprawiającą, że po zimowym uśpieniu cała przyroda ponownie odrodzi się na wiosnę.
Groch chronił przed chorobami, a zwłaszcza świerzbem. W połączeniu z kapustą gwarantował urodzaj.
Grzyby według wierzeń ludowych ułatwiały nawiązywanie kontaktów ze światem zmarłych.
Mak był symbolem płodności.
Potrawy z miodem miały zapewnić biesiadnikom przychylność sił nadprzyrodzonych.
Jabłko spożyte podczas wieczerzy wigilijnej chroniło przed bólem gardła, a orzechy eliminowały ból zębów.


Ze staropolską obrzędowością wigilijną wiązało się także podtrzymywanie ognia w piecach przez całą noc, gdyż wierzono, że domostwa odwiedzają zziębnięte dusze. Starym zwyczajem, praktykowanym w chrześcijańskich domach były czynności wykonywane przez gospodarza, ukazane w przytoczonym wierszu:
"Stary zwyczaj w tym mają chrześcijańskie domy
Na Boże Narodzenie po izbie słać słomę
Ze w stajni Święta Panna leżała połogiem.

I po kątach snopy stawi
I coś z cicha błogosławi.

A trzy krzesła polskim strojem
Koło stołu stoją próżne
I z opłatkiem każdy swoim
Idzie do nich spłacać dłużne
I pokłada na talerzu
Anielskiego chleba kruchy...
Bo w tych krzesłach siedzą duchy..."

A gdy stół zasłano sianem, nakryto białym obrusem, półmiski z potrawami czekały, wypatrywano pierwszej gwiazdki. Zgromadzeni przy stole wysłuchali biblijnego czytania "Narodzenie Pana Jezusa", a gospodarz podniósł opłatek i wypowiedział słowa: "Bodaj byśmy i na przyszły rok łamali go ze sobą".
"Ludzie gniazda spólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie
Zbierając w krąg domowych, na ten rozkaz niemy
Wszyscy się obręczamy i wszyscy płaczemy."

Żadna polska Wigilia nie obyła się bez kolędowania.
"Kolędo polska
Zamknięta w najprostszych nutach i słowach
Królujesz w domach we święta
By ludzi wzruszać od nowa."

Kiedy dopełniono wszystkich obrzędów, można było wyjść na Pasterkę, zwaną też Północką. Z Bożym Narodzeniem nieodłącznie wiąże się historia narodzenia Pana Jezusa odtwarzana w jasełkach. Tego elementu również nie zabrakło na naszej szkolnej Wigilii. Scenka z pastuszkami i góralami zwróciła uwagę, że w tych najbardziej rodzinnych świętach wszystko było wypełnione Tajemnicą, Tajemnicą niepojętą, że niemożliwe stało się realne, a Bóg stał się człowiekiem.
"To właśnie tego wieczoru
Od bardzo wielu wieków
Pod dachem tkliwej kolędy
Bóg się rodzi w człowieku."

Dawne Gody od wieków spełniają tę samą rolę, bo wiemy, że Jezus Chrystus rodzi się wszędzie tam, gdziekolwiek oczekuje się Jego przyjścia.
"Noc ze wszystkich nocy najważniejsza
Noc ze wszystkich nocy najbogatsza
Cały świat w stajence się zmieścił
Najubożsi o Bogu świadczą
Umilknęli aniołowie święci
Usnął Mały, już chłód go nie zbudzi
Od tej chwili - proszę, pamiętaj -
Bóg najbardziej potrzebuje ludzi."

Ważnym elementem szkolnej Wigilii było podkreślenie rodzinnego charakteru tej uroczystości poprzez wyróżnienie klasowych domostw i usadowienie ich przy wspólnym stole. Przy każdym z nich rolę gospodyni - matki sprawowała wychowawczyni. W ten sposób cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: pan wizytator Witold Wyskiel, pan burmistrz Marek Górak, pan Henryk Kyc - przedstawiciel lokalnej prasy oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, zostali włączeni do współtworzenia uroczystości. Kiedy wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia, spróbowali przygotowanych symbolicznie potraw i rozeszli się do domów.
Troska o szczególną oprawę tych świąt towarzyszy nam od kilku lat, ponieważ wszyscy wiemy, że:
"Zawsze święta te prześliczne
Duszę odradzają
Struny czułe, romantyczne
W sercach poruszają…"

Nauczycielki ZSP im. Jana Pawła II
w Łękach Dukielskich
Urszula Szpiech
Barbara Wierdak

2008-12-31

"Moje Boże Narodzenie"

Eliminacje gminne powiatowego Konkursu Plastyki dla Dzieci eliminacjach Młodzieży

W eliminacjach gminnych Powiatowego Konkursu Plastyki dla Dzieci i Młodzieży "Moje Boże Narodzenie" prace oceniała Komisja Artystyczna powołana przez organizatora gminnego etapu Ośrodek Kultury w Dukli w składzie:
Norbert Uliasz
Wiesław Jakimczuk
Jan Dembiczak
Piotr Jakieła
Wyróżniono prace:

 1. Karolina Woźniak - Zespół Szkół Publicznych w Iwli
  Gimnazjum 14 lat, opiekun Ewa Staroń
 2. Wioletta Głód - Zespół Szkół Publicznych w Jasionce
  Gimnazjum 14 lat, opiekun Danuta Patlewicz
 3. Madej Danuta - Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach
  II Gimnazjum, opiekun Jadwiga Jaskółka
 4. Patrycja Woźniak - Zespół Szkół Publicznych w Iwli
  Gimnazjum 14 lat, opiekun Ewa Staroń
 5. Agata Rysz - Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach
  Kl. VI, opiekun Jadwiga Jaskółka
 6. Paweł Milan - Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach
  Kl. VI, opiekun Jadwiga Jaskółka
 7. Hanna Kacprzyk - Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach
  kl. IV, opiekun Jadwiga Jaskółka
 8. Kamil Barsznica - Zespół Szkół Publicznych w Jasionce
  Gimnazjum 14 lat, opiekun Danuta Patlewicz
 9. Sabina Przybyła - Zespół Szkół Publicznych w Jasionce
  Gimnazjum 14 lat, opiekun Danuta Patlewicz
 10. Jolanta Drozd - Zespół Szkół Publicznych w Jasionce
  Gimnazjum 14 lat, opiekun Danuta Patlewicz
 11. Karolina Majdosz - Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach
  Kl. VI, opiekun Jadwiga Jaskółka
Wyróżnione prace wezmą udział w powiatowym etapie konkursu. Wyróżnionym życzymy powodzenia.

kbr

2008-12-31

Życzenia świąteczne


Wszystkim Mieszkańcom Gminy Dukla

życzymy

radosnych, rodzinnych, pełnych szczęścia i spokoju

Świąt Bożego Narodzenia

Zbigniew Uliasz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Marek Górak
Burmistrz Gminy
Dukla

2008-12-23

Biblioteka Publiczna w Dukli

Zapraszamy serdecznie do korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dukli, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-17 oraz w soboty od 8-13.

Działalność biblioteki sprowadza się nie tylko do wypożyczania książek ale również udzielania informacji potrzebnych do pisania referatów, prac licencjackich czy też magisterskich. W miesiącu listopadzie udzielono 160 informacji bibliotecznych i bibliograficznych oraz udostępniono 718 książek z księgozbioru podręcznego. Zapytania dotyczyły przede wszystkim Dukli i okolic, a także filozofii, psychologii i pedagogiki.
W miesiącu listopadzie z biblioteki skorzystało 1036 osób, które wypożyczyły w sumie 2100 książek. Największym zainteresowaniem cieszyła się kolejno literatura piękna dla dorosłych (1270 woluminów), literatura dla dzieci i młodzieży (533 książki) i literatura popularno-naukowa (297 pozycji).

W roku 2008 biblioteka zakwalifikowała się do udziału w projekcie "Ikonk@", którego istotą było uruchomienie punktów dostępu do Internetu w gminnych bibliotekach publicznych. Jest to projekt realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego głównym celem jest zapewnienie, jak najszerszej grupie społeczności łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Od stycznia do końca listopada br. z naszej bibliotecznej czytelni internetowej skorzystało już 1583 osoby. Oprócz bezpłatnego korzystania z internetu istnieje możliwość wydrukowania czy też skserowanie potrzebnych materiałów.

Joanna Szczurek

2008-12-19

Sesja Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

zwołuję


na dzień 30 grudnia 2008 r. /wtorek/ o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XXX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia Statutu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty",
  • zmian w budżecie Gminy Dukla na 2008 rok ,
  • zabezpieczenia w budżecie Gminy Dukla na rok 2009 środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy oczyszczalni ścieków w m. Sulistrowa,
  • budżetu Gminy Dukla na 2009 rok.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
Zbigniew Uliasz

2008-12-18

Most po remoncie

W listopadzie br. zakończono remont drewnianego mostu w Mszanie, zamocowanego na dźwigarach stalowych na potoku Mszanka. Wymieniono całą jezdnie drewnianą z podwójnym podkładem bali. Wykonawcą remontu był Zakład Usług Handlowych "Trans - Had" z Orzechówki. Środki na ten cel zostały przeznaczone z budżetu Gminy Dukla. Całkowity koszt inwestycji to 55 413,00 zł.[kbr]

2008-12-18

W trosce o czystą gminę

W grudnia tego roku zostały zakończone prace związane z I-etapem rekultywacji starego wysypiska śmieci w Dukli.
Realizacja przebiegała zgodnie z projektem rekultywacji oraz ustalonym przez Starostę Powiatowego w Krośnie kierunkiem rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów w Dukli.
I - etap obejmował m. inn.: częściowe karczowanie samosiejek, niwelację terenu, pokrycie nieprzepuszczalnymi gruntami gliniastymi, uformowanie zewnętrznych skarp oraz rowów.
Wykonawcą prac była Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli sp. z o.o. Ogólny koszt realizacji I- go etapu rekultywacji wyniósł: 25.014,55 złotych.W przyszłym roku prace przy rekultywacji starego wysypiska śmieci będą kontynuowane. [kbr]

2008-12-18

W całej gminie dobry odbiór 1 i 2 programu TVP

W Gminie Dukla powstała na przełomie października i listopada br. kolejna stacja retransmisyjna 1 i 2 programu Telewizji Polskiej zlokalizowana na wieży telekomunikacyjnej Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego w miejscowości Teodorówka (Wzgórze 534).
Mieszkańcy Dukli, Teodorówki, Nadola, Głojsc, Cergowej i Jasionki wielokrotnie interweniowali w sprawie złej jakości odbioru 1 i 2 programu Telewizji Polskiej, emitowanych ze stacji przekaźnikowej w Suchej Górze. Po uzyskaniu wyników pomiarów sygnałów telewizyjnych w wybranej lokalizacji na Wzgórzu 534, otrzymaniu rezerwacji kanału TV i wielu innych uzgodnień, inwestycja zostać zrealizowana. Całkowity koszt inwestycji to 73 500,00 zł.Wykonawcy to: p. Zbigniew Mleczko - TV.COM Duczki /Wołomin, Firma Handlowo-Usługowa A&L Anna Węgrocka z Rzeszowa.
Mieszkańcy miejscowości: Głojsce, Iwla, Teodorówka, Nadole, Dukla, Cergowa, Jasionka powinni uzyskać lepszy sygnał, po skierowaniu swoich anten na przekaźnik na Wzgórzu 534 w Teodorówce i ustawieniu w swoich odbiornikach telewizyjnych odpowiednio
- dla programu 1 TVP - kanał 31
- dla programu 2 TVP - kanał 39.
Oprócz nowopowstałej stacji na terenie Gminy Dukla działa dwie stacje retransmisyjne - przekaźniki telewizyjne zlokalizowane w miejscowościach Posada Jaśliska i Tylawa. [kbr]

2008-12-18

Nocą widniej

W grudniu br. zostało wykonane oświetlenie uliczne na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Jana Pawła II, J. Bema i M. Konopnickiej.
Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne i Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Głód, Teodorówka 54b.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych, a koszt inwestycji : 66 855,00 zł .

2008-12-18

Na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki

Gościem Dyskusyjnego Klubu Książki działającym przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku 18 listopada była Olga Lalic-Krowicka. Poetka i pisarka chorwackiego pochodzenia mieszka obecnie w Dukli. Do Polski p. Olga przyjechała jako 11 letnia dziewczynka, po okrutnych przeżyciach wojennych. Na spotkaniu obecny był także Robert Czop poeta z Soliny. Na spotkanie przybyło bardzo liczne grono czytelników. Więcej informacji i zdjęcia na stronie www.powiat-leski.pl
[kbr]

2008-12-10

II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Ośrodek Kultury w Dukli
zaprasza do wzięcia udziału w

II Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek
2008

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Dukla.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania z dowolnym akompaniamentem jedną kolędę lub pastorałkę.

Termin i miejsce: 17 grudnia, godz. 10.00 sala kina "Promień"

Cel konkursu: Podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tradycji narodowych oraz zachowanie od zapomnienia starych pastorałek, kolęd i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem

Kryteria oceny: Komisja artystyczna powołana przez organizatora oceniać będzie autentyczność utworów, poziom wykonania, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji

Kategorie:
a) soliści
KAT. I - do klasy "O" włącznie
KAT. II - Kl. I, II, III,
KAT. III - Kl. IV, V, VI
KAT. IV - GIMNAZJUM
KAT. V - Dorośli (tylko etap gminny)

b) zespoły( więcej niż 2 osoby)
KAT. II - Kl. I, II, III,
KAT. III - Kl. IV, V, VI
KAT. IV - GIMNAZJUM
KAT. V - Dorośli (tylko etap gminny)

Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora lub zgłosić telefonicznie do dnia 15 grudnia 2008

Ośrodek Kultury w Dukli
ul. Kościuszki 4
38-450 Dukla
tel.13 43 30 025

NAGRODY: Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Z pośród wszystkich laureatów, komisja artystyczna wytypuje reprezentantów gminy na DZIECIĘCY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
Konkurs odbędzie się w styczniu w 2009.

2008-12-09

OBIETNICA ZUCHOWA

27 listopada 2008 roku w Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach, 21 zuchów z 13 GZ "Jaśliskie Skrzaty" w obecności zaproszonych gości: dyr. Adama Dańczaka, namiestniczki ZHP hm. Kamili Frydrych, harcerzy z 21 drużyny "Bieszczadzka Brać", rodziców złożyło "Obietnicę Zuchową".
Uroczystą zbiórkę zuchy rozpoczęły piosenką ,,Maszerują zuchy lasem". Następnie kandydaci na zuchów przeszli kilka prób, w których pokazali gościom i udowodnili sobie, że dobrze znają Prawo Zucha i będą prawdziwymi zuchami. Potem nastąpiła najważniejsza część zbiórki, obrzęd złożenia obietnicy. Dzieci powtórzyły słowa przysięgi, a namiestniczka ZHP hm Kamila Frydrych pasowała ich na zuchów. Na zakończenie dyr. A Dańczak wręczył zuchom Znaczki Zucha i legitymacje. Rodzice zaprosili zuchy na słodki poczęstunek. Zuchy wspaniale się bawiły i na pewno będą tę zbiórkę długo pamiętały. Tym bardziej, że była ona pierwszą ważną uroczystością w harcerskim życiu zuchów z 13 GZ ,,Jaśliskie Skrzaty". Obietnicę złożyli i przystąpili do 13 GZ ,,Jaśliskich Skrzatów": Biłas Julita, Chałupnik Anna, Dmytryszyn Aleksandra, Farbaniec Fabian, Farbaniec Marlena, Golański Rafał, Hryniak Dominik, Huta Damian, Koperstyński Fabian, Koperstyńska Gabriela, Kosior Edyta, Kostycz Sebastian, Kotarba Patricia, Krzyżak Michał, Kuchta Jakub, Łątka Arkadiusz, Madej Marcelina, Majdosz Natalia, Rokita Jarosław, Winnicki Michał, Janiszewska Justyna. Gratulujemy.

Drużynowa 13 GZ ,,Jaśliskie Skrzaty"
Grodzińska Agnieszka

2008-12-08

MOJE ZDROWIE W MOICH RĘKACH

18 listopada 2008 roku w Zespole Szkół Publicznych w Wietrznie p. Agnieszka Szyndak oraz p.Urszula Nowakowska przygotowały i zorganizowały akcję prozdrowotną, w której uczestniczyli : dyrektor Arkadiusz Twardzik, nauczyciele, uczniowie.
Młodzież na stoiskach tematycznych propagowała zdrowy styl życia. Można było obejrzeć m.in. stoisko z różnymi wodami mineralnymi, połączone z możliwością degustacji; stoisko "Jedz warzywa i owoce, bo serce ci załomoce" pokazujące zdrową żywność.
W szkole zorganizowano punkty: pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, badania wzroku. Podczas obliczania prawidłowej wagi pomocą służył p. Radosław Zięba. Uczniowie rozdawali ulotki przygotowane na tę okoliczność oraz częstowali uczestników imprezy owocami i wodą mineralną. Zorganizowano również wystawę czasopism o tematyce zdrowotnej i wystawę plakatów o tejże tematyce wykonanych przez uczniów.
Impreza była ciekawą formą pokazania młodzieży pozytywnych zachowań służących rozwojowi fizycznemu i psychicznemu każdego człowieka, uczyła zasad prawidłowego odżywiania.

Agnieszka Szyndak

2008-12-06

Mały Człowiek Wielki Potencjał

18 listopada br. w Przedszkolu Gminnym w Dukli odbyło się spotkanie rodziców w związku z rozpoczęciem realizacji przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES projektu "Mały Człowiek Wielki Potencjał".
Na spotkaniu zostały przedstawione informacje dotyczące projektu, odbyły się także wystąpienia specjalistów w zakresie: potrzeb edukacyjnych i rozwojowych małych dzieci, możliwości pozyskiwania środków na edukację przedszkolną oraz sytuacji edukacji elementarnej w Polsce i jej wpływu na przyszły rozwój dzieci. Ponadto podczas spotkania informacyjnego prowadzona była rekrutacja osób do kolejnych działań projektu. 15 grudnia br. odbędą się warsztaty pedagogizacyjne dla rodziców, które dotyczyć będą umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych rodziców z dziećmi.[kbr]

2008-12-06

Potyczki warcabowe w ZSP w Iwli

W listopadzie bieżącego roku w Zespole Szkół Publicznych w Iwli odbył się finał Szkolnego Turnieju Warcabowego. W zawodach brali udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum podzieleni na kategorie wiekowe. Turniej poprzedziły intensywne treningi pod okiem nauczycieli, w towarzystwie kolegów oraz w gronie rodzinnym. Rozgrywki najmłodszych prowadzone były systemem kołowym (każdy z każdym), w związku z czym rywalizacja odbywała się w kilku etapach. Potyczki w starszej grupie wiekowej przebiegały zgodnie z regułami systemu pucharowego. Podczas kolejnych partii zawodnicy uważnie analizowali ruchy przeciwników i wytrwale walczyli o zwycięskie laury. Już po pierwszym etapie wyłoniło się kilku faworytów, których dzieliły niewielkie różnicę punktowe. Dopiero ostatnie pojedynki przyniosły definitywne rozstrzygnięcie. Wśród najmłodszych tytuł Mistrza Warcabów zdobył Tomasz Szwast. Na drugim miejscu uplasowała się Diana Nowak, a trzecia lokata przypadła Damianowi Torbikowi. Wszyscy laureaci są uczniami klasy trzeciej. Mistrzostwo szkoły w starszej grupie wiekowej wywalczył Sebastian Płonka (kl. III Gimnazjum). Drugie miejsce zajęła Aleksandra Bożętka (kl. VI). Trzecią pozycję uzyskał Krystian Pietruś (kl. II Gimnazjum). Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe

Organizatorzy:
Jerzy Gunia
Małgorzata Migacz
Eliza Pańko

2008-12-05

Sztuka układania jesiennych bukietów

"Jesienny bukiet - kompozycja przestrzenna" to konkurs, w którym wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół w gminie Dukla (ZSP w Dukli, ZSP w Wietrznie i ZSP w Iwli). Konkurs został zorganizowany przez Nadleśnictwo Dukla i ZSP w Iwli.
Uczestnicy konkursu wykonali 51 prac. Jury oceniało je w 3 kategoriach wiekowych (klasy I - III szkoły i klasy IV - VI szkoły podstawowej oraz I - III gimnazjum). Przy ocenie jesiennych bukietów zastosowano kryteria zawarte w regulaminie konkursu. Jurorzy brali pod uwagę: zgodność kompozycji z zasadami sztuki ikebany (harmonię linearnych konstrukcji, rytmu i koloru, symbolizujących niebo, ziemię i ludzkość), wykorzystanie w niej roślin i owoców leśnych, oryginalność i estetykę pracy. Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 18 listopada. Nagrodzono 20 jesiennych kompozycji. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i książki ufundowane przez Nadleśnictwo Dukla.
Po rozdaniu nagród uczestnicy konkursu, ich opiekunowie i zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną o sztuce japońskiej oraz wysłuchali piosenek w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Wyniki konkursu:

Klasy I - III szkoły podstawowej

I miejsce
ex aequo: Katarzyna Słabczyńska (SP w Dukli) i Natalia Woźniak (SP w Iwli)
II miejsce
ex aequo: Julia Baran (SP w Dukli) i Kinga Brulińska (SP w Dukli)
III miejsce
ex aequo: Kinga Kuc (SP w Dukli) i Filip Jackowski (SP w Iwli)
wyróżnienia:
Wiktor Rajchel (SP w Dukli)
Kornel Sanocki (SP w Dukli)
Bartosz Jasiński (SP w Dukli)
Justyna Dubiel (SP w Iwli)
Natalia Woźniak (SP w Iwli)
Aleksandra Dragan (SP w Iwli)

Klasy IV - VI szkoły podstawowej
I miejsce:
Mateusz Markuszka (SP w Dukli)
II miejsce
ex aequo: Marta Szczurek (SP w Dukli) i Julia Jackowska (SP w Iwli)
III miejsce
ex aequo: Aleksandra Bożętka (SP w Iwli) i Dominik Ganczarski (SP w Dukli)

Klasy I - III gimnazjum
I miejsce:
Anna Bogacz, Klaudia Mazur (Gimnazjum w Wietrznie)
II miejsce:
Anita Buriak (Gimnazjum w Dukli)
III miejsce:
Beata Jastrząb (Gimnazjum w Wietrznie)

Organizatorzy:
Małgorzata Migacz
Eliza Pańko
Małgorzata Szczurek
Irena Trebunia

2008-12-05

Pierwsze na Podkarpaciu.

W listopadzie br. zakończona została w Dukli budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Wykonano ogrodzenie i oświetlenie boiska, a także podbudowę betonową pod bieżnię i zamontowano kamery monitorujące. Powstałe boisko do piłki nożnej o wymiarach 114x74 m ( w tym płyta boiska 106x70 m) jest pierwszym tego typu w województwie podkarpackim. Koszt wykonanych prac wyniósł do tej pory 1 722 483,58 zł. Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków własnych Gminy Dukla (mimo dwukrotnego starania się o fundusze z Ministerstwa Sportu).
Boisko powstało w kompleksie sportowym przy budowanym gimnazjum i liceum ogólnokształcącym w Dukli. Znajduje się tam już boisko ze sztuczna nawierzchnią poliuretanową o wym. 40x20 m. W roku następnym powstaną korty i boiska do siatkówki i koszykówki

2008-12-01

Śpiewali w językach obcych

27 listopada 2008 w sali kina "Promień" w Dukli odbył się I Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Prezentacje konkursowe oceniała komisja w składzie: Zbigniew Mazur(przew), Grażyna Ostrowska, Beata Zajdel, Cecylia Ganczarska , Krystyna Boczar-Różewicz.
W konkursie wzięło udział 120 uczestników w 67 prezentacjach konkursowych.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia. Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla, Ośrodek Kultury w Dukli. Nagrody zwycięzcom wręczali: Andrzej Guzik Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego i Marek Górak Burmistrz Gminy Dukla.

Kat. I (kl.I-III)

Miejsce I - Katarzyna Such - ZSP w Korczynie
Miejsce II - Tomasz Szwast - ZSP w Iwli
Miejsce III - Natalia Woźniak, Waldemar Czupiński - ZSP w Iwli

Wyróżnienie: Jakub Pitrus - ZSP w Króliku Polskim, Winnicka Angelika - ZSP w Iwli

Kat. II (kl.IV- VI)

Miejsce I - Klaudia Dereniowska - Dukla
Miejsce II - Elizabet Nasri - ZSP w Jasionce
Miejsce III - Karolina Zając - ZSP w Korczynie

Wyróżnienie: Karina Ozimina - ZSP w Króliku Polskim, Anna Trzebunia - ZSP w Tylawie

Kat III (gimnazjum)

Miejsce I - Agata Śliwka - ZSP w Posadzie Górnej
Miejsce II - Natalia Fydryk - ZSP w Iwli
Miejsce III - Klaudia Szeliga - Gimnazjum w Zręcinie
Miejsce III - Angelika Pyter - ZSP w Iwli

Wyróżnienie:
Joanna Buryła - ZSP w Łękach Dukielskich
Paulina Jakieła - GOK Iwonicz Zdrój
Kinga Półchłopek
Kinga Muzyczka - GP w Iwoniczu
Julia Śliwka - ZSP w Posadzie Górnej

Kat IV (szkoły średnie)

Miejsce I - Diana Dereniowska - LO w Dukli
Miejsce II - Paulina Folcik i Mateusz Folcik - GOK w Iwoniczu Zdroju

Wyróżnienie: Marta Woźniak - LO w Jedliczu

Kat V (zespoły)

Miejsce I - Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy "Łęczanie" - Łęki Dukielskie
Miejsce II - Weronika Dziadowicz, Paulina Bossekota , Karolina Jastrząb - ZSP Wietrzno
Miejsce III - Khan Dawid , Monika Łątka , Marzena Janiszewska, Karina Biłas, Katarzyna Skrzyńska - ZSP w Jaśliskach

Nagrody Specjalne Starosty Powiatu Krośnieńskiego otrzymali:
Żaneta Wais (ZSP Posada Górna) i Monika Nowotyńska (ZSP Jedlicze)

2008-12-01

Inwestycje w Gminie Dukla

"Zabezpieczenie przed osuwiskami ziemnymi wodociągu dla miasta Dukla, w miejscowości Lipowica, dotyczy zbocza góry Zaśpit"

W miesiącach sierpień - wrzesień 2008 roku zostało wykonane zabezpieczenie przed osuwiskami ziemnymi wodociągu dla miasta Dukla. W ramach zabezpieczenia wykonano: 12 studni z odprowadzeniem wody do istniejącego ujęcia wody na potoku Chyrowskim. Koszt zadania: 250 tys. zł, z tego 165. tys. zł - dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Wykonawcą była firma : WOD-BUD Śleziak Sp.j.38-430 Biecz Korczyna 230/2

Budowa kanalizacji sanitarnej Równe - Popardy

W listopadzie 2008r został zakończony III etap budowy, tym samym zakończono całe zadanie.
Wykonawcą I i II etapu było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych Spółka Akcyjna 38-400 Krosno ul. Grodzka 26, zaś III etapu Spółdzielnią Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu "ROLWOD" Skołyszyn 11, 38-242 Skołyszyn.
Łączny koszt zadania 211 tys. zł.
W ramach zadania wybudowano kanalizacje sanitarna o długości 1,2 km wraz z przepompownia ścieków.
Budowa kanalizacji pozwala na podłączenie 16 budynków.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jasionka

W listopadzie zakończono III etap budowy kanalizacji.
Wykonawcą I i II etapu było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych Spółka Akcyjna 38-400 Krosno ul. Grodzka 26, zaś III etapu Spółdzielnią Usług Wodno- Kanalizacyjnych Produkcji.
Dotychczasowy koszt inwestycji 88 tys. zł.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla byłego osiedla Igloopol w Zawadce Rymanowskiej

W listopadzie przystąpiono do realizacji inwestycji. Zadanie realizowane jest ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej w Rzeszowie.
Wykonawca: BIO ENERGIA Sp. z o.o. 18-400 Łomża Al. Legionów 12.
Łączny koszt zadania: 70 tys. zł

Budowa hali wodowisko-sportowej oraz łącznika przy Gimnazjum w Dukli - stan surowy, otwarty

W dniu 6 listopada 2008r. z półtoramiesięcznym opóźnieniem ze względu na protesty i odwołania wniesione przez jedną z firm uczestniczących w przetargu rozpoczęto prace budowlane przy hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Dukli. Etap ten obejmuje wykonanie stanu surowego otwartego tj. ściany, stropy i dach budynku hali sportowej oraz łącznika z budynkiem szkoły. Przewidywany termin zakończenia prac 30 września 2009r., koszt wykonania: 1 880 tys. zł.
Wykonawca : firma Usługi Remontowo Budowlane DOMPER Cergowa 169, 38-450 Dukla,

"Ograniczanie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery poprzez wymianę kotów węglowych na gazowe w obiektach użyteczności publicznej".

Celem tego przedsięwzięcia była modernizacja trzech kotłowni węglowych w: Zespole Szkół Publicznych w Dukli, Zespole Szkół Publicznych w Głojscach i Urzędzie Gminy w Dukli. Przestarzałe kotły węglowe zostały zastąpione nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi gazowymi - przez co została ograniczona emisja szkodliwych gazów i pyłów w do atmosfery, a także zmniejszeniu uległa wysokości opłat za korzystanie ze środowiska. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 577 332 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyniosła 62 610 zł. Realizacja zadania została zakończona i rozliczona we wrześniu 2008r.

Ogrodzenie szkoły w Tylawie

We wrześniu i październiku br. i wykonano ogrodzenie Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie. Inwestycja ta kosztowała 29 789zł.

Wydział Gospodarczy
Urzędu Gminy Dukla

2008-11-28

„PIELĘGNOWAĆ PRZESZŁOŚĆ JAK KWIATY”

15 listopada 2008 r. w Zespole Szkół Publicznych w Równem odbyło się Święto Patronów Szkoły połączone z obchodami 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz spotkaniem pokoleń.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym w Równem, którą odprawił były proboszcz - ksiądz Kazimierz Rojek.
Druga część imprezy odbyła się w Domu Ludowym w Równem. Wzięło w niej udział wielu zaproszonych gości, m.in. wicestarosta - Andrzej Guzik, inspektor Wydziału Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego - Grażyna Ostrowska, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli - Zbigniew Uliasz z żoną, radny wsi Równe - Jan Marszał z żoną, wizytator - Witold Wyskiel, przedstawiciele rodziny państwa Krukierków - Krystyna Marek z córkami i Tadeusz Konieczko.
Nie zabrakło również ks. Kazimierza Rojka i byłego dyrektora szkoły w Równem - Zbigniewa Kowalika. To właśnie dzięki ich staraniom i wysiłkom szkoła w Równem ma swoich patronów.
Na uroczystość przybyli również emerytowani pracownicy kuratorium - Lucyna Staroń, Katarzyna Bocheńska, Stefania Kluk, państwo Jan i Grażyna Aszklar, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, zespół "Równianie" oraz absolwenci szkoły w Równem.
Wszystkich zgromadzonych powitała pani dyrektor - Katarzyna Reczkowska-Buryła. W swoim przemówieniu przedstawiła ona postać Marii i Michała Krukierków, którzy swoim życiem, pracą i zaangażowaniem zapisali się w sercach i pamięci młodych pokoleń.
Ich rolę w krzewieniu oświaty, patriotyzmu i wielkiej miłości do dzieci podkreślają słowa wiersza:

"MICHAŁ I MARIA KRUKIERKOWIE"

Kim byli? Kto wie?
Nie wiesz? - To ja Ci powiem.
Oni jako pierwsi
wiedzę szerzyli we wsi.
Szkołę u nas założyli,
bardzo dobrymi ludźmi byli.
Uczniów jak swoje dzieci kochali
by głodne nie były, dbali.
Byli ludźmi serca niezwykłego,
wiele o nich można powiedzieć dobrego.
Dużą mieli rodzinę, w sobie wiele miłości
dobroć, wiara, nadzieja - ich największe wartości.
Hołd i dzięki szczerze za to Im składamy
o to, by o nich nie zapomniano zadbamy!

Pani dyrektor zaprezentowała również, w jaki sposób szkoła kontynuuje dzieło patronów, realizując wychowanie patriotyczne, ucząc miłości do historii i ludzi, którzy ją tworzyli. Następnie zaprosiła wszystkich do obejrzenia widowiska słowno- muzyczno- tanecznego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Równem. Motywem przewodnim uroczystości były słowa A. Mickiewicza "Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało..."
Autorzy scenariusza chcieli pokazać, jak doniosłą rolę w ważnych momentach dziejowych odegrała pieśń patriotyczna oraz taniec. To właśnie pieśni dodawały otuchy do walki, jednoczyły, uczyły wielkiej miłości do ojczyzny, dawały wiarę wzwycięstwo, towarzyszyły żołnierzom w marszu, były obecne w doli i niedoli żołnierskiego życia. Mogliśmy wysłuchać pięknego wykonania wspaniałych pieśni, począwszy od najstarszej "Bogurodzicy", którą śpiewali rycerze przed bitwą pod Grunwaldem, aż do pieśni z okresu II wojny światowej i powojennych ("Pytasz mnie", "Powrócisz tu"). Wielkie wzruszenie na twarzach zgromadzonych wzbudziło odśpiewanie "Roty" Marii Konopnickiej. Bardzo podobały się również piękne aranżacje pieśni "Maki" oraz "Idzie żołnierz borem, lasem".
Oprócz umiejętności wokalnych uczniowie zaprezentowali najbardziej znane tańce polskie, m.in. poloneza, mazura, krakowiaka, lasowiaka, welewetkę, walcerka.
Widowisko wzbogaciły piękne stroje, w których występowali uczniowie, niezwykłe rekwizyty (tarcze, miecze, koń, symboliczny krzyż) oraz dekoracje przygotowane przez pana Zdzisława Zaniewicza.
W trakcie widowiska mogliśmy usłyszeć wiele pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu "Równianie". Część artystyczną uświetnili również swoim występem absolwenci szkoły - Anna Rygiel, Tomasz Szczepanik oraz Małgorzata Bałon.
Wielką pomoc w przygotowania zaoferowali także rodzice, którzy czynnie zaangażowali się w przygotowanie całej uroczystości.
Dzięki wysiłkowi i ogromnej pracy nauczycieli: Beaty Bek, Krystyny Patli, Katarzyny Reczkowskiej - Buryła, Marzeny Rygiel, Krystyny Wdowiarz i Zdzisława Zaniewicza byliśmy świadkami wspaniałego, wzruszającego widowiska, pokazującego narodziny niepodległego państwa oraz poświęcenie wielu ludzi dla dobra ojczyzny. Przedstawienie było hołdem złożonym patronom szkoły, dla których słowa: ojczyzna, patriotyzm, niepodległość miały ogromne znaczenie.
Zespół Szkół Publicznych w Równem po raz kolejny udowodnił, że wartości, jakie próbowali zaszczepić swoim wychowankom Maria i Michał Krukierkowie nadal są obecne w sercach i ważne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Równego. Wszyscy, którzy przyczynili się do przygotowania całej uroczystości, pokazali, że potrafią "pielęgnować przeszłość jak kwiaty".

2008-11-28

Nowy nabytek strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna w Dukli w listopadzie 2008 r wzbogaciła się o nowoczesny lekki samochód gaśniczo - ratowniczy Fiat Ducato. Całkowity Koszt samochodu wynosi 222.560 zł . W kosztach zakupu wymienionego samochodu partycypowali w formie dotacji : - Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie w wysokości 50.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 20.000 zł
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oddział w Lublinie w wysokości 5.000 zł /w ramach środków funduszu prewencyjnego/
Pozostałe środki 147.560 zł zabezpieczono z budżetu Gminy Dukla.
Zakup nowoczesnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego znacząco poprawi bezpieczeństwo w zakresie ratownictwa drogowego oraz bezpieczeństwa przeciw pożarowe na terenie gminy. OSP w Dukli jest wyposażona w nowoczesny średni wóż strażacki Mercedes Benz wraz z wyposażeniem zakupiony w 2006 roku.

2008-11-27

W trosce o zdrowie mieszkanek gminy

13-14 listopada 2008 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie z Mielca zorganizował w Dukli pobyt cytomammobusu, w którym wykonywane były bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet. Badaniami były objęte kobiety w wieku 50-69 lat, aby wykryć wczesne stadia nowotworu piersi oraz kobiety w wieku 25-59 lat w celu wykrycia wczesnego raka szyjki macicy.
Burmistrz Gminy Dukla wspierał akcję poprzez doręczenie 1 246 imiennych zaproszeń. Na badania cytologiczne i mamograficzne zaproszonych zostało 710 kobiet, na mamograficzne 536 kobiet. Z badań mamograficznych skorzystało 209, a z cytologicznych 81 kobiet Transport cytomamobusu zapewniła nieodpłatnie Firma TRANSBIESZCZADY, natomiast zainstalowanie oraz odinstalowanie cytomammobusu wykonał p. Andrzej Głód z Teodorówki.

Współwłaścicielom Firmy TRANSBIESZCZADY:
Janowi Staniszowi, Krzysztofowi Szepiczakowi i Józefowi Chrunikowi, a także Panu Andrzejowi Głodowi za okazaną bezinteresowną pomoc serdecznie dziękuję

Marek Górak
Burmistrz Gminy Dukla

2008-11-27

"ŚWIADECTWO" w kinie "PROMIEŃ"

Seanse wieczorne:
28.XI.piątek godz. 1900
29.XI.sobota godz. 1900
30.XI.niedziela godz. 1600 i 1800
1.XII.poniedziałek godz.1900
2.XII.wtorek godz. 1900
3.XII.środa godz. 1900

Przedsprzedaż biletów wstępu, od 24 listopada w kasie kina.
Cena biletu na seanse wieczorne 12zł

Seanse organizowane:
28.XI.piątek
1.XII.poniedziałek
2.XII.wtorek
3.XII.środa

Cena biletu na seanse organizowane dla szkół 10zł
Zapraszamy

2008-11-21

ABY ZOSTAĆ PEŁNOPRAWNYM MIESZKAŃCEM SIEDZIBY ZWANEJ „GIMNAZJUM”, NATRUDZIĆ TRZEBA BYŁO SIĘ NIEMAŁO …

...przyznać to mogą uczniowie klas pierwszych, którzy pragnęli wstąpić w szeregi gimnazjalistów, a potwierdzą to z całą pewnością wszyscy ci, którzy byli świadkami OTRZĘSIN. Uroczystość, o której mowa, odbyła się w czwartek 23 października 2008 roku, a jej organizatorem był Samorząd Szkolny z opiekunem p. Elżbietą Knap. Na górze OLIMP, u boku Zeusa zasiadła p. Dyrektor Marta Szczurek, która przywdziała szaty Hery i z największą powagą śledziła iście boską ucztę. Bogowie Olimpu przygotowali dla pierwszaków przeróżne konkurencje i zadania. Młodzież musiała wykazać się odwagą, kosztując przeróżnych smakołyków - pikantnych surówek, kwaśnych napojów, owoców morza. Siłę i sprawność fizyczną sprawdzał najzwinniejszy z bogów - Hermes. Okazało się, że tężyzna fizyczna uczniów nie budziła niczyich zastrzeżeń. Aby pierwszoklasiści mogli zamieszkać na Olimpie, musieli pod względem urody i elegancji dorównać Afrodycie - bogini piękności oraz jej największej rywalce - boskiej Herze. Boginie zadbały o to, aby fryzury i makijaż pierwszaków były wyzywające. Po wyjściu z salonu piękności stanęli do kolejnej konkurencji. Tym razem Amor chciał wiedzieć, czy znają oni pojęcie miłości. W tym celu uczniowie musieli strzelić z magicznego łuku Amora i trafić prosto w…kartonowe serce. Po pomyślnie zdanych egzaminach Hefajstos mógł każdemu pierwszakowi "wypalić" na dłoni napis "gimnazjalista".
Ceremonia pasowania na Olimpie zakończyła się uroczystym ślubowaniem. Uczniowie powtarzali za Herą tekst przysięgi. Młodzież uznana przez wszystkich świadków obrzędu otrzęsin za pełnoprawnych mieszkańców siedziby zwanej Gimnazjum w Głojscach mogła wspaniale bawić się w blasku dyskotekowych świateł.2008-11-21

„Profilaktyka narkomanii w domu i w szkole.
Jak skutecznie uchronić dziecko przed narkotykami?”

12 listopada br. w Zespole Szkól Publicznych im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich odbyło się szkolenie dla rodziców przeprowadzone przez ekspertów ze Studia Profilaktyki Społecznej NPDN. Prelegenci - policjant i psycholog - posiadający duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, w swoich wypowiedziach zwracali uwagę na sytuacje sprzyjające uzależnieniom, powszechną dostępność środków uzależniających, konsekwencje ich przyjmowania (fizyczne i psychiczne) oraz sposoby bagatelizowania problemu "brania" przez stosowanie niebezpiecznego podziału narkotyków. Ponadto przywołane zostały akty prawne, których nieznajomość nie zwalnia ludzi młodych od odpowiedzialności za przyjmowanie, posiadanie czy udostępnianie innym narkotyków. Doskonałym uzupełnieniem prelekcji były scenki profilaktyczne; aktorzy Teatru im. Marka Kotańskiego umożliwili rodzicom "wejście" w świat współczesnej młodzieży, pełen problemów, zagrożeń, konieczności podejmowania trudnych decyzji, często dodatkowo komplikowany przez samych rodziców.
Celem szkolenia było uzmysłowienie dorosłym, jak wiele zależy od nich samych. Im gorsze są relacje rodzic - dziecko, tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo, że w chwili słabości młody człowiek sięgnie po narkotyki. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy nauczyciele, wychowawcy oraz liczna grupa rodziców. Tego typu szkolenie, przygotowane w sposób profesjonalny, z pewnością przyczyniło się do podniesienia wśród zebranych ogólnej wiedzy na temat uzależnień oraz zmusiło wszystkich do refleksji nad tym, jak potrzebna jest nieustanna obserwacja własnego dziecka (a także znajomość ludzi i miejsc, w których przebywa) w celu uchronienia go przed narkotykami.

2008-11-21

Konkurs recytatorski

"WITAM PIĘKNĄ,
WITAM ZŁOTĄ,
WITAM NASZĄ
POLSKĄ JESIEŃ"


"Las i jesień w poezji dziecięcej"
to tytuł konkursu recytatorskiego, który odbył się 17 listopada 2008 r. w klasach I-III nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Dukli.


Po eliminacjach klasowych do konkursu szkolnego zakwalifikowało się 45 uczniów, którzy zaprezentowali utwory w sposób prawdziwie sceniczny.
Wyrażało się to nie tylko w słowie, lecz także w geście mimice oraz stroju i użytych rekwizytach.
Jury w składzie: Maria Stankiewicz- pracownik Nadleśnictwa w Dukli, Wanda Gunia- polonistka, Anna Zborowska- Kołacz- bibliotekarka oraz dyrektor Stanisław Fornal wyłonili laureatów:

I miejsce
         Klimkiewicz Daria kl. I a
         Jakieła Kinga kl. II b
         Staroń Izabela kl. III a

II miejsce
         Żołobowicz Patrycja kl. I c
         Pernal Maja kl. II a
         Mamczarz Monika kl. III b
         Julia Krówka kl. III c

III miejsce          Olbrycht Magdalena kl. I b
         Patla Daniel kl. II b
         Sudoł Paulina kl. II c
         Sikora Dominika kl. III b
         Wajs Karolina kl. III c

Wyróżnienia          Rymarczyk Eryka kl. I a
         Rędowicz Emanuela kl. I b
         Belcik Tobiasz kl. I c
         Toropiła Natalia kl. I c
         Kogut Nina kl. II a
         Kuc Kinga kl. II c
         Smolak Sylwia kl. III a
         Słabczyńska Katarzyna kl. III b

Sponsorem nagród było Nadleśnictwo Dukla. Konkurs odbył się w atmosferze złotej polskiej jesieni, przy muzyce "Czterech pór roku" Antonio Vivaldiego. Przybyli na rozstrzygniecie konkursu rodzice nagradzali dzieci gromkimi brawami.

Organizatorzy:

Agata Madzej
Cecylia Ganczarska
Halina Jurczyk

2008-11-21

Lekcja patriotyzmu w Jaśliskach

11 listopada 2008r. w Domu Ludowym w Jaśliskach odbyła się uroczysta akademia z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół w Jaśliskach.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany na tę okazję. Przybliżyli w nim najważniejsze fakty z historii naszego kraju, które pozwoliły po 123 latach niewoli wrócić Polsce na mapę Europy. Część słowna przeplatana była pieśniami patriotycznymi wykonanymi przez chór szkolny. Zebrani ze wzruszeniem słuchali utworów muzycznych, które oddawały ducha tamtych dni i przypominały tak bolesne wydarzenia. Uroczystość zakończyło odśpiewanie przez ucznia gimnazjum, Dawida Khana, utworu pt. "Miejcie nadzieję".Cały program przygotowali nauczyciele tutejszego Gimnazjum: J. Szczurek, M. Zawada, M. Kuchta.
Po akademii głos zabrał pan dyrektor, która podziękował wykonawcom, ich opiekunom a także wszystkim przybyłym gościom za tak wielkie zaangażowanie.

2008-11-21

Czytanie rozwija rozum

17 listopada w Zespole Szkół Publicznych w Głojscach uczniowie klasy pierwszej w obecności Pani Dyrektor Marty Szczurek i rodziców, zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników szkolnej biblioteki.
Dzieci pod kierunkiem wychowawczyni Katarzyny Piróg przygotowały część artystyczną, w której zapewniły o swojej gotowości do bycia prawdziwymi czytelnikami.
Przyszli czytelnicy musieli wykazać się wiedzą i poradzić sobie z takimi zadaniami jak:

 • układanie puzzli
 • rozwiązywanie zagadek
 • wykazanie się znajomością lektur i zasadami prawidłowego obchodzenia się z książkami.

Poprawność wykonania zadań sprawdzały bajkowe postacie: Wróżka, Krasnale i Królowa Książek.Pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelnika przez bibliotekarkę Panią Martę Dural. Wszyscy otrzymali pamiątkowe zakładki.
Dzieci zostały zachęcone do czytania i częstego wypożyczania książek. Zapewne biblioteka utożsamiana będzie z miejscem ciekawym , radosnym, bogatym w niesamowite przygody, jakich mogą doświadczyć młodzi czytelnicy z bohaterami książek. Życzymy młodym adeptom satysfakcji w odkrywaniu fascynującego świata książek, bo jak powiedział starożytny filozof rzymski Marcus Tullius Cicero:

"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach."

2008-11-21

Wyśpiewała II miejsce

Laureatki Etapu Gminnego z Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie: Weronika Dziadowicz, Paulina Bossekota, Karolina Jastrząb (kategoria szkoła podstawowa) oraz Małgorzata Bossekota i Beata Jastrząb (kategoria gimnazjum) reprezentowały Gminę Dukla II Powiatowym Konkursie Polskiej Pieśni Patriotycznej, który odbył się w Miejscu Piastowym 5 listopada 2008.
W etapie powiatowym Małgorzata Bossekota zajęła II miejsce, a Beata Jastrząb została wyróżniona.

2008-11-21

DZIEWIĘĆDZIESIĄTA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada, o godz. 15:00 w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Głojscach odbyło się przedstawienie upamiętniające DZIEWIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
Na program, przygotowany przez uczniów i nauczycieli miejscowego Gimnazjum, składały się popularne pieśni patriotyczne, utwory takich artystów współczesnych, jak J. Kaczmarski i J. Wójcicki oraz wiersze. Spektakl wzbogacono projekcją fragmentów filmu Andrzeja Wajdy "Popioły" oraz pokazem slajdów nawiązujących do malarstwa polskiego XIX wieku.

2008-11-21

Program upowszechniania edukacji przedszkolnej

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES

zaprasza

Rodziców i dzieci w wieku 3-5 lat do udziału w projekcie:
"Mały Człowiek
Wielki Potencjał"

Program upowszechniania edukacji przedszkolnej wśród rodziców dzieci w wieku 3-5 lat z podkarpackich obszarów wiejskich z terenu 6 powiatów regionu krosnieńskiego"

Projekt obejmuje:
 • Spotkania informacyjne promujące ideę edukacji przedszkolnej
 • Warsztaty pedagogizujące dla rodziców
 • Grupy zabawowe dla dzieci wwieku 3-5 lat i ich rodziców
 • Tworzenie i wsparcie doradcze lokalnych rodzicielskich grup inicjatywnych

ZAPRASZAMY

18 listopada 2008r. tj. wtorek godz. 1515

Miejsce spotkania:
Przedszkole Gminne w Dukli ul.Żwirki i Wigury 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2008-11-12

Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne

Burmistrz Gminy Dukla oraz Fundacja SOS Życie zapraszają

na badania mammograficzne:
Panie w wieku 50 - 69 lat (bezptatne badanie raz na 2 lata)

na badania cytologiczne:
Panie w wieku 25 - 59 lat (bezptatne badanie raz na 3 lata)

Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 0 801 08 09 10

Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji "SOS ŻYCIE" z Mielca przeprowadzi badania profilaktyczne w mammobusie w dniach 13-14 listopada 2008r.

MAMMOBUS stanie w miejscowości DUKLA obok Urzędu Gminy.
Mammobus czynny w godz. 900-1700

2008-11-06

Małe formy teatralne

Protokół komisji III GMINNEGO KONKURSU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 29 października 2008

Komisja w składzie :Dorota Sysak(przew) , Małgorzata Walaszczyk-Faryj , Norbert Uliasz

Po obejrzeniu 7 spektakli konkursowych postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kat.I - kl. I - III

Miejsce I - ZSP w Jasionce za spektakl "Śpiąca Królewna"

W kat. II kl. IV-VI

Miejsce I ZSP w Łękach Dukielskich za spektakl "Mały książę jest wśród nas"
Miejsce II ZSP w Jasionce za spektakl "Nowe szaty cesarza"
Miejsce III ZSP w Równem za spektakl "Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka"

W kat.III - Gimnazjum

Miejsce I ZSP w Jasionce za spektakl "Balladyna"
Miejsce II ZSP w Jaśliskach za spektakl "Chodź człowieku coś ci powiem"
Miejsce III ZSP w Jasionce za spektakl "Ferdydurke"

Za indywidualność sceniczną nagrodę otrzymali:

Alicja Jakieła ZSP Jasionka
Greta Zima ZSP Jasionka
Kamil Kopciuch ZSP Jasionka


2008-10-31

Informacja ARiMR dotycząca Działania 312

Uprzejmie informuję, że kolejnym działaniem objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przygotowanym do wdrożenia jest Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia Działania 312 znajdują się w pliku do pobrania POBIERZ .

2008-09-24

Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka - Barwinek, na odcinku Lutoryż - Barwinek (Granica Państwa)

Opis przebiegów

Gmina Dukla

Na obszarze Gminy Dukla przebiega wszystkie siedem zaproponowanych wariantów, których lokalizacja jest bardzo zróżnicowana.

Do miejscowości Dukla sześć z siedmiu wariantów (oprócz W5 - granatowy) biegnie wzdłuż korytarza istniejącej drogi krajowej nr 9 przecinając ją w kilku miejscach oraz omijając zabudowania po różnych stronach w zależności od wariantu.

Wariant W5 - niebieski biegnie wzdłuż wschodniej granicy gminy od wsi Równe do okolic Jasionki.

W mieście Dukla przewidziano węzeł oraz Miejsce Obsługi Podróżnych dla wszystkich wariantów oprócz W5.

Wariant W6 - szary przed miejscowością Dukla skręca przebiegiem na zachód i biegnie dalej korytarzem wzdłuż rzeki i miejscowości Mszana, aby wrócić w korytarz drogi krajowej nr 9 w okolicach wsi Tylawa, którym biegnie aż do samej granicy.

Korytarzem wzdłuż drogi nr 9 biegną warianty: W1 - niebieski, W2 - żółty, W3 - zielony i W4 - czerwony. W okolicach wsi Trzciana ich przebiegi są przystosowane do planowanego zbiornika retencyjnego. Dalej od wsi Tylawa do przejścia granicznego w Barwinku dalej biegną wzdłuż istniejącej drogi omijając zabudowania po wschodniej i zachodniej stronie zabudowań w zależności od wariantu.

Wariant W7 - fioletowy za miastem Dukla odbiega na wschód gdzie w okolicach wsi Lubatowa łączy się z wariantem W5 - granatowy. Omijają górę Cergowa po wschodniej stronie i biegną w stronę góry Piotruś i Krzemieniec, które przebiegają w tunelach i za nimi w okolicach miejscowości Tylawa łączą się przebiegami z pozostałymi wariantami i biegną tak aż do przejścia granicznego.

W okolicach miejscowości Tylawa przewidziano węzły dla wszystkich wariantów i podobnie w okolicach miejscowości Barwinek.

Mapy obrazujące warianty przebiegu drogi S19 wywieszone są do wglądu w Urzędzie Gminy Dukla w pokoju numer 22 [sala konferencyjna].


Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia, tj. Przebiegu wariantów trasy można będzie składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty dzisiejszego [26.09.2008] spotkania informacyjnego, pocztą na adres:

Arcadis Profil Sp. z o.o.
Biuro Infrastruktury Warszawa
02-670 Warszawa, ul. Puławska 182

przesłać faxem na nr: (022) 203-20-05 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: s19@arcadis.pl

Odpowiedzi na wszelkie wnioski i pytania będą zawarte w raporcie, który zostanie złożony do wglądu w siedzibie gminy oraz na stronie internetowej GDDKiA w Rzeszowie www.gddkia.gov.pl

2008-09-24

Spotkania informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu
drogi ekspresowej S-19

O G Ł O S Z E N I E

Inwestor budowy drogi ekspresowej S-19 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, informuje, że Konsorcjum Firm reprezentowane przez Lidera - Arcadis Profil Warszawa Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Wykonawca projektu pn.: "Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka - Barwinek, na odcinku Lutoryż - Barwinek (Granica Państwa), w ramach opracowywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego Etap I, organizuje w dniach:

 • 25.09.2008 o godz. 9:00 - dla Gmina Dukla, - w Urzędzie Gminy w Dukli, Ul. Trakt Węgierski 11, Sala 22,

 • 26.09.2008 o godz. 17:00 - dla Gmina Dukla, - w Urzędzie Gminy w Dukli, Ul. Trakt Węgierski 11, Sala 22,

spotkania informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu drogi ekspresowej S-19 na terenach wymienionych Gmin.
Informacji udzielał będzie Projektant. W spotkaniach uczestniczyć będzie również przedstawiciel Inwestora - Oddziału GDDKiA w Rzeszowie. W terminie 5 dni przed planowanym terminem spotkań dostępne będą w siedzibach Urzędów Gmin materiały informacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów trasy.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie do Wykonawcy dokumentacji projektowej - Arcadis Profil Warszawa Sp. z o.o., na adres: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa lub za pośrednictwem Urzędów Gmin, pisemnych wniosków, postulatów i uwag dotyczących prezentowanych wariantów przebiegu planowanej drogi ekspresowej S-19, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty spotkania informacyjnego w każdej Gminie.
Postulaty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Inwestor budowy drogi ekspresowej S-19:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa,
Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

2008-08-28

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta d/s księgowości budżetowej

Burmistrz Gminy Dukla

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została rekomendowana Pani Renata Wąsik zamieszkała w miejscowości Równe.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej Panią Renatę Wąsik, która to wykazała się najlepszą wiedzą przepisów prawnych i zagadnień związanych z rachunkowością budżetową jak i zakresem, wykonywanych zadań występujących na stanowisku na które ogłoszono nabór.

Dukla, dnia 22 sierpnia 2008 roku.

Burmistrz
Marek Górak


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


Na stanowisko - referenta d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Dukla


Informujemy, że w związku z rozpoczętą procedurą naboru otwartego na wyżej wymienione stanowisko pracy w dniu 21 sierpnia 2008 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji dokumentów kandydatów spełniających wymagania formalne i do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała;


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Wąsik Renata Równe
2. Kubit Katarzyna Teodorówka
3. Akslar Iwona Rogi
4. Bogaczyk Agnieszka Równe
5. Bąk Małgorzata Zboiska
6. Wierdak Agnieszka Sulistrowa
7. Kiełtyka Dorota Równe
8. Kaszuba Dorota Dukla
9. Kolanko Edyta Wietrzno


Dukla, dnia 21 sierpnia 2008 r.

Mirosław Matyka
Przewodniczący Komisji

2008-08-21

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Dukla działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. / , § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 / o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla :

- wyodrębniony lokal użytkowy Nr 28 wraz z piwnicą o pow. użytkowej 114,25 m2 zlokalizowany na parterze budynku usługowo-mieszkaniowego w Dukli przy ul.Kościuszki 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem 524/10000 części w prawie własności gruntu oznaczonego działką nr 177/5 o pow. 16 a 78 m2, objęta Księgą Wieczystą nr KW 58949 urządzoną na rzecz Gminy Dukla.

Cena wywoławcza wynosi 178 250,00 złotych

wadium na w/w nieruchomość wynosi -17 825,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 23 września 2008 r. o godz. 1000 w sali nr 22 znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości .

Wadium należy wpłacić do dnia 17 września 2008 r. w kasie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 800 do 1430 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku O/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 0002 . Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto.

Przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości.


Wpłacone wadium zostanie:

zaliczone na poczet ceny nabycia , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg ,
zwrócone , jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej :

oryginału dowodu wpłaty wadium,
w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzyskać w pok. Nr 12 Urzędu Gminy Dukla lub pod nr telefonu (0-13) 432 91 30 .


Dukla, dnia 19 sierpnia 2008 r.

2008-08-20

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009
w JaśliskachWojewoda Podkarpacki
Podkarpacki Kurator Oświaty
Burmistrz Gminy Dukla

mają zaszczyt zaprosić
na

Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2008/2009,

która odbędzie się 1 września 2008 r.
w Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach gm. Dukla.
Program uroczystości:

10:00 - Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach,

11:00 - Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009 -otwarcie nowego obiektu oświatowego.

2008-08-19

Zakaz wstępu na plac zabaw - WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że rozpoczęto prace budowlane związane z utworzeniem placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy Zespole Szkół Publicznych w Dukli, ul. Kościuszki 13. Do czasu ich zakończenia -tj. montażu wszystkich przewidzianych elementów oraz wykonania ogrodzenia obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren budowy. Po zakończeniu inwestycji zostanie ona udostępniona dzieciom i młodzieży do bezpiecznego korzystania.

Zastępca Burmistrza
Andrzej Bytnar

2008-08-18

Koncert w kinie "Promień"

OŚRODEK KULTURY W DUKLI ZAPRASZA NA KONCERT ZESPOŁU

CHUDOBA
FOLK ZIEM SŁOWIAŃSKICH
z WrocławiaGRAMY FOLK

Folk jest dla nas czerpaniem radości z ludowej muzyki. Radość muzykowania daje nam dzielenie się żywiołem i liryzmem zachowanymi w tradycyjnych pieśniach i melodiach. Gramy tylko na instrumentach akustycznych, również ludowych - bo wydobywają z tej muzyki jej pierwotną witalność, która prowokuje tak do tańca jak i najprostszych wzruszeń.

Gramy i śpiewamy nasze własne aranżacje melodii i zapisów wokalnych tradycyjnych pieśni Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej: polskich (z Kurpiów, Rzeszowszczyzny, Beskidów, Podhala, Orawy, Spiszu, Śląska, Wielkopolski, Lubelszczyzny, Biłgoraja, Zamojszczyzny, Podlasia, Krakowskiego i Kieleckiego), a także słowackich, morawskich, ukraińskich, łemkowskich, huculskich, cygańskich, bułgarskich, macedońskich, serbskich, rumuńskich, żydowskich i węgierskich.

W ramach działalności w założonym przez nas, w okresie studiów, Ośrodku Poszukiwań Folkowych "Chudoba" przy Uniwersytecie Wrocławskim prowadziliśmy własne badania terenowe i gromadziliśmy nagrania muzyków ludowych. Organizowaliśmy warsztaty muzyczne (w OPF), prowadziliśmy też warsztaty taneczne na festiwalach w Aalst i Lipsku.


KILKA SŁÓW O NAS

Zespół został założony w 1993 roku przez grupę studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Od początku istnienia brał udział w wielu festiwalach i wydarzeniach kulturalnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Poza Polską "Chudoba" koncertowała w Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech, Norwegii, USA, we Włoszech i na Węgrzech. Występowała m.in. w TVP i TV Polonia, austriackiej telewizji 3SAT, Polskim Radio i belgijskim Radio 1.

W 1998 roku zespół zdobył Grand Prix pierwszej polskiej edycji Konkursu Muzyki Folkowej "Nowa Tradycja" zorganizowanego przez Polskie Radio w ramach współpracy z Europejską Unią Radiową. Rok później "Chudoba" reprezentowała Polskę na The New Tradition EBU Folk Festival w Dranouter (Belgia). W roku 2000 jako jedyny polski wykonawca wystąpiła na prestiżowych targach muzycznych The Worldwide Music Expo WOMEX w Berlinie.

W latach 1995-96 "Chudoba" nagrała dwie kasety - "Graj muzyka" i "Nasza polka" (FolkTime). Wybór z tego materiału złożył się na płytę CD "Nasza muzyka", wydaną w roku 1999 przez Pomaton EMI (nominacja do Folkowego Fonogramu Roku 1999). W Niemczech płytę "Chudoba - Polkas, Lullabies & Wedding Songs" wydała wytwórnia WeltWunder (2000). Muzyka zespołu znalazła się również na kilku innych wydawnictwach w Polsce, Niemczech i Austrii.


SKŁAD ZESPOŁU:

Małgorzata Otrocka - skrzypce, śpiew
Katarzyna Ryszewska - śpiew, przeszkadzajki Sylwia Świsłocka-Karwot - śpiew, przeszkadzajki
Mirosław Mały - kontrabas, śpiew
Robert Ruszczak - śpiew, akordeon, mandolina, sopiłki
Jacek Ryszewski - gitara klasyczna, śpiew
Janusz Wawrzała - inst. perk., śpiew

Kontakt z zespołem:
Karol Lekostaj 693 227 222

Poniżej kilka utworów:

Posłuchaj:

Alihajdżome


Pobierz:

Czardasz łemkowski
Utwór

Ajde, Jano
Utwór

Maryna
Utwór

2008-08-13

Ogłaszenie naboru na stanowisko referenta d/s księgowości budżetowej.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/08
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dukla (www.bip.dukla.pl) w dniu 6 sierpnia 2008 r.

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142 , poz.1593 z późn. zm.)Burmistrz Gminy Dukla
ogłasza nabór na stanowisko
referenta d/s księgowości budżetowej

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Dukla ul. Trakt Węgierski 11
Wymiar: pełny etat
Umowa: okres próbny 3 miesiące

Kandydatem na stanowisko referenta d/s księgowości budżetowej może być osoba, która posiada:

1.Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne: magisterskie lub uzupełniające magisterskie lub podyplomowe,
2) co najmniej 2 letni staż pracy,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5) znajomość ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
6) znajomość programów WORD, EXEL.

2. Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B,
2) dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dekretowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych,
2) księgowanie dochodów i wydatków budżetowych,
3) przyjmowanie sprawozdań budżetowych od podległych jednostek i ich kontrola formalna i rachunkowa,
4) sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań jednostki,
5) monitorowanie należności zaległych, wysyłanie upomnień, naliczanie odsetek od zaległości,
6) prowadzenie kont analitycznych do wszystkich rozrachunków.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli - Biuro Obsługi Klienta pokój nr 9 ),
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
9) kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2008 roku do godziny 14:00 z dopiskiem na kopercie: "Nabór na stanowisko referenta d/s księgowości budżetowej" osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 - Biuro Obsługi Klienta lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Gminy Dukla.

Dla osób spełniających wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2008r. (piątek) od godz. 800.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Mirosław Matyka pod numerem telefonu (013) 432 91 04.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dukla.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)".

Burmistrz
Marek Górak

2008-08-06

Pomóż mu wrócić do domu

Już miesiąc trwa poszukiwanie 26-letniego Lesława Nycza z Zagórza. Rodzina i przyjaciele są przekonani, że mężczyzna żyje, ale być może stracił pamięć. Widywany był w okolicach Krosna, a ostatnio w Polance.

Lesław Nycz ma 26 lat, kończy studia na warszawskiej SGGW. 3 czerwca miał wrócić z uczelni do domu, do Zagórza. Widziany był w autobusie na trasie Rzeszów-Sanok, jednak do domu nie dotarł. Od tego czasu rodzina i bliscy nie ustają w poszukiwaniach. Leszek nie dał znaku życia, ale wszyscy wierzą, że żyje. Mama jest pewna, że musiało stać się coś złego. Leszek był odpowiedzialnym człowiekiem i gdyby gdzieś wyjechał, na pewno dałby znać rodzinie. - Zawsze mówił gdzie szedł. Wiedziałam o każdym jego kroku – mówi.

- Gdy wracał z Warszawy autobusem, napisał mi SMS-a „Wyjechałem z Warszawy, będę rano”. I był na dworcu w Sanoku, bo kierowca go widział – opowiada Zofia Nycz. Wiadomo, że w Rzeszowie dosiadł się do niego jakiś mężczyzna. Obaj wysiedli w Sanoku. - Na tego pana czkał samochód. Mógł powiedzieć, że podwiezie Leszka – zastanawia się matka, chociaż wątpi w to, że syn wsiadłby do samochodu z obcymi ludźmi. - Mnie nawet zawsze mówił: mamuś, żebyś nie wsiadała do kogoś obcego – wspomina. - Mogło się coś w tym samochodzie wydarzyć. Tam siedziało trzech młodych mężczyzn. Nie wiadomo kto to był. Jak go gdzieś zabrali, wywieźli, pobili? Wygląda na to, jakby stracił pamięć – mówi zrozpaczona.

Rodzina i bliscy wierzą, że Leszek się odnajdzie. Nadzieja ciągle jest, bo podobno błąka się po okolicznych miejscowościach. Ostatnio był widziany w okolicy Krosna. Pojawiał się w różnych miejscach, m.in. w Kobylanach, Chorkówce, Sulistrowej, Zręcinie, Jaśle, Krośnie - w Polance, a nawet w Leżajsku.

Według relacji osób, które go widziały wynika, że jest zagubiony, bardzo przestraszony, zmęczony i niewyraźnie mówi. Prosi o chleb. Porusza się po mało uczęszczanych drogach. Często pojawia się w tych samych miejscach. Osoby, które mu pomogły, dopiero po jakimś czasie domyślają się, że to był poszukiwany 26-latek. Rodzina sprawdza jednak każdy sygnał. - Jak tylko słyszymy coś nowego, bierzemy 3-4 samochody, jedziemy i szukamy, ale zawsze już jest za późno – mówi Zofia Nycz.

- Rozmawiałam z jednym panem. Kiedy dał Leszkowi chleb, on nawet nie wiedział jak go ma jeść. Zjadł, a potem w milczeniu siedzieli 15 minut. Na pytania „skąd jesteś”, „co ci się stało” – nic nie odpowiedział. Wstał i poszedł – relacjonuje matka. - Inna pani opowiadała, że jak wszedł do domu po chleb, to się cały trząsł. Cały był skulony, bał się, rozglądał. Kiedy wychodził z domu, ta pani powiedziała mu, żeby zaczekał, bo przygotowywała mu jeszcze kiełbasę i pomidory, ale on jakby nie słyszał. Pobiegła za nim. On się tak strasznie ucieszył, złapał to, co mu dała i szybko poszedł. Rozglądał się tylko czy nikogo nie ma - opowiada.

Rodzina i przyjaciele rozwiesili plakaty ze zdjęciem Leszka. Informacja o nim pojawiła się również na portalu zaginieni.pl. W imieniu bliskich o pomoc apelowali księża na niedzielnych mszach.

Oto rysopis zaginionego: wzrost 176 cm , oczy piwne, znaki szczególne - znamię na lewym policzku. Może mieć zarost. Osoby, które rozpoznają mężczyzną proszone są o kontakt z policją pod numerem tel. 997 lub bezpośrednio z rodziną. Oto numer tel. Zofii Nycz: 0-880 734 370.

źródło: krosno24.pl

2008-07-02

DNI DUKLI 2008

PROGRAM DNI DUKLI 2008

Sobota 5 lipca

12.00 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej, wręczenie medali “ZASŁUŻONY DLA DUKIELSZCZYZNY”-Muzeum Historyczne Pałac w Dukli

15.00 - Mecz piłki nożnej o Puchar Dni Dukli 2008 Dukla - Opayi

16.00 - Interaktywny program dla dzieci “ALFIKI” wybory “MAŁEJ MISS I MISTERA DNI DUKLI”, JB Jumper Boys

18.00 - Koncert kapeli ludowej “RYMANOWIANIE”

19.00 - Uroczyste otwarcie DNI DUKLI 2008 oraz IX EUROREGIONALNYCH TARGÓW RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

19.10 - Zespół Pieśni i Tańca “BOBRZANIE” z Bóbrki

20.00 - Koncert zespołu “KALEDONIA” - muzyka celtycka

21.30 - Gwiazda wieczoru “ETNA” - reggae

22.30 - DJ SANCHES - dyskoteka pod gwiazdami wybory MISS DNI DUKLI 2008 , “Gabi” 1,2,3

03.00 - zakończenie pierwszego dnia

Niedziela

15.00 - “RUSYCZI” - młodzieżowy zespół folkowy z Ukrainy

16.00 - “SZAROTKI” - zespół obrzędowo-śpiewaczy z OK w Dukli

17.00 - TURNIEJ SOŁECTW -Nagroda Burmistrza dla najlepszych szkół gminy Dukla w Dziedzinie Kultury, “Gabi” 1,2,3,

19.00 - “BAWARSKA KAPELA STEFANA” - koncert

21.30 - GWIAZDA DNI DUKLI 2008 “GANG MARCELA”

22.30 - KONCERT ZESPOŁU “VIR”

Imprezy towarzyszące: jadło regionalne, konkursy, promocje, loteria fantowa OSP Dukla

Organizatorzy:
Urząd Gminy Dukla


Ośrodek Kultury w Dukli


Współorganizator: Muzeum Historyczne Pałac w Dukli


Miejsce imprezy:
Ogród Przypałacowy Muzeum Historycznego “Pałac” w Dukli

2008-06-25

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dukli i Zespołu Szkół Publicznych w Równem

Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 6.06.2008 wyłoniono Pana Jerzego Pęcaka na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dukli.
W wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Równem.

Działając na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 z póżn. zm.) i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej przy Zespole Szkół Publicznych w Równem, Burmistrz zaproponował na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Równem Panią Katarzynę Reczkowską - Buryła.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w pliku INFORMACJE O KONKURSIE

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Iwli

Burmistrz Gminy Dukla ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Iwli. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku OGŁOSZENIE.
2008-06-24

Sobótki 21 czerwca

SOBÓTKOWE
SPOTKANIA Z FOLKLOREM
21 CZERWCA 2008

 • 17.00 Kapela "PIASTY" GOK - Miejsce Piastowe
 • 18.00 Kapela "PRZEPIÓRECZKA" - GOK Dydnia
 • 19.00 Obrzęd sobótkowy zespół obrzędowy - GOK Rymanów Zdrój
 • 19.30 Zespół pieśni i tańca "URPIN" z Bańskiej Bystrzycy
 • 20.10 Obrzęd sobótkowy - zespół "SZAROTKA" - Ośrodek Kultury w Dukli - puszczanie wianków na wodę
 • 21.00 Zespół Pieśni i Tańca "GÓRALE" - Słowacja
 • 22.30 Zabawa pod gwiazdami - zespół "TRIO BAND"
 • 24.00 Poszukiwanie "
 • Kwiatu Paproci"
 • 2. 00 Zakończenie imprezy

Miejsce imprezy: PLAC PRZYPAŁACOWY W DUKLI

2008-06-20

Wybory uzupełniające do Senatu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DUKLA
z dnia 15 maja 2008 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Dukla.

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. Nr 46, poz.499 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr 14/28/98 Zarządu Miasta i Gminy w Dukli z dnia 2 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Dukla Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na 22 czerwca 2008 r. ustalono na terenie Gminy Dukla następujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Nr obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
- nr telefonu
1 miasto Dukla, sołectwa: Lipowica, Zboiska Ratusz w Dukli tel.(013) 43 30 977
lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
2 sołectwo Równe Zespół Szkół Publicznych w Równem
tel.(013) 43 33 008
3 sołectwa: Łęki Dukielskie, Myszkowskie Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich
tel.(013) 43 17 504
4 sołectwa: Nadole, Teodorówka Dom Ludowy w Nadolu
5 sołectwo Cergowa Dom Ludowy w Cergowej
6 sołectwo Jasionka Zespół Szkół Publicznych w Jasionce
tel.(013) 43 30 095
7 sołectwa: Daliowa, Jaśliska, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach
8 sołectwa: Barwinek, Tylawa, Mszana, Zyndranowa, Olchowiec Zespół Szkół Publicznych w Tylawie
tel. (013) 43 30 709
9 sołectwa: Chyrowa, Iwla Zespół Szkół Publicznych w Iwli
tel.(013) 43 30 003
10 sołectwo Głojsce Zespół Szkół Publicznych w Głojscach
tel. (013) 43 30 005
11 sołectwo Wietrzno Zespół Szkół Publicznych w Wietrznie
tel. (013) 43 33 004
12 sołectwa: Nowa Wieś, Trzciana, Zawadka Rymanowska Dom Ludowy w Trzcianie

Burmistrz Gminy Dukla
Marek Górak

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 22 czerwca 2008r.
w godzinach od 600 - 2000.

2008-06-12

Nabór na stanowisko KIEROWNIKA Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
Kierownika
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli

Burmistrz Gminy Dukla

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Bielec zamieszkała Równe.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Koncepcja działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli przedstawiona przez kandydatkę i przeprowadzona rozmowa znalazły poparcie Komisji Rekrutacyjnej. Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia wszystkie wymogi do zajmowania stanowiska kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli.

Dukla, dnia 27 czerwca 2008r.

Burmistrz
Marek Górak


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Na stanowisko - Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli

W związku z rozpoczętą procedurą naboru otwartego na wyżej wymienione stanowisko pracy w dniu 25 czerwca 2008 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów tj. poddano analizie dokumenty aplikacyjne pod względem ich zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze i do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Małgorzata Bielec Równe

Mirosław Matyka
Przewodniczący Komisji

Dukla, dnia 25 czerwca 2008 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3 /08
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dukla (bip.dukla.pl) w dniu 11 czerwca 2008 r.

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142 , poz.1593 z późn. zm.)Burmistrz Gminy Dukla
ogłasza nabór na stanowisko
KIEROWNIKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli1.Wymagania niezbędne.

Kandydatem może być osoba spełniająca następujące kryteria:

1) jest obywatelem polskim ,
2) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) ukończyła studia wyższe,
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
5) posiada pięcioletni staż pracy , w tym co najmniej 3 lata w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej ,
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią .

2. Wymagania dodatkowe.

1) Znajomość przepisów prawa m.in. dotyczących organizacji funkcjonowania pomocy społecznej, samorządu gminnego , finansów publicznych , zamówień publicznych , sprawozdawczości,
2) umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich , organizowania i zarządzania pracą zespołową ,
3) umiejętność podstaw obsługi komputera i programu "Helios" i "Amazis".

3. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialność na stanowisku:

1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej,
2) kierowanie pracą ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
3) opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w części dotyczącej programów pomocy społecznej,
4) sporządzanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań ,
5) wykonywanie zadań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków z funduszy europejskich,
6) współpraca i współdziałanie z instytucjami oraz specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych,
7) współdziałanie z organami samorządowymi i organami administracji rządowej ,
8) zatrudnianie, zwalnianie pracowników w ośrodku pomocy społecznej oraz nadzorowanie wypełniania obowiązków służbowych przez tych pracowników.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) koncepcja funkcjonowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie , kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
5) kserokopie dokumentu tożsamości ( dowodu osobistego)
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [[pobierz...]],
7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku ,
8) oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ( od osoby zatrudnionej na stanowisku wymagane będzie dostarczenie zapytania o karalności ) ,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 25 czerwca 2008 roku do godziny 14:00 : z dopiskiem na kopercie: " Nabór Nr 3/08 na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli " " osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta) " lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz osoby te zostaną powiadomione telefonicznie .

II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze - rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27 czerwca 2008 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.dukla.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.

Złożonych dokumentów Urząd gminy nie zwraca .

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Burmistrz
Marek Górak

2008-05-27

Spotkanie Lokalnej Grupy Działania

W związku z przygotowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz zainteresowanych mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się 16 maja 2008 roku o godz.16.00 w sali nr 22 w budynku Urzędu Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11.
2008-04-28

Program XVIII Kermeszu Olchowiec 24-25 maja 2008 roku

   

SOBOTA
 • 17:00 Weczirnia w Cerkwi
 • 18.00 Rozpoczęcie, powitanie gości, słowo wstępne oraz otwarcie wystaw:
 • - wystawa malarstwa - Roman Raczek z Gorlic - malarstwo
 • - wystawa Jadwigi Bartoszewskiej - malarstwo
 • 18.15 Występ Zespołu Terka (dzieci z Olchowca pod opieką Pani Marii Gabło)
 • 18.45 Łemkowskie zwyczaje weselne - wystąpienie Bolesława Bawolaka
 • 19.15 Występ zespołu Żukowianie (30 min)
 • 20.25 Pokaz filmu
 • 21.00 Biesiada i zabawa taneczna przy akompaniamencie kapeli zespołu Studenka (od 21.00-1.00 po północy)
Zakończenie około godz. 1.00

NIEDZIELA - 25 maj 2008
 • 10.30 Służba Boża z procesją
 • 13.00 Oficjalne powitanie gości i otwarcie wystawy ikon
 • 13.00 Występ Zespołu Terka (30 min)
 • 13.30 Występ zespołu Studenka z Kałusza (I cz. 30 min)
 • 14.00 Ogłoszenie konkursu na łemkowską piosenkę
 • 14.00 Referat o życiu Łemków na Ukrainie Wołodymyr Ardan (15 min)
 • 14.15 Występ zespołu Tisovec ze Słowacji (45 min)
 • 15.00 Występ zespołu Chudoba (60 min)
 • 16.00 Występ zespołu Studenka z Kałusza (II cz. 30 min)
 • 16.30 Rozpoczęcie konkursu na łemkowską piosenkę (45 min)
 • 17.15 Występ zespołu Szarotka (30 min)
 • 17.45 Ogłoszenie wyników konkursu (przewodniczący Jury)
 • 17.50 Występ zespołu Żukowianie (30 min)
 • 18.20 Występ zespołu Rozmaryja z Koszyc (60 min)
 • 19.20 Rymanowianie z Rymanowa (40 min)
 • Występ zespołu Drewutnia (60 min)
Zakończenie

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Program zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Gmina Dukla, Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków.
2008-04-25

III PŁOMIEŃ PAMIĘCI na górze Cergowej z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II

III P Ł O M I E Ń    P A M I Ę C I
02.04.2008

Krośnieński Oddział PTTK organizuje w dniu 2 kwietnia 2008 wyjście na górę Cergową k.Dukli, gdzie o godz.21.37 zapalone zostanie ognisko, "Płomień Pamięci", dla uczczenia trzeciej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, Wielkiego Polaka i Człowieka, Honorowego Członka PTTK.

Rozpalenie ogniska - Płomienia Pamięci poprzedzi Msza Święta

Chętnym do wzięcia udziału w tym spotkaniu zapewniamy transport, opiekę przewodnicką, ubezpieczenie NNW.
Zapisy w Biurze w PTTK ul. Krakowska 9 w godz.10.00 - 14.00 (tel.0-13-43 212 58) do dnia 28 marca 2008. Ilość miejsc ograniczona.
WPISOWE:
- 12 zł członkowie PTTK (nr leg.członkowskiej, PESEL)
- 15 zł pozostali (PESEL)

Osoby niepełnoletnie biorą udział w spotkaniu z opiekunami. Prosimy o zabranie ze sobą latarek, lampionów, przypominamy o konieczności posiadania odpowiedniego stroju turystycznego, zwłaszcza obuwia i zachowania zasad bezpieczeństwa.

Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez uczestników - każdy uczestnik odpowiada karnie i materialnie za wyrządzone przez siebie szkody.

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ W KROŚNIE
38-400 KROSNO, UL. KRAKOWSKA 9, TEL.: (013)43-211-75, FAX./TEL: (013)43-212-58
NIP: 684-001-12-85, REGON 000706964, KRS 0000110753, zezwolenie Organizatora Turystyki 052/04 e-mail: pttkkrosno@neostrada.pl

2008-03-26

Jan Paweł II – nasze wspomnienia

Biuro Organizacyjne- Biuro Prasowe Projektu „ Jan Paweł II – nasze wspomnienia” ogłasza nabór do albumu stworzonego dla upamiętnienia 30 rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego.

Na stronie internetowej www. mojpapiez.pl gromadzone są fotografie i wspomnienia związane z polskim Papieżem. Album tworzony jest na oczach wszystkich i każdy może się stać jego autorem, wystarczy wejść na stronę, zarejestrować się i umieścić własną fotografię utrwalającą wydarzenie, miejsce, osobę czy symbol, który dla danej osoby stanowi najcenniejsze wspomnienie o Janie Pawle II. Chodzi nie tylko o zdjęcia, na których utrwalona jest Jego Postać, ale przede wszystkim o te, które dokumentują nasze emocje i przeżycia związane z ojcem Świętym

Każda fotografia powinna być opatrzona opisem- wspomnieniem, tak abyśmy zgromadzili nie tylko obrazy, ale także świadectwa naszych spotkań z osobą i przesłaniem polskiego Papieża.

Zdjęcia będą gromadzone do 16 października 2008 r. W 30 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, podczas koncertu „ Wieczór wspomnień :” w Krakowie zebrany materiał zostanie przekazany Centrum Jana Pawła II „ Nie lękajcie się „


Biuro Organizacyjne- Biuro Prasowe Projektu „ Jan Paweł II – nasze wspomnienia „

Ul. Kanonicza 18, 31-002 Kraków
Tel. 500 112 301, 500 112 302
biuro_organizacyjne@mojpapiez.pl, rzecznik@mojpapiez.pl

2008-03-17

Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych Województwa Podkarpackiego w Zakresie Przywrócenia Możliwości Migracji oraz Restytucji Ryb Dwuśrodowiskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego , Departament Rolnictwa i Środowiska informuje, że został zamieszczony na stronie www.wrota.podkarpackie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej „Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych Województwa Podkarpackiego w Zakresie Przywrócenia Możliwości Migracji oraz Restytucji Ryb Dwuśrodowiskowych” realizowany przez Województwo Podkarpackie.

2008-03-10

Informacja dla podatników

BURMISTRZ GMINY DUKLA

Dukla, 2007-12-31Informacja przeznaczona dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości będących: osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

W związku z obowiązkiem wynikającym z niżej wymienionych ustaw: o podatku rolnym, podatku leśnym, o podatkach i opłatach lokalnych to jest:

1) art. 6a ust. 8-11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.),
2) art.6 ust.5 - 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz. 1682 z późn. zm),
3) art.6 -13 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) - przypominam, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane : składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania wyżej wymienionych deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym, podatku leśnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dukli w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek budżetu Gminy Dukla w Podkarpackim Banku Spółdzielczym O/Dukla

Nr konta 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001.

Wyżej wymienione podatki płatne są w ratach proporcjonalnych w następujących terminach:

1) podatek rolny w 4 ratach do: 15 marca , 15 maja, 15 września, 15 listopada,
2) podatek leśny w 12 ratach za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca,
3) podatek od nieruchomości w 12 ratach za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca.

Przypominam, że stawka podatku rolnego za 2008 r. uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. Cena ta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2007 r. (M.P. Nr 77 poz. 831) w bieżącym roku wyniosła 58,29 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.) podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, co stanowić będzie w 2008 r. 145,725 zł. Natomiast podatek rolny od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym wyniesie 291,45 zł czyli równowartość 5 q żyta.


-2-


W deklaracji na podatek rolny hektary przeliczeniowe należy przyjąć z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Podatek leśny za 1 ha lasu, za rok podatkowy 2008 wynosi 32.4016 zł, czyli równowartość 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. która wyniosła 147,28 zł za 1 m 3 . Podstawa prawna - art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm. ) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. ( M.P. z 2007 r. Nr 79 poz. 846).

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych należy stosować stawki określone w art. 4 ust 3 ustawy o podatku leśnym.

Podstawę opodatkowania dotyczącą budowli - proszę zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Dodatkowo przypominam, że deklaracje należy składać w oparciu o dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i muszą być one zgodne z tą ewidencją, wyżej cytowanymi ustawami, zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącymi przedmiotu prowadzonej działalności, statutami .

Skorygowanie deklaracji, zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W przypadku gdy deklaracja nie zostanie złożona w terminie zostanie wszczęte postępowanie o nałożenie kary grzywny.

Pobierz :
1) Deklaracja na podatek od nieruchomości.
2) Deklaracja na podatek rolny.
3) Deklaracja na podatek leśny.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Dukli Nr XXVII/171/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
5) Uchwała Rady Miejskiej XIII/74/07 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla.BURMISTRZ

Marek Górak

2008-02-20

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął II etap konsultacji społecznych w procesie planowania w gospodarce wodnej

Szanowni Państwo!

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął II etap konsultacji społecznych w procesie planowania w gospodarce wodnej. W okresie od 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r. udostępniamy opinii społecznej "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w prowadzonych przez RZGW w Krakowie konsultacjach społecznych i włączenie się w podejmowanie ważnych decyzji dotyczących środowiska wodnego.
Liczymy na Państwa aktywny udział.

http://www.krakow.rzgw.gov.pl/forum/viewtopic.php?t=7&sid=7b2832351843adb9e51e950616632a93
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/

2008-02-07

I PODKARPACKI KONKURS LITERACKI ZA ROK 2007 pod hasłem PODKARPACKI PEGAZ

W dniu 3 kwietnia 2008 roku w Studio Radia Rzeszów odbędzie się finał I Podkarpackiego Konkursu Literackiego pod hasłem PODKARPACKI PEGAZ. Będzie to ważne wydarzenie z punktu widzenia twórców oraz miłośników dziedziny literackiej, zorganizowane przez Podkarpacki Instytutu Książki i Marketingu, firmę EMPiK oraz Polskie Radio Rzeszów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Zbigniewa Cholewińskiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Do współpracy zaproszono także Nową Okolicę Poetów, oraz firmę AEB. Konkurs, to niezależna impreza kulturalna organizowana podczas pierwszego dnia Targów Książki i Poligrafii w Rzeszowie. Głównym celem konkursu jest promowanie książek napisanych przez podkarpackiego autora. Wydarzenie to ma wyjątkowy charakter, ze względu na udział dużej liczby osób z podkarpackiego świata kultury, nauki i sztuki. Jest to okazja do wypromowania lokalnych oraz regionalnych autorów i nagrodzenia ich dorobku artystycznego.
W konkursie uczestniczyć mogą książki reprezentujące wszystkie gatunki literackie. Nagroda główna przyznana zostanie w trzech kategoriach: podkarpacka książka roku, podkarpacki autor roku oraz podkarpacki książkowy debiut roku. Z konkursu wykluczone są prace zbiorowe i wszelkiego rodzaju opracowania. Mogą za to startować w nim wszelkie gatunki literackie, w skład których wchodzą również eseje, autobiografie czy pamiętniki oraz humanistyka o wybitnych wartościach literackich. Doskonałą okazją do zapoznania się z nominowanymi autorami w/w kategorii będzie cykl spotkań zorganizowany w trakcie Plebiscytu w Salonie EMPiK. Laureaci zostaną wyłonieni przez mieszkańców Podkarpacia. Głos na ulubionego autora będzie można oddać za pośrednictwem strony www.podkarpacki pegaz.rzeszow.pl. Ogłoszenie wyników odbędzie się w studio Radia Rzeszów 3 kwietnia 2008 roku w ramach Międzynarodowych Targów Książki i Poligrafii.

Do Konkursu mogą przystąpić stowarzyszenia literackie, uczelnie wyższe, literaci, wszystkie wydawnictwa, które w danym roku kalendarzowym wydały publikację podkarpackiego autora z dziedziny szeroko pojętej humanistyki. Do konkursu można zgłosić najwyżej trzy publikacje. Utwór musi być napisany w języku polskim, przez literata wywodzącego się z Podkarpacia. Utwór musi być również opublikowany po raz pierwszy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (pomiędzy 01.01.2007 - 31.12.2007). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2008r.

Celem inicjatywy jest promocja kultury wśród mieszkańców naszego regionu. Jest to doskonała szansa do zaprezentowania się twórców literackich pochodzących z tego regionu Polski. Dzięki konkursowi Podkarpacki Pegaz mieszkańcy Podkarpacia będą mogli poznać autorów książek poprzez m. in. przybliżenie ich sylwetek w audycjach Radia Rzeszów, które to razem z TVP Rzeszów sprawuje patronat medialny całej imprezy oraz podczas cyklu spotkań w salonach EMPiK, gdzie osobiście będzie można poznać podkarpackich pisarzy.

Fundatorem nagrody literackiej Podkarpacki Pegaz jest Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Nowa Okolica Poetów. Jednym z darczyńców jest również papiernia Cezex, drukarnia Atrium, oraz Organizatorzy.

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Syniec
tel. /17/ 862 03 84
kom. + 48 604 603 768
e-mail: redakcja@instytutksiazki.rzeszow.pl
www: www.instytutksiazki.rzeszow.pl

Do pobrania:
Regulamin I Podkarpackiego Konkursu Literackiego za rok 2008 ph. "Podkarpacki Pegaz"
Wniosek zgłoszenia do Konkursu Podkarpacki Pegaz

2008-02-05

Konkurs na realizację zadań publicznych w Gminie Dukla

ZARZADZENIE NR 8/08
BURMISTRZA GMINY DUKLA
Z DNIA 28 STYCZNIA 2008 ROKU
W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH GMINY DUKLA


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96,poz.873 z późn. zm./ oraz Uchwały nr XV/94/07 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 - zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na realizację zadań Gminy Dukla w zakresie:

1) pomocy społecznej dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami.
2) działalności charytatywnej.
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4) krajoznawstwa, wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
6) edukacji ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego
7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
8) organizowania i uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych
9) planowania i organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
10) angażowania uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
11) wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportu.

§ 2

Z budżetu Gminy Dukla na rok 2008 przeznaczyć:

1) na realizację zadań określonych w pkt. 1 - kwotę 5.000 zł,
2) na realizację zadań określonych w pkt. 2 - kwotę 10.000 zł,
3) na realizację zadań określonych w pkt. 3 - kwotę 25.000 zł,
4) na realizację zadań określonych w pkt. 4 - kwotę 15.000 zł,
5) na realizację zadań określonych w pkt. 5 - kwotę 20.000 zł,
6) na realizację zadań określonych w pkt. 6 - kwotę 5.000 zł,
7) na realizację zadań określonych w pkt. 7 - kwotę 60.000 zł,
8) na realizację zadań określonych w pkt. 8 - kwotę 60.000 zł,
9) na realizację zadań określonych w pkt. 9 - kwotę 5.000 zł,
10) na realizację zadań określonych w pkt 10 - kwotę 5.000 zł
11) na realizację zadań określonych w pkt 11 - kwotę 15.000 zł

§ 3Zasady przyznawania dotacji:

1) przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 roku, Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.)
2) zlecenie zadania nastąpi w formie wsparcia przez udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

§ 4Termin i warunki realizacji zadania:

1) termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku,
2) zadanie nie może być realizowane przez podmiot inny niż wskazany w Umowie,
3) podmioty realizujące zadanie powinny posiadać doświadczenie w realizacji tego typuzadań i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) oferta musi być złożona na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.Nr 264,poz.2207 )
5) oferty należy składać z zamkniętych kopertach na każde zadanie oddzielnie.

Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem:

"Konkurs ofert na realizację zadania (należy podać nazwę zadania) w roku 2008".

6) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: aktualny odpis z rejestru (ważny do 3. miesięcy od daty wystawienia), aktualny statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne i opisowe z działalności za ostatni rok.

§ 5Termin składania ofert upływa z 30. dniem od daty ukazania się ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11,pokój nr 9

§ 6Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30. dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dukla oraz na stronie internetowej: www.dukla.pl
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Dukla.

§ 7Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2008-01-30

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Dukla

Burmistrz Gminy Dukla

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została rekomendowana Pani Elżbieta Wróbel zamieszkała w miejscowości Jasionka.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na stanowisko Skarbnika Gminy Dukla Panią Elżbietę Wróbel.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Elżbieta Wróbel wykazała się największą wiedzą przepisów prawnych z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości , samorządu gminnego i innych.
Posiadane kwalifikacje przekonały komisję o tym wyborze.

Dukla, dnia 7 stycznia 2008 roku.

Burmistrz
Marek Górak

2008-01-08

Lista kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy Dukla

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


Na stanowisko - Skarbnika Gminy Dukla


Informujemy, że w związku z rozpoczętą procedurą naboru otwartego na wyżej wymienione stanowisko pracy w dniu 4 stycznia 2008 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów i do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Dorota Kaszuba Dukla
2. Elżbieta Wróbel Jasionka
3. Ewa Klecha Dukla
4. Agata Kijowska Milcza
5. Elżbieta Rajs Miejsce Piastowe
6. Halina Paszek Dukla


Dukla, dnia 4 stycznia 2008 r.

Mirosław Matyka Przewodniczący Komisji

2008-01-04

OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko pracy Skarbnika Gminy Dukla

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 4 /07

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dukla (www.bip.dukla.pl) w dniu 19 grudnia 2007 r.

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Dukla
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
Skarbnika Gminy Dukla
1.Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba , która spełnia poniższe warunki:
 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 4. spełnienia jeden z poniższych warunków w zakresie wykształcenia :
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 6. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość programów Word i Excel, programów księgowych.
 2. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, przepisów z zakresie sprawozdawczości.
 3. Umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich , organizowania i zarządzania pracą zespołową .
 4. Mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialność na stanowisku:
 1. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu Gminy i jego główne zadania i odpowiedzialności wynika z przepisów prawnych , a to dotyczących m.in. finansów publicznych , rachunkowości ,ordynacji podatkowej , samorządu gminnego .
 2. Skarbnik Gminy pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Finansowego i z tego tytułu jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie .
4. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie ,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku ,
 7. oświadczenie o niekaralności i że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe ( od osoby powołanej na stanowisko wymagane będzie dostarczenie zapytania o karalności ) ,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 3 stycznia 2008 roku do godziny 1400:
z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr 4/07 na stanowisko Skarbnika Gminy"

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta)
 • lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz osoby te zostaną powiadomione telefonicznie.

II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze - rozmowy kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 7 stycznia 2008 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dukla.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.
Złożonych dokumentów Urząd gminy nie zwraca.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Burmistrz
Marek Górak

2007-12-19

Bezpłatne badania profilaktyczne

Bezpłatne badania profilaktyczne w Dukli.

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie z Mielca i Burmistrz Gminy Dukla zapraszają kobiety mieszkające na terenie Gminy Dukla na bezpłatne badania mammograficzne w wieku od 50-69 lat i cytologiczne w wieku od 25-59 lat.

Badania zostaną przeprowadzone przez w/w Ośrodek w mammobusie ustawionym obok Urzędu Gminy w Dukli w dniach 20-22 listopada 2007 r. w godz.9.00 -17.00 i są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach umów na 2007 rok.

Bezpłatne badania profilaktyczne , mające na celu wykrycie wczesnego stadium nowotworu piersi oraz wczesnego raka szyjki macicy wykonuje się: mammografia co 2 lata, cytologia co 3 lata.Dukla, 2007-11-15

Burmistrz Gminy Dukla

Marek Górak

2007-11-15

Turniej tenisa stołowego

I N F O R M A C J A


Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w " VII Międzynarodowej Rodzinnej Olimpiadzie Tenisa Stołowego - Rzeszów 2007 " , która odbędzie się w dniu 01.12. 2007 r. w Regionalnym Centrum Sportowo- Widowiskowym w Rzeszowie przy ul. Podpromie 10. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni nie zrzeszeni od dwóch lat w sekcjach tenisa stołowego klubów sportowych. Warunek ten nie dotyczy osób do lat 16 i powyżej 40.

Termin i miejsce:

Termin - 01.12.2007 r. , uroczyste otwarcie Olimpiady - godzina 9.30- rozpoczęcie gier- godzina 10.00

Miejsce - Regionalne Centrum Sportowo- Widowiskowe w Rzeszowie ul Podpromie 10.


Termin zgłaszania imiennych reprezentacji upływa z dniem 27.11.2007 r.


Zgłoszenia należy przesyłać na adres : Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 35-005 Rzeszów ul. Bardowskiego 2/5 tel, 017. 853 34 69


W turnieju mogą startować rodzinne drużyny dwuosobowe / rodzic dziecko, dzieci i młodzież w tym również osoby niepełnosprawne/ bez względu na płeć.


Turniej drużynowy zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:

- rodzic dziecko urodzone po 31.12. 1992 r.
- rodzic dziecko urodzone przed 31.12.1992 r.

Nagrody:

Zwycięzcy turnieju za zajęcie od I do III miejsca otrzymują nagrody indywidualne , puchary i dyplomy.

Pozostałe informacje pod telefonem : 017/ 853 34 69

2007-11-06

Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Dukla

Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Dukla

W dniu wczorajszym ponad 42% mieszkańców Gminy Dukla zdecydowało się pójść do urn i oddać swoje głosy w 12 okręgach wyborczych. Ogólnopolskie wyniki sondażowe są znane już od wczoraj, my natomiat publikujemy jak głosowali mieszkańcy Gminy Dukla. Wykresy mówią same za siebie więc nie trzeba ich komentować.
Po kliknięci ukażą się wykresy w większym rozmiarzePoniżej do pobrania plik xls z dokładnymi wynikami jakie osiągnęli poszczególni kandydaci w wyborach do Sejmu.

Plik...


Państwowa Komisja Wyborcza - WYNIKIWyniki opracował: Daniel Biały

2007-10-22

Nasza Świetlica, nasz Klub

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Nasza Świetlica, nasz Klub". Szczegółowe informacje na stronie www.witrynawiejska.org.pl.

2007-10-18

XXXVII Ogólnopolski Dukielski Zlot Turystów


POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ KROŚNIE
38-400 KROSNO, UL. KRAKOWSKA 9, TEL.: (013)43-211-75,
FAX.: (013)43-212-58
NIP: 684-001-12-85
e-mail: pttkkrosno@neostrada.pl

XXXVII Ogólnopolski Dukielski
Zlot turystów

5 PAĹšDZIERNIKA


Program: zbiórka uczestników o godz. 7:45 - obok Biura PTTK w Krośnie, ul. Krakowska 9.
- przejazd autokarem do Lipowca

Trasa piesza : Lipowiec - Kamień nad Jaśliskami - Czeremcha - Lipowiec

W trakcie Zlotu spotkanie z turystami z KST "BESKYD" i "Doliny a Hory" ze Svidnika

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu w zależności od warunków atmosferycznych:
Prosimy o odpowiedni strój i wyposażenie turystyczne.
Zapisy prowadzi i wpłaty przyjmuje Biuro Oddziału PTTK w Krośnie, ul.Krakowska 9 w godz. 10.00 - 14.00
tel.0-13/43 212 58 do dnia 01.10.2007

Wpisowe na imprezę wynosi:
- członkowie PTTK - 18,00 zł.
- pozostali uczestnicy - 23,00 zł.
Szczegóły w regulaminie zlotu.

Zapewniamy: przewodnika, transport, plakietkę, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie NNW, nagrody za udział w konkursach:
krajoznawczym i ekologiczno - przyrodniczym, potwierdzenia punktów do odznak - Turysta Przyrodnik i GOT

Karta zgłoszeniowa
Regulamin

2007-09-21

Gmina Dukla zaprasza rodziców, opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych do składania wniosków


W ramach projektu "Uczeń na wsi" finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych istnieje możliwość pozyskania pieniędzy dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych). Środki finansowe można przeznaczyć na:
 • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 • uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
 • koszty związane z dostępem do internetu (instalacja, abonament - bez możliwości zakupu sprzętu komputerowego),
 • kursów doszkalające,
 • wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.

  Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą być to dodatkowo:
 • opłaty za naukę,
 • zakwaterowanie,
 • dojazdy do szkoły.

  O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
  1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
  3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy
  4) Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

  Wnioski można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych ul. Kościuszki 4 I piętro lub na stronie www.pfron.org.pl - zakładka "Programy PFRON"/Uczeń na wsi.

  Wnioski można składać do dnia 1 października 2007r. w siedzibie ZOPO w Dukli.
  2007-09-11
 • Zaproszenie do leadera

  Lokalna Grupa Działania szansą rozwoju gminy

  W związku z tworzeniem Lokalnej Grupy Działania , która swoim obszarem obejmie gminy: Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój, Chorkówka zapraszamy przedstawicieli sektora społecznego i gospodarczego (stowarzyszeń ,właścicieli firm, osoby fizyczne) zainteresowanych tworzeniem i realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w pilotażowym programie LEADER PLUS , który stwarza także możliwości pozyskania środków finansowych.

  Celem uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 013-432-91-33 z Panem Piotrem Świdrem, mail pswider@dukla.pl lub osobiście UG Dukla pok. 19 II p. lub na stronie internetowej www.minrol.gov.pl. zakładka PROW2007-2013/Leader Plus lub www.leaderplus.org.pl  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla

  2007-08-30

  Lista kandydatów na stanowsko głównego księgowego MGOPS w Dukli

  LISTA KANDYDATÓW
  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


  Na stanowisko - Głównego księgowego
  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy
  Społecznej w Dukli


  Informujemy, że w związku z rozpoczętą procedurą naboru otwartego na wyżej wymienione stanowisko pracy w dniu 23 lipca 2007 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów i do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała


  Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
  1. Halina Paszek Dukla


  Dukla, dnia 23 lipca 2007 r.

  Mirosław Matyka Przewodniczący Komisji

  2007-07-25

  Bezpłatne szkolenie

  W ramach projektu prowadzone będą szkolenia komputerowe, w trakcie których jego uczestnicy będą mogli nauczyć się, przy pomocy komputera, realizacji podstawowych zadań związanych z jego obsługą, takich jak:

 • Podstawowa obsługa komputera, wyszukiwanie informacji a także podstawy pracy z Microsoft Word
 • Praca z programem Microsoft Word na poziomie zaawansowanym
 • Praca z programem Microsoft Excel na poziomie podstawowy
 • Praca z programem Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym

 • Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub narażonych utratą pracy z obszarów wiejskich niezależnie od posiadanego wykształcenia oraz absolwentów szkół zawodowych i średnich poszukujących pracy.
  Szczególnie zależy nam na zainteresowaniu tym projektem kobiet. Ich udział w programie traktujemy priorytetowo.


  W ramach szkolenia FRRWiOW zapewnia:

 • nieodpłatny udział w szkoleniu,
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat z ukończenia kursu, podpisany przez przedstawiciela MICROSOFT POLAND.


 • Szkolenie trwa 6 dni, 8 godzin dziennie.

  Oby szkolenie zostało zorganizowane potrzebna jest grupa minimum 40 osób.

  Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu (013)43 29 109 lub pod adresami email admin@dukla.pl i admin2@dukla.pl.

  2007-07-18

  Od Rusal do Jana

  Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
  zaprasza na Muzealne Święto Łemkowskiej Tradycji

  "Od Rusal do Jana"

  które odbędzie się w dniach 28-29 lipca 2007 roku na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej


  Skrócony program święta:

  Sobota (28.07):

 • godz. 17.00 - początek święta, złożenie kwiatów w miejscach pamięci;
 • upamiętnienie 60-tej rocznicy Akcji "WISŁA"
 • koncerty zespołów;
 • zwiedzanie Muzeum Kultury Łemkowskiej;
 • spotkanie z autorem książki "Życie Łemka";
 • ognisko i nocne muzykowanie.

  Niedziela (29.07):
 • godz. 14.00 - przywitanie gości, przedstawicieli władz, zespołów;
 • koncerty zespołów z Polski, Ukrainy i Słowacji;
 • zwiedzanie Muzeum Kultury Łemkowskiej;
 • pokazy rzemiosła ludowego;
 • konkurs śpiewu i rysunku dla dzieci.

  Główny sponsor imprezy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Pomoc: Urząd Gminy Dukla, Ośrodek Kultury w Dukli, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

  2007-07-16
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/07

  Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
  Urzędu Gminy Dukla (http://bip.dukla.pl)
  w dniu 5 lipca 2007 roku


  Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zm. ).

  Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
  w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu

  I. Wymagania niezbędne:
  1. w zakresie wykształcenia spełnienie jednego z poniższych warunków :
   • ukończone wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3- letniej praktyki w księgowości,
   • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkołę ekonomicznej i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości, jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
  2. obywatelstwo polskie.
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
  5. osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe.
  II. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność obsługi programów komputerowych ; księgowych , płatnika składek ZUS, podatkowych , z zakresu pomocy społecznej , programu Radix ,
  2. doświadczenie zawodowe,
  3. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności .
  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
  IV. Wymagane dokumenty:
  1. kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ,
  2. życiorys (CV),
  3. list motywacyjny
  4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ,
  5. kserokopie świadectw pracy ,
  6. kwestionariusz osobowy /druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli ( parter - pokój 9 - Biuro Obsługi Klienta ) lub I piętro pokój 11),
  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (od kandydata który wygra nabór będzie wymagane zaświadczenie o nie karalności),
  9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać;
  w terminie do dnia 20 lipca 2007 roku
  • osobiście
   w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pok. 2
  • lub pocztą
   na adres - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   38-450 Dukla ul. Kościuszki 4

   w zamkniętej kopercie z dopiskiem na niej: "Nabór nr 1/07".

  Aplikacje, które wpłyną do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dukla (http://bip.dukla.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 11.

  Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

  Kierownik
  Miejsko- Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli

  Halina Krajewska

  2007-07-05

  PROGRAM DNI DUKLI 7-8 lipca 2007

  SOBOTA

  • 14.00 - UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ-"Zasłużony Dla Dukielszczyzny: -wręczenie medali, "Mecenat Kulturalny Mniszchów w Dukli" - referat (Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli)

  • 15.00 - Mecz Piłki Nożnej: Dukla - Opalyi (Węgry)- Park Przypałacowy

   estrada w rynku

  • 15.00 -Prezentacja VIII EUROREGIONALNYCH TARGÓW RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO.

  • 15.30 -18.00 - Blok imprez dla dzieci w wykonaniu agencji artystycznej "BAJLANDIA" cz.I
  • 16.30 -I cz.WYBORY MAŁEJ Miss i Misstera Dni Dukli 2007 - prezentacja kandydatek i kandydatów

  • 17.00 - program dla dzieci cz.II

  • 17.40 - MAŁA MISS I MISTER DNI DUKLI 2007-ogłoszenie wyników

  • 18.00 - "KOROWÓD" Marka Grechuty- koncert Joachima Perlika

  • 19.30 - "SZAROTKA" JEST DOBRA NA WSZYSTKO" program artystyczny zespołu obrzędowo - śpiewaczego "SZAROTKA" z OK w Dukli

  • 21.00 - Gwiazda wieczoru "PAJUJO" (reggae/dub) -koncert zespołu

  • 22.00 - DYSKOTEKA Z DJ. SANCHEZEM- wybory Miss Dni Dukli 2007

  • 02.00 - zakończenie pierwszego dnia
  NIEDZIELA

  estrada w rynku

  • 15.00 - Widowisko obrzędowe "SOBÓTKA PO DUKIELSKU"- zespół "SZAROTKA"

  • 16.00 - TURNIEJ SOŁTYSÓW ORAZ PREZENTACJA DOROBKU KULTURALNEGO Ośrodka Kultury w Dukli

  • 18.00 - BIESIADA ŚLĄSKA- program kabaretowy

  • 22.00 - GWIAZDA DNI DUKLI 2007- NORBI

  • 23.30 - Koncert zespołu "SOS"- największe przeboje ABBY

  • 00.30 (około) - Pokaz sztucznych ogni

  • 01.00 - Zakończenie "DNI DUKLI 2007"

  2007-06-26

  Przypominamy o wymianie dowodów osobistych !!!

  Jeszcze tylko przez 6 miesięcy można posługiwać się starym dowodem osobistym. Wszyscy obywatele RP mają obowiązek dokonać wymiany dowodów osobistych do końca 2007 roku. Wnioski otrzymać można w Urzędzie Gminy w Dukli.

  2007-06-25

  Nasi radni - Teresa Belcik

  Teresa Belcik - wykształcenie wyższe zawodowe, studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie ukończone na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany pracujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie, uczy przedmiotów zawodowych i WOS-u, tam też pełni funkcję prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. W obecnej V kadencji radna Rady Miejskiej w Dukli, w której pełni funkcje z-cy przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, jest również członkiem Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich.

  "W swojej pracy zawodowej nauczyłam się dostrzegać wartość każdej jednostki ludzkiej, przezwyciężać trudności, stawiać sobie samej wymagania. Chciałabym, aby te zdobyte doświadczenia przyczyniły się do realizacji działań ważnych dla mieszkańców Gminy Dukla. Startując w wyborach samorządowych miałam pełną świadomość, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy mojej miejscowości. Jestem bardzo zadowolona, że udało się wyremontować most w Nowej Wsi, stanowiący od dawna ogromny problem dla mieszkańców. Pozostało jednak jeszcze wiele spraw, które w dobie XXI w. powinny być jak najszybciej zrealizowane. Chciałabym przyczynić się do poprawy standardu życia mieszkańców wsi, od których otrzymałam mandat radnego Rady Miejskiej w Dukli. Będę walczyć o poprawę dróg gminnych i powiatowych. Bliskie są mi również sprawy związane z opieką społeczną, zdrowotną, a także bezpieczeństwem publicznym. Wspierać będę również działania dotyczące inwestycji, które służyć będą wszystkim mieszkańcom Gminy Dukla. Mam świadomość, iż wszystkie te zamierzenia wymagają dużego nakładu finansowego, uważam jednak, że przy tak dobrej współpracy jaka jest obecnie pomiędzy burmistrzem, a radą oraz sołtysami jesteśmy w stanie sprostać tym zadaniom. Uważam, że aby zdziałać coś wartościowego trzeba mieć mocny fundament przekonań, w coś gorąco wierzyć, czemuś gorąco służyć, a wtedy cel łatwiej zrealizować"

  2007-06-25

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  na stanowisko informatyka
  w Urzędzie Gminy w Dukli
  Burmistrz Gminy Dukla

  Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Daniel Biały zamieszkały Równe ul. Dworska 22/2.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  W wyniku rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na w/w stanowisko Pana Daniela Biały, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie informatyki. Ponadto wykazał się dobrą znajomością praktycznej wiedzy w zakresie obsługi sieci komputerowej i znajomości systemów operacyjnych.

  Dukla, dnia 21 czerwca 2007 r.

  Burmistrz
  Marek Górak

  2007-06-21

  Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na lata 2008-2011

  W roku bieżącym upływa kadencja ławników sądowych w sądach powszechnych. Tym samym, rok 2007 stał się okresem kampanii wyborczej na lata 2008-2011.
  Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Dukli prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.
  Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył 30 lat,
  4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. nie przekroczył 70 lat,
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

  Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Dukla pokój nr 11 / jest również dostępny za pośrednictwem Internetu na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl
  Do karty składanej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą: imię i nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób zgłaszających kandydata.
  Ponadto do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

  1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do Rady Miejskiej w Dukli po 30 czerwca 2007 r. pozostawia się bez biegu.
  Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na ławników określony został rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia /Dz.U.Nr 50, poz.370/.
  Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, iż Rada Miejska w Dukli dokona wyboru:

  • 11 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie,
  • 3 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
  • 5 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.
  Zgłoszenia należy składać w terminie do 30 czerwca 2007 r. w Urzędzie Gminy Dukla pokój nr 9.

  2007-06-12

  "SOBÓTKOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM"

  "Jak to matki nam podały,
  Same znowu z drugich miały,
  Że na dzień Świętego Jana
  Zawżdy sobótka palana"
  (J. Kochanowski)


  "KTO NA SOBÓTCE NIE BĘDZIE
  GŁÓWKA GO BOLEC WCIĄŻ BĘDZIE"
  (pieśń ludu podkarpackiego)


  23 czerwca 2007 Ośrodek Kultury w Dukli serdecznie
  zaprasza na "Noc Świętojańską" do Dukli.
  Jedyna Noc w swoim rodzaju- pachnąca jaśminem,
  akacją ,czeremchą, dzikim czosnkiem; wyjątkowa
  - pełna tajemnic,czarów i zabawy!


  Organizatorzy Sobótkowych Spotkań z Folklorem
  pragną podtrzymywać bogate tradycje narodowe i przez wyżej
  wymienioną imprezę stworzyć możliwość przywrócenia dawnej
  świetności obrzędów odbywających się w Noc Świętojańską
  - zwanych popularnie "SOBÓTKĄ"
  Podczas trwania sobótkowych spotkań z folklorem, odbędą się
  IX PODKARPACKIE PREZENTACJE REGIONALNYCH
  OBRZĘDÓW LUDOWYCH które pomogą poznać własne
  korzenie ,dziedzictwo kulturowe regionów Polski i jednocześnie
  ocalą od zapomnienia stare zwyczaje, pieśni i podania.

  Mejsce imprezy:
  Park Miejski przy Zespole Pałacowo-Parkowym
  -Muzeum Historyczne w Dukli.

  Termin:
  23 czerwca 2007

  Organizator:
  Ośrodek Kultury w Dukli

  Współorganizatorzy:
  Urząd Gminy Dukla
  Muzeum Historyczne w Dukli

  PODKARPACKIE PREZENTACJE
  REGIONALNYCH OBRZĘDÓW LUDOWYCH


  REGULAMIN:

  1. W IX PODKARPACKICH PREZENTACJACH REGIONALNYCH OBRZĘDÓW LUDOWYCH mogą wziąć udział wszystkie zespoły z terenu całej Polski.
  2. Prezentować należy obrzędy ludowe z własnego regionu (mile widziane obrzędy sobótkowe) lub dowolnie wybranego regionu Polski lecz zgodnie z tradycją.
  3. Prezentacje oceniać będzie komisja konkursowa złożona z etnografów.
  4. Komisja przyzna miejsca i wyróżnienia za które zespół otrzyma dyplom i atrakcyjną nagrodę rzeczową.
  5. Prezentacje odbywać się będą na wolnej przestrzeni w zabytkowym parku w pobliżu stawów.
  6. Uczestnikami imprezy mogą być osoby dorosłe i młodzież.
  7. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 40 min.
  8. Każdy zespół zobowiązany jest do przygotowania pieśni,zabawy lub wróżby przy ognisku i podczas puszczania wianków na wodę.
  9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
  10. Organizator zapewnia jeden gorący posiłek oraz napoje chłodzące.
  11. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 18 czerwca 2007 na adres organizatora.

  Każdy zespół otrzyma pamiątkową nagrodę!!!
  Serdecznie zapraszamy!

  Przebieg imprezy:

  • 16.00 - Uroczyste otwarcie imprezy oraz IX Podkarpackich Prezentacji Regionalnych Obrzędów Ludowych
  • 19.00 - Koncerty zaproszonych kapel i zespołów ludowych z Polski i Słowacji
  • 21.00 - Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród IX Podkarpackich Prezentacji Regionalnych Obrzędów Ludowych
  • 22.00 - Rozpalanie ognisk i sobótek- rozpoczęcie zabawy tanecznej dla wszystkich uczestników imprezy
  • 22.30 - Wspólne puszczanie wianków na wodę - korowód zespołów
  • 24.00 - "Poszukiwanie Kwiatu Paproci"
  • 02.00 - zakończenie imprezy

  Dla podniesienia szczególnego nastroju imprezie towarzyszyć będzie prezentacja sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego (rzeźba, malarstwo,wystawa ziół itp).
  Organizatorzy przewidują udział twórców ludowych z innych regionów Polski
  Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny do 18 czerwca 2007 (134330025)

  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych odbędą się tylko IX PODKARPACKIE PREZENTACJE REGIONALNYCH OBRZĘDÓW LUDOWYCH w sali kina "Promień"

  Wszelkich informacji udziela:
  Małgorzata Walaszczyk-Faryj
  tel. 013 43 30 025 - Ośrodek Kultury
  lub 604 059 004

  GWARANTUJEMY MIŁĄ ATMOSFERĘ
  ORAZ DOSKONAŁĄ ZABAWĘ!!!

  ZAPRASZAMY !!!

  2007-06-12

  UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JANA Z DUKLI

        

  UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JANA Z DUKLI
  W 10 ROCZNICĘ JEGO KANONIZACJI
  I POBYTU JANA PAWŁA II W DUKLI:

  • 6 maja 2007, godz. 16.00 - msza święta na Puszczy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa (pielgrzymka strażaków)
  • 3 czerwca 2007, godz. 11.30 - msza święta na Puszczy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Mariana Buczka ze Lwowa (w dniu kanonizacji bł. Szymona z Lipnicy, pielgrzymka młodzieży)
  • 9 czerwca 2007, godz. 11.00 - msza święta pontyfikalna w sanktuarium dukielskim pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. Stanisława kardynała Dziwisza, Metropolity Krakowskiego (dziękczynienie za pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w sanktu-arium dukielskim oraz w 10 rocznicę kanonizacji św. Jana z Dukli; pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z rejonu prze-myskiego)
  • 7 lipca 2007, godz. 11.00 - msza święta na Puszczy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. abpa Edwarda Nowaka z Rzymu (odpust ku czci św. Jana z Dukli)
  • 8 lipca 2007, godz. 11.00 - msza święta pontyfikalna w sanktuarium dukielskim pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. abpa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego - Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (drugi dzień odpustu ku czci św. Jana z Dukli)
  • 15 lipca 2007, godz. 15.00 - msza święta na górze Cergowej "złotej studzience" pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka z Przemyśla (pielgrzymka rodziców z małymi dziećmi)

  Na powyższe uroczystości ze św. Janem z Dukli
  zapraszają Jego Współbracia - OO. Bernardyni.

  2007-05-29

  Kwietny Bieg 2007

  W dniach od 26 maja do 10 czerwca 2007 r. przez wszystkie nadgraniczne polskie gminy dla upamiętnienia 28 rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny będzie przeprowadzony bieg sztafetowy tzw. Kwietny Bieg, którego organizatorem jest Stowarzyszenie 10 czerwca w Krakowie.

  Zasadniczym celem Kwietnych biegów jest podkreślenie dzieła Karola Wojtyły dla wzmocnienia wspólnoty Polaków, jako jednego z narodów zjednoczonej Europy, opartej na fundamentach kultury chrześcijańskiej i przypomnienie pracy Jana Pawła II nad odzyskaniem przez Polaków Trzeciej Niepodległości.

  Gmina Dukla jest gminą przygraniczną a miasto Dukla jest Miastem Papieskim, które gościło Ojca Świętego w dniu 9 czerwca 1997 roku z uwagi na ten fakt w dniu 1 czerwca w godzinach od 8;12 do godziny 10;48 przebiegnie sztafeta biegaczy przez miejscowości: Polany, Mszana, Tylawa, Daliowa, Wola Niżna i Wolę Wyżną. Trasę, jak wyżej przebiegną biegacze z Krośnieńskiego Klubu Sportowego, Zawodnicy Klubów Sportowych naszej gminy. W Kwietnym Biegu może brać udział każdy, kto czuje potrzebę uczestnictwa- włączając się do biegów na trasie, udział w biegu nie pociąga za sobą żadnych opłat.

  Ponieważ sztafeta pobiegnie drogami; gminnymi, powiatową i krajową nastąpią pewne utrudnienia w ruchu o czym powiadamiamy wszystkich uczestników tych tras. Więcej informacji na temat Kwietnego Biegu można uzyskać na stronie internetowej: www.kwietnybieg.pl.

  Przygotowania do Kwietnego Biegu w Gminie Dukla są już na zakończeniu.Sprawy bezpieczeństwa na trasie przebiegu Kwietnego Biegu zostały omówione na ostatnim spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Krośnie w dniu 17 maja 2007 r. Spotkaniu przewodniczył Pan Jan Pelczar - członek Zarządu Starostwa Powiatowego, Pani Grażyna Ostrowska -inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krośnie, Pan Stanisław Syzdek- podinspektor z Powiatowej Policji w Krośnie -, Pan Andrzej Jurczyk - Dyrektor z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowegow Krośnie,Pan Marek Pepera Kierownik z Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie - Pan Andrzej Bytnar Zastępca Burmistrza Gminy Dukla - z Urzędu Gminy Dukla, Pan Roman Żdan -z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie, Pani Elżbieta Ocias- Gminny Koordynator Kwietnego Biegu - inspektor Urzędu Gminy Dukla.

  Po raz drugi przez teren naszej gminy przebiegnie sztafeta Kwietnego Biegu, której celem jest upamiętnienie pierwszej pielgrzymki Naszego Umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawla II do naszej Ojczyzny.Gmina Dukla gościła Ojca Świętego w dniu 9 czerwca 1997 r. w Klasztorze o.o Bernardynów w Dukli, kiedy to oczekujący wierni w późnych godzinach nocnych spotkali się z Papieżem Janem Pawłem II. Ojciec Święty przenocował w Klasztorze a w dniu 10 czerwca 1997 r. odprawił mszę świętą kanonizacyją między innymi naszego Św. Jana z Dukli. Z powodu tych dwóch wydarzeń, sztafeta Kwietnego Biegu, po terenie naszej gminy , jest dla nas szczególnie ważna.

  Trasa Kwietnego Biegu w Gminie Dukla, przebiegać będzie pięknym terenem przez Jaśliski Park Krajobrazowy; miejscowości: Mszana, Tylawa, Daliowa, Posada Jaśliska, Wola Niżna/ planowane godziny: 832 do 1051

  Zachęcamy mieszkańcow naszej gminy do spontanicznego udziału w tym biegu.

  Obecnie już wiadomo,że w sztafecie Kwietnego Biegu weźmie udział:

  • Wiejski Klub Sportowy Beskid " z Równego - przewidywana liczba uczestników 10 osób,
  • Ludowy Klub Sportowy "Iwełka" z Iwli - przewidywana liczba uczestników 10 osób,
  • Klub Sportowy " Przełęcz " Trans Bieszczady z Dukli - przewidywana liczba uczestników 20 osób,
  • Uczniowsko- Ludowy Klub Sportowy " Huragan " z Jasionki - przewidywana liczba uczestników 10 osób,
  • Ludowy Klub Sportowy " Jasiołka " z Jaślisk - przewidywana liczba uczestnikow 10 osób.
  W Uczniowskim Kwietnym Biegu weźmie udział młodzież;
  Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie - 17 uczniów
  Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach- 10 uczniów

  Przewiduje się również spontaniczny udział ludności z miejscowości przez ktore przebiegać będzie trasa Kwietnego Biegu oraz udzial służb mundurowych tj.: Ochotniczej Straży Pożarnej, Służby Granicznej, Policji.

            * * *

  Burmistrz Gminy Dukla oraz Ośrodek Kultury w Dukli ogłasza konkurs na najlepszą fotografię wykonaną na trasie sztafety "Kwietnego Biegu".

  "Kwietny Bieg"- to tysiące biegaczy na trasie, dramatyzm zmagań z pogodą i zmęczeniem, to temat na cykl zdjęć. Kwietny Bieg odbywa się w 27 rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Więcej informacji na stronie internetowej; www.kwietnybieg.pl
  Sztafeta Kwietnego Biegu, będzie biegła drogami od granicy gminy Krempna przez miejscowości Mszanę, Tylawę, Daliową, Posadę Jaśliską, Wolę Niżną do gminy Komańcza, w dniu 1 czerwca 2007 r. od godziny 8 .12 do godziny 10.48.
  Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto posiada aparat fotograficzny i wykona zdjęcie/ wielkość pocztówki / na trasie Kwietnego Biegu.

  Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 18 czerwca 2007 r. na adres:
  Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  kontakt; Elżbieta Ocias, pok.11 tel. 013/43 29 123

  Elżbieta Ocias - Gminny Koordynator Kwietnego Biegu

  2007-05-25

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  OGŁOSZENIE O NABORZE
  NR 3/07
  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
  Urzędu Gminy Dukla (dukla.bip.krosoft.pl) w dniu 24 maja 2007r.

  Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

  Burmistrz Gminy Dukla
  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  d/s pozyskiwania środków pozabudżetowych

  1. Wymagania niezbędne:
   1. wykształcenie wyższe,
   2. obywatelstwo polskie,
   3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
   5. wiedza i umiejętność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł
  2. Mile widziane:
   1. prawo jazdy kat. B,
   2. dyspozycyjność ,komunikatywność,
   3. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności,
   4. doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i ich rozliczania.
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   1. przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych środków pomocowych,
   2. pozyskiwanie pozabudżetowych środków na realizację zadań gminy,
   3. prowadzenie spraw związanych ze środkami finansowymi na realizację inwestycji zgodnie z zawartymi umowami aż do ich rozliczenia,
   4. monitorowanie i ocena realizowania projektów finansowanych z funduszy pozabudżetowych,
   5. tworzenie dokumentacji i projektów (programów) pozwalających na pozyskiwanie funduszy pomocowych krajowych i unijnych ,
   6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych,
   7. stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i współdziałanie w tym zakresie z specjalistą d/s zamówień publicznych .
  4. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys (CV),
   2. list motywacyjny,
   3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
   4. kserokopie świadectw pracy,
   5. kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli - Biuro Obsługi Klienta pok. 9 ),
   6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
   7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2007r. do godziny 1400: z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr 3/07"
  - osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta)
  - lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dukla.bip.krosoft.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.

  Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

  Burmistrz
  Marek Górak

  2007-05-24

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  OGŁOSZENIE O NABORZE
  NR 2/07
  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
  Urzędu Gminy Dukla (dukla.bip.krosoft.pl) w dniu 22 maja 2007r.

  Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

  Burmistrz Gminy Dukla
  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  INFORMATYKA

  1. Wymagania niezbędne:
   1. wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
   2. obywatelstwo polskie,
   3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
   5. znajomość budowy, konfiguracji i eksploatacji sieci komputerowych,
   6. znajomość budowy i eksploatacji sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
   7. znajomość i umiejętność wdrażania oraz administrowania systemów operacyjnych: MS Windows(9x,Me, 2000, 2003 Serwer, XP), Linux,
   8. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
   9. umiejętność programowania w: HTLM, JavaScript, PHP, MySQL
   10. znajomość przepisów prawa z zakresu informatyki i dotyczących ochrony danych osobowych.
  2. Mile widziane:
   1. prawo jazdy kat. B,
   2. wiedza i umiejętność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł na zadania związane z informatyzacją Urzędu,
   3. dyspozycyjność ,komunikatywność,
   4. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności,
   5. doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z informatyką w administracji publicznej,
   6. znajomość programów Radix, Płatnik
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   1. administrowanie siecią komputerową i istniejącymi zasobami programowymi w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach organizacyjnych gminy, a to;
    • usuwanie drobnych usterek,
    • szkolenie osób obsługujących komputery,
    • zapewnienie ciągłości działania sieci komputerowej,
    • archiwizacja bazy danych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
    • przyjmowanie od pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy informacji o wadliwym działaniu sprzętu lub oprogramowania i podejmowanie działań w celu ich usunięcia,
    • obsługa i aktualizacja strony internetowej gminy Dukla,
    • przygotowywanie materiałów oraz aktualizacja strony internetowej Urzędu,
    • nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania,
    • prowadzenie dokumentacji związanej z informatyzacją Urzędu,
   2. stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i współdziałanie w tym zakresie z specjalistą d/s zamówień publicznych.
  4. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys (CV),
   2. list motywacyjny,
   3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
   4. kserokopie świadectw pracy,
   5. kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli - Biuro Obsługi Klienta pok. 9),
   6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
   7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2007r. do godziny 1400: z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr 2/07"
  - osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta)
  - lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dukla.bip.krosoft.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.

  Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

  Burmistrz
  Marek Górak

  2007-05-22

  Życzenia i podziękowania

  Z okazji Dnia Matki
  Najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, radości
  i miłości dla wszystkich Mam


  składa
  Redakcja Dukielskiego Przeglądu Samorządowego
  oraz
  Zbigniew Uliasz
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla


  Wszystkim strażakom zrzeszonym
  w Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Dukla
  serdeczne podziękowania i wyrazy uznania
  za ofiarność, odwagę i oddanie
  w służeniu poszkodowanym oraz wypełnianie
  strażackich obowiązków o każdej porze dnia i nocy

  składa
  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla

  2007-05-07

  Nasi radni

  Adam Koś - lat 25, ukończył średnią szkołę gastronomiczną w Iwoniczu Zdroju, zdobywając zawód technika żywienia zbiorowego. Obecnie pracuje w firmie Feniks Duet.

  Założyciel Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Huragan - Jasionka" w Jasionce i prezes tego klubu już drugą kadencję. Od 6 lat trenuje lekkoatletykę w Krośnieńskim Klubie Biegacza specjalizując się w biegach długodystansowych, w szczególności, w maratonie. Najważniejsze sukcesy sportowe to: 10 miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich, udział w maratonach w Koszycach i Krakowie, 4 miejsce w półmaratonach w Krakowie i Warszawie.
  Radny V kadencji Rady Miejskiej w Dukli, członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska.

  "Uważam, że w tej kadencji głównie nacisk należy położyć na ukończenie inwestycji będących w trakcie realizacji oraz rozpoczęcie nowych. Ważnymi inwestycjami są budowy kanalizacji, sal gimnastycznych oraz remonty dróg gminnych i powiatowych. Priorytetowym zadaniem dla mnie byłaby również zmiana organizacji i finansowania sportu w Gminie Dukla, ponieważ obecny system uważam za zły. Będę również dążył do utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu".


  Krzysztof Woźniak - ukończył policealne studium technik bezpieczeństwa i higieny pracy, obecnie pracuje w Zakładzie Pracy Chronionej w Krośnie jako społeczny inspektor pracy, jest również w zakładzie pracy członkiem Rady Nadzorczej, mieszka w Iwli.
  Radny V kadencji Rady Miejskiej w Dukli, członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska.
  Przez ostatnie 10 lat pełnił funkcję prezesa Ludowego Klubu Sportowego "Iwełka", w czasie jego kadencji w ramach pracy społecznej zostały wybudowane szatnie dla piłkarzy.
  "W mojej pracy radnego kieruję się dobrem całej gminy, uważam iż zgoda w Radzie może przynieść wiele dobrego. Popieram wszystkie rozpoczęte inwestycje: szkoła w Jaśliskach i Dukli, obiekty sportowe w Dukli, a także budowę i remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy, zwłaszcza na odcinku Iwla-Chyrowa-Olchowiec. Ochrona środowiska jest sprawą priorytetową dla naszej gminy, dlatego też popieram budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
  Jestem absolwentem dukielskiego Liceum Ogólnokształcącego, chciałbym bardzo, aby ta Rada doprowadziła do poprawy warunków nauczania w tej szkole. Musimy zadbać o tę jedyną na naszym terenie szkołę średnią, szkołę o 60 letniej już tradycji. Trzeba w niej stworzyć takie warunki, aby nasze dzieci chciały się tu uczyć."

  2007-05-07

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  na stanowisko Młodszego referenta ds. informacji turystycznej
  w Urzędzie Gminy w Dukli

  Burmistrz Gminy Dukla

  Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Barbara Nowak zamieszkała Głojsce ul. Ogrodowa 55

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  W wyniku rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią Barbarę Nowak, która posiada wykształcenie wyższe o specjalności gospodarka regionalna z agroturystyką. Ponadto wykazała się dobrą znajomością tematyki z zakresu informacji turystycznej obejmującej teren gminy Dukla i jej okolic oraz dobra znajomością języka niemieckiego.

  Dukla, dnia 19 kwietnia 2007 r.

  Burmistrz
  Marek Górak

  2007-04-19

  Informacja przeznaczona dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

  Dukla, 2006.12.18

  BURMISTRZ GMINY DUKLA

  Informacja przeznaczona dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości będących: osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

  W związku z obowiązkiem wynikającym z niżej wymienionych ustaw: o podatku rolnym, podatku leśnym, o podatkach i opłatach lokalnych to jest:

  1. art. 6a ust. 8-11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.),
  2. art.6 ust.5 - 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz. 1682 z późn. zm),
  3. art.6 -13 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) - przypominam, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane : składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

  Obowiązek składania wyżej wymienionych deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym, podatku leśnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dukli w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek budżetu Gminy Dukla w Podkarpackim Banku Spółdzielczym O/Dukla
  Nr konta 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001.
  Wyżej wymienione podatki płatne są w ratach proporcjonalnych w następujących terminach:

  1. podatek rolny w 4 ratach do: 15 marca , 15 maja, 15 września, 15 listopada,
  2. podatek leśny w 12 ratach za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca,
  3. podatek od nieruchomości w 12 ratach za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca.

  Przypominam, że stawka podatku rolnego za 2007 r. uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. Cena ta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2006 r. (M.P. Nr 74 poz. 745) w bieżącym roku wyniosła 35,52 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.) podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, co stanowić będzie w 2007 r. 88,8000 zł. Natomiast podatek rolny od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym wyniesie 177,6000 zł czyli równowartość 5 q żyta.

  W podatku rolnym hektary przeliczeniowe należy przyjąć z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
  Podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi 29,4140 zł, czyli równowartość 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. która wyniosła 133,70 zł za 1 m 3 . Podstawa prawna - art. 4 ustawy o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm. ) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Skarbowego z dnia 20 października 2006 r. ( M.P. Nr 74 poz. 746).
  Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych należy stosować stawki określone w art. 4 ust 3 ustawy o podatku leśnym.
  Podstawę opodatkowania dotyczącą budowli - proszę zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Na tych samych zasadach należy zaokrąglić końcowe kwoty deklarowanych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości to jest np. w DR -1 poz. 195, w DL -1 poz. 52, 59, DN -1 poz.76, 187,188. Samo wyliczenie podatku, w rubrykach innych jak końcowe, należy dokonywać w groszach.
  Dodatkowo przypominam, że deklaracje należy składać w oparciu o dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i muszą być one zgodne z tą ewidencją, wyżej cytowanymi ustawami, zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącymi przedmiotu prowadzonej działalności, statutami .
  Skorygowanie deklaracji, zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
  Nie złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w terminie jak wyżej - spowoduje wszczęcie postępowania z art. 54 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83 poz. 930 z późn. zm.).

  Pobierz:

  1. Deklaracja na podatek od nieruchomości.
  2. Deklaracja na podatek rolny.
  3. Deklaracja na podatek leśny.
  4. Uchwała Rady Gminy z 10 grudnia 2004 r. dotycząca zwolnień w podatku od nieruchomości.
  5. Uchwała Rady Miejskiej z 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na ternie Gminy Dukla.

  BURMISTRZ
  Marek Górak

  2007-03-27

  KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO DLA DOROSŁYCH


  Ośrodek Kultury zaprasza
  na kurs tańca towarzyskiego I stopnia
  (dla początkujących)

    Chacha
  Tango
  Samba
  Walc Angielski
  Jive
  Rumba

  8 lekcji po 90 min

  Pierwsze zajęcia 11 kwietnia o godz.18.00
  sala kina "Promień"

  opłata: 50 zł od pary
  30 zł od osoby

  Informacja tel. 13 43 30 025

  Zapraszamy!

  2007-03-15

  Wydarzyło się w naszej gminie

  W policyjnym areszcie trzeźwieją trzej sprawcy dewastacji sklepu i pobicia właściciela, który odmówił im wydania papierosów. Po krótkim pościgu napstników zatrzymali policjanci.
  Do zdarzenia doszło 5 lutego przed godz. 16.00 na terenie Gminy Dukla. Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny natychmiast skierował na miejsce kilka patroli. Policjanci podjęli pościg za sprawcami, którzy uciekali polami w kierunku miejscowości Kobylany.
  Po kilkunastu minutach cała uciekająca trójka została zatrzymana i przewieziona do KMP w Krośnie. Tutaj ustalono ich tożsamość i sprawdzono stan trzeźwości. Zatrzymanymi okazali się 28-letni Gabriel P., 29-letni Bogdan M. mieszkający w Krośnie i 21-letni Bogdan S., mieszkaniec Gminy Dukla. Wszyscy byli pijani, w organizmie każdego z nich stwierdzono ponad 2,2 promila alkoholu.
  Sprawcy w sklepie rozbili szybę, zniszczyli towar i wyposażenie o wartości ok. 2,5 tys. zł.
  Jak się okazało wśród napastników był jeszcze jeden mężczyzna, który uciekł przed przybyciem policjantów. Trwa ustalanie jego tożsamości.
  Aktualnie wykonywane są czynności, mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia, w tym obrażeń, których doznał pobity właściciel sklepu. Od ich wyników uzależniona będzie treść zarzutów, które usłyszą zatrzymani.
  Po analizie zebranego materiału dowodowego, zarzuty postawiono dwóm osobom: Bogdanowi M. - usiłowanie rozboju, uszkodzenie mienia oraz kierowanie pod adresem dwóch osób gróźb karalnych, natomiast Bogdanowi S. - kierowanie pod adresem dwóch osób gróźb karalnych.
  Ponieważ Bogdan M. był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, dzisiaj Sąd Rejonowy w Krośnie na wniosek policji i prokuratury, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
  Drugi z podejrzanych do czasu rozprawy pozostanie pod policyjnym dozorem.

            * * *

  W nocy z 25 na 26 lutego w Dukli wracający do domu 32-letni mężczyzna został zaatakowany i pobity przez kilku mieszkańców tej miejscowości. Poszkodowany stracił lewe oko. Jeden z napastników został ustalony i zatrzymany przez policję.
  Około godz. 1.00 poszkodowany wracał ze swoimi znajomymi do domu. Na ul. Kościuszki grupka natknęła się na trzech głośno zachowujących się młodzieńców. Chuliganom nie wystarczały wrzaski i uderzanie w okna okolicznych budynków. Kiedy poszkodowany R. Szczepanik próbował ich powstrzymać swoją agresję skierowali na niego. Poszkodowany wezwał policję, a kiedy patrol nie przyjeżdżał jeszcze raz próbował zadzwonić. Niestety nie zdążył, ponieważ dostał cios w bok głowy, telefon mu wypadł i rozbił się, drugie uderzenie dostał w oko. Po przybyciu na miejsce policjanci nie zastali już napastników, którzy wcześniej uciekli. Z pobitym mężczyzną byli jego kolega i koleżanka. Na podstawie podanych rysopisów już po kilkunastu minutach funkcjonariusze zatrzymali na terenie Dukli jednego z domniemanych sprawców pobicia. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec tej miejscowości, Dariusz S. Mężczyzna był pijany, w jego organizmie stwierdzono ponad 1,5 promila alkoholu. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Poszkodowany został przewieziony do krośnieńskiego szpitala, gdzie stwierdzono u niego nieodwracalne uszkodzenie lewej gałki ocznej. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Dariuszowi S. grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  Trwają dalsze czynności w tej sprawie.

  2007-03-14

  Diamentowy Jubileusz dukielskiego liceum coraz bliżej

  Sporo pracy kosztowało opracowanie list i ustalenie przynajmniej części adresów absolwentów. Niektórzy z nich (5 roczników) dostarczyło je, gdyż organizując klasowe spotkania, co kilka lat, posiadają aktualne kontakty z kolegami.
  Kolejny etap pracy to opracowanie karty zgłoszenia i informacji dot. spotkania, druk i przygotowanie materiałów do kolportażu wśród absolwentów. Metoda dotarcia do kolegów z lat szkolnych została przyjęta w sposób podobny jak 10 lat temu (sprawdziła się), a więc "dotarcie" do każdego z nas. Wystąpił problem ze znalezieniem klasowych przedstawicieli z poszczególnych roczników. Niektórzy odbierali materiały z radością, iż nawiążą ponowny kontakt. Byli tacy, którzy doradzali, by wysłużyć się Internetem (jedni mają, inni nie, jeszcze inni nie umieją z niego korzystać). Część odmawiała współpracy od razu bez motywacji (wg myśli: nie wiem, o co chodzi, ale się nie zgadzam), a szkoda, gdyż w różnych rozmowach szczycą się, że ukończyli dukielskie liceum.
  W dniu 22 lutego "koperty" z kartami zgłoszeń z 77 oddziałów odebrało 60 osób. Niektóre z nich "rozpracowało" swoich szkolnych przyjaciół bardzo szybko i kilkanaście zgłoszeń już wpłynęło (na część oficjalną i bal absolwentów). Najszybciej "spisał się rocznik 1958", mimo, że jeden z maturzystów "ukrył się" głęboko pod Warszawą, a inny od kilkudziesięciu lat jest "za wodą". Jako drudzy odnaleźli się absolwenci 1951, którzy co dwa lata spotykają się w Dukli.

  Przypominam, iż termin zgłoszeń mija 6 kwietnia i jest on ostateczny (ze względu na sprawy organizacyjne).

  Prośba o materiały archiwalne, pamiątki, pisanie wspomnień jest w tej chwili minimalna. Dotarły fotografie ze Stanów Zjednoczonych, wspomnienia z Legionowa, rodzinne pamiątki po długoletnim nauczycielu Andrzeju Pudełce (dostarczył je Artur Pudełko - nie absolwent LO w Dukli). Jest kilkanaście zdjęć z lat 1955- 1959. Mam nadzieję, iż przez najbliższy miesiąc (termin dostarczania materiałów do dnia 25 marca) nasze zjazdowe archiwum wzbogaci się, by w czasie spotkania nie było słychać słów (jak 10 lat temu), ja miałem taką lub inną pamiątkę, lub nie ma naszego tabloo.
  Jeżeli chodzi o tabloo szkolne nie wszystkie znajdują się w szkole. Być może ich reprodukcje znajdują się w naszych zbiorach. Proszę o jak najszybsze dostarczenie je na adres w karcie zgłoszenia (można je dołączyć, a odebrać je podczas spotkania w maju).
  Wśród nas jest wiele osób, które mają ciekawe wspomnienia, jednak brak daru do pisania (jak twierdzą) powoduje, że brak im odwagi. Proponuję by o takim ciekawym fakcie lub wydarzeniu poinformowali telefonicznie lub e-mailem( w karcie zgłoszenia). Spróbujemy pomóc. Proponuję przedstawić sylwetki naszych nauczycieli, którzy przyczynili się do naszej edukacji. Można opisać swoje pomaturalne losy prywatne i zawodowe.
  Na stronie internetowej (www.jubilatka60.pl) znajdują się dwie listy, alfabetyczna i wg roczników. Obydwie listy, sporządzone zostały w oparciu o Księgę Absolwentów prowadzoną przez poszczególnych dyrektorów liceum. Obejmuje ona 55 roczników. Nie zawsze była prowadzona rzetelnie i na bieżąco, dlatego mogą zaistnieć pomyłki. Proszę, zatem podawanie swoich uwag na adres: jubilatka60@interia.pl. (np. zmienione nazwisko, imię, inny rok składania egzaminu dojrzałości, inna klasa "a" lub "b", itp.) Dzięki nim zostanie ona zaktualizowana. Podany dodatkowy adres e-mail absolwenta umożliwi kontakt z nami w przypadku zjazdów szkolnych lub klasowych.
  Dziękuję studentom (mającym zawsze mało czasu) Annie Sajdak i Rafałowi Szczurkowi (obydwoje 2004a) za stworzenie strony internetowej, która być może pomoże w lepszym kontakcie z absolwentami. Jak sami powiedzieli, co się nie robi dla swojej szkoły.

  Oto kilka listów w oryginale, które dotarły w związku z naszym spotkaniem:

  Grudzień 2006
  Wprawdzie nie jestem absolwentką LO Dukla, ale przeczytałam o planowanym "Zjeździe Absolwentów", będąc w chwili obecnej daleko od Dukli, ale myślami jestem często, dlatego życzę udanego zjazdu po nastu latach.
  Przeżywałam to kilka razy, gdyż moja klasa robiła takie zjazdy, co 5 lat. Jest to coś wspaniałego. Życzę dużo cierpliwości i spokoju w przygotowaniach, a przy okazji przesyłam życzenia bożonarodzeniowe, zdrowia, słońca na każdy dzień oraz Szczęśliwego Nowego Roku dla Wszystkich.
  P O W O D Z E N I A!
  cały czas Duklanka

  22.01.2007 r. Dzień Dobry!
  Na wstępie pozdrawiam i życzę sukcesów w osiągnięciu Pańskich zamierzeń w 2007 roku. Przeczytałam informacje o zgłoszeniach w uroczystości . Prosiłabym o przekazanie droga e- mail informacji. Moja matura 1979. Tą drogą chciałabym zgłosić moja obecność w uroczystościach i oczywiście na bankiecie w maju. Moja siostra opłaci wszystkie koszty związane z ta imprezą.
  Pozdrawiam
  Jolanta Opach matura 1979
  Nie chciałabym przegapić tego spotkania. To wspaniale ze oprócz swojego życia rodzinnego ma Pan jeszcze czas i siły zajmować się tym. Życzę wytrwałości i cierpliwości

  29.01.2007 r. Ja mam na imię Stanisława Paszuda (matura 1985) i teraz mieszkam w Ameryce.
  Jeżeli macie jakieś pytania, można się ze mną skontaktować przez pocztę e- mail lub telefonicznie.

  30.01.2007 r.
  Wychowałam się w Iwli. Pozdrowienia dla Staszka Kality, chodziliśmy razem do szkoły podstawowej. Dobrze tez pamiętam Elę Bal i Jolę Szewczyk, przesyłam im pozdrowienia. Ja wyjechałam z Polski do USA w 1986 roku. Przez ostatnie 20 lat chodzę do szkoły, ukończyłam szkole pielęgniarską (City University of New York ), z dyplomem magisterskim w pielęgniarstwie i pracuje w szpitalu w Nowym Jorku.

  2007-02-18 Witam!
  Z uwagą śledzę informacje na temat jubileuszu dukielskiego LO. Wiem i doceniam ogrom włożonej pracy w przygotowanie tego przedsięwzięcia. W uznaniu inicjatywy pozdrawiam "Organizatora Głównego", wytrwałości Bogdanie!
  j.k.- matura 1974 a

  2007-02-06
  Jestem zainteresowana uczestnictwem w obchodach jubileuszu. Liceum skończyłam w 1987. Proszę o przesłanie karty zgłoszenia.
  Z poważaniem Ewa Chudoba Redel

  2007-02-07
  ...a ja bardzo chętnie spotkam się
  szczególnie z profesorami, bo większości naprawdę nie widziałam 20 lat (matko, to już tyle czasu). Będę wdzięczna za każdą informacje, a jutro zacznę szukać numerów telefonów koleżanek i kolegów, które mam jeszcze po 15- leciu mojej matury.
  Powodzenia, Ewa

  2007-02-08
  Witam
  Mam takie ulotne wspomnienie licealnej miłostki. Zdaje się, że to interesujące, jako materiał do jubileuszu.
  Tulipany
  (z szuflady ulotnych wspomnień z młodości...)

  To było bardzo dawno temu
  kiedy spojrzeniu figlarnemu
  oprzeć się za nic się nie dało
  a może nawet się nie chciało ... itd.
  Pozdrawiam Z. P. 1959)

  Witam
  Przesyłam do ewentualnego wykorzystania jeden z "uśmiechniętych" fragmentów moich wspomnień.
  Pozdrawiam. Z.P. absolwent LO 1959

  Groszek cukrowy
  Jednym z nowych dla mnie przedmiotów w X klasie Liceum był język niemiecki. W technikum kolejowym tego nie uczono, więc byłem dokładnie zielony. A miałem jeszcze obowiązek zaliczyć w ciągu pół roku materiał z klasy VIII i IX. Wykładowcą był w tym czasie profesor Furtek. ...

  Witam
  Przesyłam do ewentualnego wykorzystania jeszcze jeden z "uśmiechniętych" fragmentów moich wspomnień.
  Pozdrawiam. Z.P.absolwent LO 1959

  Rozmnażanie dżdżownic (fragment wspomnień)
  Oprócz niemieckiego najpoważniejsze kłopoty miałem z biologią. Wykładał ją osobiście dyrektor Liceum, pan profesor Szopa. Już z racji stanowiska budził w nas grozę, a na dodatek miał taki trochę szorstki sposób bycia. ...

  2007-03-14

  Pieniądze do wzięcia

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2007 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
  O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), mogą się ubiegać organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji). Organizacje pozarządowe mające siedzibę w większych miejscowościach mogą brać udział w konkursie, jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców; Maksymalna kwota dotacji to 20 000 zł. Termin składania wniosków upływa 5 marca 2007 r. Działania w ramach programu powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 czerwca 2007 r. i trwać nie dłużej niż do 31 marca 2008 r.
  Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

  Szczegółowych informacji o programie udzielamy telefonicznie: (22) 826 10 16, pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl lub na forum dyskusyjnym http://www.rownacszanse.pl/forum/index.php
  Wnioski należy przesyłać na adres: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
  00-062 Warszawa ul. Kredytowa 6 lok. 20

  2007-03-14

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

  W dniu 13 lutego 2007 r. w Urzędzie Gminy Dukla przeprowadzono postępowanie konkursowe w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Dukla realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków.
  Komisja w składzie:
  1. Jan Farbaniec - przewodniczący,
  2. Alina Krajewska - członek,
  3. Małgorzata Walaszczyk-Faryj - członek,
  4. Teresa Belcik - członek,
  5. Łukasz Piróg - członek,
  stwierdziła prawidłowość przeprowadzonego konkursu oraz ustaliła, że złożono 37 ofert, w tym 36 spełniające warunki określone w uchwale Rady Miejskiej w Dukli nr XXV/160/04 z dnia 28 września 2004r. Oferta złożona przez Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła" w Głojscach została odrzucona ponieważ oferent nie posiadał własnych środków na realizację zadania, co jest warunkiem otrzymania dotacji.
  Oferty złożono na realizację zadań, wymienionych w zarządzeniu Nr 5/07 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 5 stycznia 2007r., wraz z wnioskami o dotację ze środków publicznych.
  Komisja po przeanalizowaniu merytorycznej zawartości ofert, proponowanych kosztów realizacji projektów postanowiła wybrać najkorzystniejsze oferty i przyznała im dotacje w kwotach podanych poniżej.
  Na zadanie Nr 1 "Pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami" wybrano oferty złożone przez:
  1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Równem - 1.500,00
  2. Szkolne Koło "CARITAS" przy ZSP w Wietrznie - 1.500,00
  Na zadanie Nr 2 "Działalność charytatywna":
  1. Parafialny Zespół Charytatywny przy parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli "CARITAS" - 3.550,00
  2. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Równem - 1.500,00
  Na zadanie Nr 3 "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej":
  1. Stowarzyszenie Miłośników Równego "Równianie" w Równem - 4.000,00
  2. Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" w Łękach Duk. - 5.150,00
  3. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic w Jaśliskach - 700,00
  Na zadanie Nr 4 "Ochrona i promocja zdrowia" - nie złożono żadnej oferty.
  Na zadanie Nr 5 "Nauka, edukacja, oświata i wychowanie ":

  1. KSM przy Parafii Rzym.-Kat. p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli - 5.000,00
  2. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 1.200,00
  3. Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła" w Głojscach - 2.000,00
  Na zadanie Nr 6 "Krajoznawstwo, wypoczynek dla dzieci i młodzieży":
  1. Parafia Rzym.- Kat. p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli - 5.000,00
  2. Szkolne Koło "CARITAS" przy ZSP w Wietrznie - 3.000,00
  3. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 1.000,00
  Na zadanie Nr 7 "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji":
  1. Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "Szarotka" w Dukli - 4.000,00
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Cergowej - 2.000,00
  3. Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła" w Głojscach - 1.500,00
  4. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 1.600,00
  5. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 800,00
  Na zadanie Nr 8 "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu":
  1. Klub Sportowy "Przełęcz-Trans Bieszczady" w Dukli - 33.000,00
  2. Ludowy Klub Sportowy " Zorza " w Łękach Dukielskich - 14.000,00
  3. Ludowy Klub Sportowy "Iwełka" w Iwli - 11.000,00
  4. Wiejski Klub Sportowy "Beskid" w Równem - 11.000,00
  5. Ludowy Klub Sportowy "Jasiołka" w Jaśliskach - 4.000,00
  6. Uczniowski Klub Sportowy TKKF "Dukla" w Dukli - 10.000,00
  7. Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy "Huragan" w Jasionce - 8.000,00
  8. Uczniowski Klub Sportowy "Żarniak" w Jaśliskach - 5.000,00
  9. Uczniowski Klub Sportowy "Viktoria" w Tylawie - 1.000,00
  10.Uczniowski Klub Sportowy "Cis" w Jasionce - 1.000,00
  11.Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" w Łękach Dukielskich - 1.000,00
  12.Uczniowski Klub Sportowy "Rekord" w Iwli - 1.000,00
  Na zadanie Nr 9 "Edukacja ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego": 1. WZP w Rzeszowie - Koło Pszczelarzy w Dukli - 1.500,00
  2. PZW Okręg Krosno - Koło "Pstrąg" w Dukli - 3.500,00
  Ze względu na brak środków finansowych nie wybrano następujących ofert złożonych:
  na zadanie Nr 6 - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Równem
  na zadanie Nr 8 - Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic
  na zadanie Nr 9 - PZW Okręg Krosno -Koło "Pstrąg" w Dukli oraz Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic.

  Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Gminy Dukla o przeniesienie niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację niektórych zadań na inne zadania, gdzie wstępnie zaproponowano dotacje większe niż kwoty przeznaczone na te zadania.

  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaną podpisane umowy na realizację zadań oraz przekazane dotacje.

  2007-03-14

  Nasi radni

  Jan Farbaniec - lat 50, ur. w Nowej Soli na ziemiach zachodnich, do Jaślisk przyjeżdża w 1961 roku, obecnie rolnik pracujący na 16 ha gospodarstwie. Od 1974 roku pracował w Bieszczadzkim Przedsiębiorstwie Drzewnym w Rzepedzi, aż do rozwiązania zakładu.

  Radny Rady Miejskiej w Dukli I, II, III, IV i obecnej kadencji. Pełnij w niej różne funkcje, obecnie jest Wiceprzewodniczącym i wchodzi w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. Działalnością społeczną zaczął zajmować się od 1986 roku, kiedy to został wybrany sołtysem Jaślisk i pełni tę funkcję już VI kadencję. Jest również współzałożycielem i Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic od 2002 r.?, Prezesem Klubu Sportowego "Jasiołka - Jaśliska" od 1986 r., Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach, również od 1986 r.
  "Priorytetem dla mnie jest ukończenie budowy szkoły w Jaśliskach, planowane na rok 2008 (w tym również sali gimnastycznej), budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Jaśliskach. Te ostatnie z tego względu, iż rozwój Jaślisk i okolicy widzę w rozwoju turystyki. Chcemy również odrestaurować mur obronny na odcinku plebani tj. około 80 m z umieszczeniem tablicy pamiątkowej (ewentualnie bramy wjazdowej do Jaślisk). Inne działania w zakresie turystyki to udostępnienie kamieniołomu na Kamieniu do zwiedzania turystom. Miejsca pracy dałaby stacja narciarska, czy nawet wyciąg na Kamarce, ale zbyt wielu tu właścicieli i dlatego sprawa ta nie rusza z miejsca. Zatem rozwój Jaślisk i okolicy widzę w turystyce, a do tego potrzeba rozwoju infrastruktury turystycznej, dobrych dróg i ochrony środowiska."

  Łukasz Piróg - 28 lat, mieszkaniec Cergowej, abiturient Technikum Leśnego w Lesku, student V roku socjologii samorządowej na Uniwersytecie Rzeszowskim, zatrudniony w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, członek stowarzyszenia "Karpackie Krajobrazy" zajmującego się m.in. promocją walorów przyrodniczych i kulturowych Podkarpacia.

  Radny Rady Miejskiej w Dukli, członek komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska.
  "Istotnymi sprawami, na które należy położyć nacisk w tej kadencji to dokończenie inwestycji związanych z oświatą: budowa gimnazjum i hali widowiskowo-sportowej w Dukli oraz gimnazjum w Jaśliskach. Z tych obiektów przecież będą korzystać nie tylko mieszkańcy danych miejscowości lecz także tych sąsiadujących z nimi. Ważnymi sprawami są również kwestie związane z infrastrukturą drogową oraz gospodarką ściekową. Mam również nadzieję, że uda się w najbliższym czasie doprowadzić do końca sprawę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Cergowa- Kolonia, o co wielokrotnie prosili mieszkańcy tego przysiółka Cerowej".  Tadeusz George - 44 lata, wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie prawa administracyjnego, absolwent WSP w Rzeszowie, aktualnie emerytowany p.płukownik straży granicznej.

  Radny V kadencji, pełni funkcję z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich.
  "Jako radny Rady Miejskiej w Dukli będę popierał rozpoczęte inwestycje obiektów oświatowo-sportowych takich jak gimnazjum i hala sportowa w Jaśliskach, gimnazjum i hala widowiskowo-sportowa w Dukli, sale gimnastyczne w: Tylawie, Jasionce, Głojscach i Równem. Jestem także zwolennikiem poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców Gminy Dukla, popieram monitoring dukielskiego rynku i dworca PKS w Dukli. Będę dążył do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w placówkach oświatowych naszej gminy m. in. zapobiegając przemocy wśród uczniów, poprzez monitoring szkół (ZSP w Dukli oraz w placówkach oświatowych budowanych). Będę dążył do przeprowadzenia debaty społecznej na temat reformy oświaty w naszej gminie w celu polepszenia uczniom edukacji, rozwoju fizycznego, zapewnienia opieki lekarskiej i stomatologicznej. Bardzo ważną sprawą jest budowa i remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy, zwłaszcza na odcinku Iwla-Chyrowa-Olchowiec, Mszana-Tylawa, Tylawa-Zyndranowa. Należy jak najszybciej przystąpić do remontów dróg gminnych, zwłaszcza położonych w południowej części gminy. Mieszkańcom Gminy Dukla życzę wszystkiego najlepszego i sądzę, że wspólnymi siłami zrealizujemy założone cele".

  2007-03-14

  Terminy spotkań mieszkańców - wybory sołtysów i Przewodniczącego Rady Osiedla w Dukli

  Podajemy terminy spotkań mieszkańców - wybory sołtysów i Przewodniczącego Rady Osiedla w Dukli.

  Grudzień 2006


  Styczeń 2006


  Luty 2006

  2007-01-03

  Wywiad z Markiem Górakiem, Burmistrzem Gminy Dukla

  Rozpoczęła się nowa kadencja, jakie plany ma burmistrz na najbliższy rok i na całą kadencję?
  Burmistrz: W przypadku mojej osoby nastąpiła płynność kadencji, co zapewnia kontynuacje zadań. Najważniejszą rzeczą jest przygotowanie się do pozyskania środków finansowych na inwestycje. I my jesteśmy przygotowani, ponieważ mamy gotowe projekty i pozwolenia na budowę. Mam nadzieję, że to pozwoli sięgnąć nam po pieniądze już na początku naboru, zwłaszcza, że obiecywane są znaczne środki unijne. Moim zdaniem Gmina jest dobrze przygotowana, szczególnie pod względem możliwości zaciągania kredytu jak i prac, które należy wykonać. Plany na najbliższy rok, a także na najbliższe cztery lata to głównie rozpoczęcie większych inwestycji. W pierwszej kolejności budowa kanalizacji w miejscowościach, które już mają pozwolenia na budowę. Mamy również pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Daliowej. Kolejna kwestia to rozpoczęte budowy szkół w Dukli i Jaśliskach. Chcielibyśmy te budynki jak najszybciej oddać do użytku, gdyż wiążą się z nimi ogromne oczekiwania. Są także projekty dotyczące infrastruktury sportowo-turystycznej, rozpoczęta budowa stadionu, pozwolenie na budowę hali przy gimnazjum w Dukli - w tym przypadku także będziemy szukać pieniędzy unijnych. Posiadamy dokumentację, co upoważnia nas do ubiegania się o te środki.
  Czy będą jakieś zmiany w Urzędzie Gminy?
  Burmistrz: Oczywiście, nowy rok przyniesie zmiany na stanowisku zastępcy burmistrza. Zastępca jest jednocześnie naczelnikiem Wydziału Gospodarczego. Przewidywane zamiany oraz ich zakres będą z nim konsultowane oraz z innymi pracownikami urzędu, tak abyśmy mogli wspólnie dopracować zamierzoną koncepcje funkcjonowania urzędu. Będą to zmiany organizacyjne.
  Czy gmina będzie starać się o fundusze unijne?
  Burmistrz: Oczywiście. Zamierzenia te były już realizowane w poprzedniej kadencji, gdyż celowo nie były zaciągane większe kredyty, a tylko takie, które pozwoliły na finansowanie wkładu własnego w poszczególnych inwestycjach. Budżet gminy jest przygotowany na zaciąganie kredytów, które pozwolą na realizacje inwestycji. Celem Gminy jest pozyskanie jak największej ilości środków.
  Kiedy zostanie zakończona budowa gimnazjum w Dukli i Jaśliskach?
  Burmistrz: Jak już wspomniałem są to priorytetowe inwestycje. Liczymy tu głownie na środki unijne, więc wpływ na ich zakończenie ma tu termin naboru wniosków.
  Dziękuję bardzo. Burmistrz: Dziękuję bardzo. W Nowym Roku czytelnikom DPS życzę realizacji tych wszystkich zamierzeń, które chcemy wykonać w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego.

  2007-01-03

  Gospodarstwo agroturystyczne "Zakucie" laureatem w Konkursie Ogólnopolskim "Zielone Lato"

  Olimpia i Dariusz Wilczkowie to właściciele gospodarstwa agroturystycznego "Zakucie" w Daliowej. Mimo, że działalność agroturystyczną rozpoczęli w 2006 roku już mogą poszczycić się osiągnięciami: I nagroda w województwie podkarpackim w Konkursie "Zielone Lato" i II nagroda Prezesa Polskiego Związku Łowieckiego jego krajowej edycji. Odebrali ją na ogólnopolskiej gali w Bęsi koło Olsztyna. Właściciele na przygotowanie pokoi gościnnych otrzymali dotację z Unii Europejskiej. Pan Dariusz prowadzi gospodarstwo, a żona Olimpia pracująca w ZSP w Jaśliskach jako nauczyciel plastyki i muzyki dzielnie mu w tym pomaga.

  KR: Kiedy Państwo zainteresowaliście się działalnością agroturystyczną?
  DW: Niedawno, dużą zasługą jest praca Powiatowego Zespołu Doradców w Krośnie, a w szczególności p. Marii Wais - sp. ds. agroturystyki w powiecie krośnieńskim. To ona zaraziła nas tym pomysłem. Dotacje unijne, przeznaczyliśmy na adaptację pokoi pod potrzeby turystów i modernizacje w części gospodarstwa.
  KR: Od kiedy Państwo zajmujecie się działalnością agroturystyczną?
  DW: Jeszcze przed rokiem nasze gospodarstwo było typowym gospodarstwem rolnym, dzisiaj prowadzimy też działalność agroturystyczną, mamy 3 pokoje gościnne, które wynajmujemy turystom, możemy przyjmować gości przez cały rok.
  KR: Z jakiego funduszu Państwo korzystali?
  DW: Korzystaliśmy z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, z priorytetu "Różnicowanie działalności w gospodarstwach rolnych". Unijne pieniądze pozwoliły przygotować gospodarstwo do działalności agroturystycznej. Korzystamy również z dopłat bezpośrednich.
  KR: Agroturystyka nie jest Waszym głównym źródłem utrzymania, żona Olimpia pracuje w szkole, kto zajmuje się agroturystyką Pani, czy mąż?
  OW: Agroturystyką zajmujemy się wspólnie, mimo że ja, uczę w szkole w Jaśliskach plastyki i muzyki. Mąż zajmuje się sprawami technicznymi, ja natomiast stroną kulinarną i socjalną. Ponieważ w naszej ofercie mamy warsztaty plastyczne, mój zawód jest tu bardzo pomocny.
  KR: Kogo chcielibyście Państwo gościć u siebie?
  OW: Nasza oferta skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi.
  KR: Jak Państwo promujecie swoje gospodarstwo?
  DW: Jesteśmy członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, mamy pierwszą kategorię przyznaną przez tą organizację z rekomendacją na lata 2006/2007, naszą ofertę można znaleźć we wszystkich materiałach promocyjnych Federacji, mamy własną stronę internetową, również G. Dukla prowadzi stronę internetową dla coraz większej liczby gospodarstw agroturystycznych i umieszcza informację o naszym gospodarstwie we wszystkich wydawanych materiałach promujących gminę. Dodatkową reklamą są dla nas sukcesy, które przyszły dość niespodziewanie, zdobycie I miejsca w Konkursie "Zielone Lato" w woj. Podkarpackim i II miejsca Prezesa PZŁ w kategorii gospodarstw agro-eko-turystycznych w Polsce jest dla nas dobrą reklamą, bo ranga tej imprezy jest wysoka. Organizuje ją Program Pierwszy Polskiego Radia pod Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udział w wieńczącej konkurs gali był dla nas wielkim przeżyciem i bardzo nas zachęcił do dalszej pracy.
  KR: Czy spodziewaliście się Państwo takiego sukcesu?
  DW: Nie, nigdy też nie było naszym celem prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego po to by zdobywać nagrody, to przyszło samo. Sądzę, że stało się tak, bo solidnie, oczywiście w miarę naszych możliwości zabraliśmy się za tę działalność. Staramy się obsługiwać turystów profesjonalnie. Nasze gospodarstwo jest czynnym gospodarstwem rolnym, a przyjmowanie gości jest naszą dodatkową działalnością. U nas można zobaczyć zwierzęta domowe, spełniamy również wszystkie standardy w zakresie ochrony środowiska.
  KR: Czym żywi Pani swoich gości?
  OW: Niczym niezwykłym, nasi goście jedzą to co i my, proste dania z produktów pochodzących z naszego gospodarstwa. Posiłkuję się wiedzą naszej babci, która ma pochodzenie łemkowskie i zna wiele prostych, zdrowych i smacznych, a przy tym charakterystycznych dla łemkowszczyzny potraw. Korzystam również z książki: "Kuchnia Regionalna Beskidu Dukielskiego", np. ostatnio przygotowywałam ser żółty domowy. Turyści mówią, że jedzenie u nas jest smaczne i obfite, i odchudzać się raczej nie można.
  KR: Z jakiego regionu Polski przyjeżdżają do Was goście?
  OW: Najczęściej przyjeżdżają goście z Warszawy i okolic, ale zdarzają się również z Lublina, Krakowa. Choć działamy dopiero od roku mieliśmy też gości zagranicznych z Belgii, Niemiec, Hiszpanii...
  KR: Co Państwo macie w swoim gospodarstwie szczególnego czego inni nie mają?
  DW: Na pewno kulturę łemkowską, którą staramy się kultywować. Chcielibyśmy ocalić ją od zapomnienia.
  KR: Proszę powiedzieć co oznacza nazwa Waszego gospodarstwa "Zakucie"?
  DW: To nazwa łemkowska, a oznacza zaciszny, przytulny zakątek.
  KR: Jak zachęcilibyście do odwiedzenia swojego gospodarstwo.
  OW: Tak jak mamy w nazwie - zapraszamy wszystkich, którzy chcą wypocząć w spokoju, ciszy, przyjaznej, rodzinnej atmosferze.
  KR: Dziękuję Państwu i jeszcze raz gratuluję sukcesów, korzystając z okazji składam życzenia radosnych, zdrowych i pogodnych Świat Bożego Narodzenia, i jeszcze większych sukcesów w nadchodzącym Nowym 2007 Roku.
  DW: Dziękujemy bardzo i również na Pani ręce składamy życzenia świąteczne i noworoczne dla Czytelników Dukielskiego Przeglądu Samorządowego.


  Budynek mieszkalny, w którym znajdują się pokoje gośącinne


  Kącik dla gości i gospodarzy


  Kuchnia do dyspozycji gości


  Wyposażenie jednego z 3 pokoi gościnnych u p. Wilczków


  Dyplom za zajęcie II-go miejsca w kat. gospodarstw agro-eko-turystycznych


  Olimpia i dariusz Wilczkowie - właściciele nagrodzonego gospodarstwa w Daliowej
  2007-01-03

  Wyniki głosowania na Burmistrz Gminy Dukla.

  Wyniki głosowania na Burmistrz Gminy Dukla tutaj.
  2006-11-17

  Wyniki głosowania na Radnych do Rady Miejskiej w Dukli

  Wyniki głosowania na Radnych do Rady Miejskiej w Dukli tutaj.
  2006-11-17

  Nabór do powstającego zespołu pieśni i tańca

  UWAGA !

  Ośrodek Kultury w Dukli

  ogłasza nabór do powstającego

  zespołu pieśni i tańca

  W zespole zostaną stworzone dwie grupy wiekowe:

  • młodzieżowa (gimnazjaliści, licealiści, studenci)
  • oraz dorosłych (osoby które ukończyły30 lat)
  Wszystkich chętnych prosimy o kontakt tel.13 43 30 025,
  e-mail: osrodek_kultury@dukla.pl lub osobiście w biurze Ośrodka kultury-kino "Promień".

  Czekamy na zgłoszenia do 15 listopada!

  Serdecznie zapraszamy!!!

  2006-10-24

  Wyniki biegów górskich

  I Bieg Górski "CHYROWA - SKI"
  Na Danię 696m.npm
  Wyniki biegu w kategorii kobiet


  I Bieg Górski "CHYROWA - SKI"
  Na Danię 696m.npm
  Wyniki biegu w kategorii mężczyzn


  VII Dukielski Bieg Górski na Cergową 716 n.p.m. - dystans 5,5 km (przewyższenie + 400 m)
  Wyniki biegu
  2006-10-16

  Informacja

  INFORMACJA
  BURMISTRZA GMINY DUKLA

  z dnia 10 października 2006 r.

  w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na terenie Gminy Dukla.

   

              Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów

  i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr 14/28/98 Zarządu Miasta i Gminy w Dukli z dnia 2 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie

  Miasta i Gminy Dukla Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na 12 listopada 2006 r. ustalono na terenie Gminy Dukla następujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

   

  Nr obwodu

  głosowania

  Granice obwodu głosowania

  Siedziba obwodowej komisji wyborczej

  – nr telefonu

  1

  miasto Dukla, sołectwa: Lipowica, Zboiska

  Ratusz w Dukli tel.(013) 43 30 977

  lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

           2    

  sołectwo Równe

  Zespół Szkół Publicznych w Równem

  tel.(013) 43 33 008

           3

  sołectwa: Łęki Dukielskie,  Myszkowskie

  Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich

  tel.(013) 43 17 504

           4

  sołectwa: Nadole, Teodorówka

  Dom Ludowy w Nadolu

           5

  sołectwo Cergowa

  Dom Ludowy w Cergowej

           6

  sołectwo Jasionka

  Zespół Szkół Publicznych w Jasionce

  tel.(013) 43 30 095

           7

  sołectwa: Daliowa, Jaśliska, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna,

  Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach

           8

  sołectwa: Barwinek, Tylawa, Mszana, Zyndranowa, Olchowiec,

  Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

  tel. (013) 43 30 709

           9

  sołectwa: Chyrowa, Iwla

  Zespół Szkół Publicznych w Iwli

  tel.(013) 43 30 003

          10

  sołectwo Głojsce

  Zespół Szkół Publicznych w Głojscach

  tel. (013) 43 30 005

          11

  sołectwo Wietrzno

  Zespół Szkół Publicznych w Wietrznie

  tel. (013) 43 33 004

           12

  sołectwa: Nowa Wieś, Trzciana, Zawadka Rymanowska

  Dom Ludowy w Trzcianie

   

   

  Burmistrz Gminy Dukla

  Marek Górak

   

  Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 12 listopada 2006 r. w godzinach od 6.00 - 20.00.
  2006-10-10

  REGULAMINY BIEGÓW GÓRSKICH

  REGULAMIN VII DUKIELSKIEGO BIEGU GÓRSKIEGO NA CERGOWĄ 15 października

  1. CEL
  -promocja Beskidu Dukielskiego
  -popularyzacja biegów górskich
  -upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

  2. ORGANIZATOR - Gmina Dukla
  -LUKS "Krośnianka" we Wrocance
  -Ośrodek Kultury w Dukli
  -Zespół Szkół Publicznych w Dukli

  3.TERMIN - 15 październik 2006r. Rozpoczęcie godz.13.00

  4.MIEJSCE - (start) rynek w Dukli - wieś Cergowa - źródełko św. Jana z Dukli - góra Cergowa (716m n.p.m.) - Meta

  5. DYSTANS - ok. 5,5 km

  6. KATEGORIE:
  mężczyzn
  A - generalna
  B - do 19 lat (1986 i młodsi)
  C - powyżej 40 lat
  D - powyżej 50 lat
  E - powyżej 60 lat
  F - powyżej 70 lat

  kobiet
  G - generalna
  H - do 19 lat (1987 i młodsze)
  I - powyżej 40 lat

  7. NAGRODY:
  W klasyfikacji generalnej za miejsca od 1-3 nagrody rzeczowe. W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe. Ponadto przewidziano nagrody dla najlepszego zawodnika Gminy Dukla, jak również nagrodę dla najlepszej szkoły za masowość. Wśród uczestników losowania będzie także nagroda - pobyt w gospodarstwie agroturystycznym. Każdy uczestnik otrzyma od organizatora pamiątkowe drzewko.

  8. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 października pisemnie lub telefonicznie na adres organizatora: Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38 - 450 Dukla: tel. (013) 43-29-133, 43-29-123, 43-29-100

  9. Opłata startowa- 5 zł.

  10. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 10.00 - ratusz- rynek w Dukli

  11. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
  Bieg dla dzieci na dystans od 200 do 800 m

  12. Klasyfikacja:
  * kat. przedszkolaków (rocznik 2000 i młodsze) - 200 m, dz. I chł. (bieg z mamusiami)
  * kat. Kl. I i II (rocz. 98 - 99), 200 m dz. i chł.
  * kat. Kl. III i IV (rocz. 96 - 97), 400 m dz. i chł.
  * kat. Kl. V i VI (rocz. 94 - 95), 600 m dz. i chł.
  * kat. Gimnazjum (rocz. 91 - 93), 800 m dz. i chł.

  13. Program minutowy:
  10.00 - 13.00 - zgłoszenia - weryfikacja - rynek- ratusz
  13.00 - start biegów główny 5,5 km na G. Cerową
  13.05 - start 200 m dz. i chł.
  13.10 - start 200 m dz. i chł.
  13.15 - start 400 m dz. i chł.
  13.25 - start 600 m dz. i chł.
  13.45 - dekoracja biegów dziecinnych
  15.00 dekoracja biegu głównego


  "Rydzowe bieganie w Beskidzie Dukielskim" REGULAMIN I BIEGU GÓRSKIEGO "CHYROWA_SKI" NA DANIĘ – 696 m n.p.m. 14 października 2006

  1. CEL -promocja Beskidu Dukielskiego
  -popularyzacja biegów górskich
  -upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

  2. ORGANIZATOR - Gminy Dukla
  -LUKS "Krośnianka" we Wrocance
  -Ośrodek Kultury w Dukli
  -Zespół Szkół Publicznych w Iwli

  3.TERMIN - 14 październik 2006r. Rozpoczęcie godz.15.00

  4.MIEJSCE - stacja narciarska w Chyrowej

  5. DYSTANS - ok. 900 m

  6. KATEGORIE:
  mężczyzn
  A - generalna
  C - powyżej 90 kg
  E - kat. Szkoła Podstawowa
  F - kat. Gimnazjum

  kobiet
  B - generalna
  D - powyżej 65 kg
  G - kat. Szkoła Podstawowa
  H. - kat. Gimnazjum

  7. NAGRODY:
  W klasyfikacji generalnej za miejsca od 1-3 nagrody rzeczowe(skipass). W pozostałych kategoriach - nagrody rzeczowe. Wśród zawodników losowana będzie także nagroda - pobyty w gospodarstwach agroturystycznych.

  8. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 października pisemnie lub telefonicznie na adres organizatora: Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38 - 450 Dukla: tel. (013) 43-29-133, 43-29-123, 43-29-100, e-mail: promocja@dukla.pl

  9. Opłata startowa- 5 zł.

  10. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 12.00 - Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Hyrową" tel. (013) 4330560

  11. Zawodnicy startują pojedynczo w odstępach jednominutowych.

  2006-10-06

  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli

  Obwieszczenie
  Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli
  z dnia 2 października 2006 r.

  Miejska Komisja Wyborcza w Dukli podaje do publicznej wiadomości informację o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli, jej siedzibie i pełnionych dyżurach.

  I.

  Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli
  1. Teresa Kamińska - przewodniczący
  2. Maria Bernadzikowska - zastępca przewodniczącego
  3. Mirosław Matyka - członek
  4. Józef Jakieła - członek
  5. Maria Ryglewicz - członek
  6. Jan Skrzęta - członek
  7. Maciej Żarnowski - członek

  II.

  Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli jest Urząd Gminy w Dukli, ul.Trakt Węgierski 11 /II piętro, sala konferencyjna nr 22/.

  III.
    Miejska Komisja Wyborcza w Dukli pełni dyżury w siedzibie Komisji:

  Data Godziny
  4.10.2006 r. - 6.10.2006 r. 7.00 - 15.00
  7.10.2006 r. /sobota / 10.00 - 12.00
  9.10.2006 r. - 10.10.2006 7.00 - 15.00
  11.10.2006 r. - 12.10.2006 r. 7.00 - 17.00
  13.10.2006 r. 7.00 - 24.00
  16.10.2006 r. - 17.10.2006 r. 7.00 - 15.00
  18.10.2006 r. 7.00 - 24.00

  Przewodniczący
  Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli
  Teresa Kamińska

  2006-10-05

  OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dukla o okręgach wyborczych

  O B W I E S Z C Z E N I E
  Burmistrza Gminy Dukla z dnia 20 września 2006 roku
  o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli.

  Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr L/329/06 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu /Dz.Urz. Nr 82, poz.1233/ Burmistrz Gminy Dukla podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Miejskiej w Dukli w wyborach do rad zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli.

  I.

  W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Dukli, Gmina Dukla podzielona została na 13 okręgów wyborczych, którym nadano następujące numery i ustalono liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach:

  Nr okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba wybieranych radnych w okręgu
  1 miasto Dukla,sołectwo Lipowica,sołectwo Zboiska 2
  2 sołectwo Równe 2
  3 sołectwo Łęki Dukielskie, sołectwo Myszkowskie 1
  4 sołectwo Nadole, sołectwo Teodorówka 1
  5 sołectwo Cergowa 1
  6 sołectwo Jasionka 1
  7 sołectwo Daliowa, sołectwo Jaśliska, sołectwo Szklary 1
  8 sołectwo Barwinek,sołectwo Mszana, sołectwo Tylawa, sołectwo Zyndranowa, sołectwo Olchowiec 1
  9 sołectwo Chyrowa, sołectwo Iwla 1
  10 sołectwo Posada Jaśliska, sołectwo Wola Niżna 1
  11 sołectwo Głojsce 1
  12 sołectwo Wietrzno 1
  13 sołectwo Nowa Wieś, sołectwo Trzciana, sołectwo Zawadka Rymanowska 1

  II.

  Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli jest Urząd Gminy Dukla, ul.Trakt Węgierski 11 /II piętro, sala konferencyjna nr 22/.

  Burmistrz Gminy
  Marek Górak

  2006-10-03

  OŚRODEK KULTURY W DUKLI ZAPRASZA - 3 sierpnia 2006

  Dożynki Gminne - 3 września 2006

  11.00 Msza św. Dożynkowa - kościół parafialny

  12.00 Prezentacja wieńców dożynkowych
  - rozstrzygnięcie konkursu, na najlepszy wieniec.

  12.30 WIDOWISKO DOŻYNKOWE
  zespół "SZAROTKI" z Dukli

  13.30 Koncert zespołu "Łęczanie" z Łęk Dukielskich

  14.30 Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród

  14.45 Rozstrzygnięcie konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję i balkon"

  Miejsce imprezy:
  stadion KS "PRZEŁĘCZ-TRANSBIESZCZADY"

  TURNIEJ GMIN ZAPRZYJAĹšNIONYCH
  (Brzostek, Dydnia, Frysztak, Wiśniowa,Nowy Żmigród, Dukla)
  stadion KS "Przełęcz"

  15.00 Otwarcie turnieju
  15.10 Rozpoczęcie konkurencji
  (w przerwach koncerty amatorskich zespołów artystycznych)
  17.45 Zakończenie turnieju oraz wręczenie dyplomów i nagród

  FESTYN -ZAKOŃCZENIE WAKACJI-

  18.00 Program dla dzieci
  20.00 Koncert zespołu "GROOVINSCY"
  21.00 Zabawa ogrodowa
  24.00 Zakończenie imprezy

  ATRAKCJE DLA DZIECI:
  trampoliny, zjeżdżalnie, karuzela, wata cukrowa, balony itp.

  2006-09-01

  "Równać Szanse 2006 – Regionalny Konkurs Grantowy"

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
  (administrator programu)
  ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego
  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

  Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

  O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku 13 - 19 lat, mogą się ubiegać przede wszystkim organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

  Maksymalna kwota, o jaką można występować to 7 000 zł.
  Termin składania wniosków: do 10 października 2006 r. na działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2007 r.
  Zasady konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronie http://www.rownacszanse.pl/konkurs

  Wszelkie pytanie odnośnie konkursu można zadawać na forum dyskusyjnym http://www.rownacszanse.pl/forum/

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

  Fundacja Wspomagania Wsi we współpracy z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają kolejny konkurs grantowy realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców pt. "Nasza wieś, naszą szansą" (kontynuacja konkursów "Nasz sposób na biedę na wsi") czyli co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim?

  • Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutym 2007 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.
  • Organizacje, które uzyskają dotację będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl.
  • Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotacje zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).

  Szczegółowy formularz wniosku o dotację, oraz instrukcja do formularza są do pobrania na stronie www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

  Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane.
  Wniosek z dopiskiem "Nasza wieś, naszą szansą" należy przesłać pocztą do 9 października 2006 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Fundacja Wspomagania Wsi
  ul. Bellottiego1
  01-022 Warszawa

  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 22 grudnia 2006 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w: www.fww.org.pl i www.witrynawiejska.org.pl

  W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 4.000 do 10.000 zł. Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 300.000,00 zł.

  Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem: (+22) 636 25 70 75 lub e-mail: mslotwinska@fww.org.pl

  2006-09-01

  Wieża widokowa w Beskidzie Dukielskim !

  6 sierpnia 2006r na szczycie Baranie odbyło się oficjalne otwarcie wieży widokowej. Pomysłodawcami i wykonawcami drewnianej konstrukcji wieży są słowaccy turyści ze stowarzyszenia "Nizke Beskydy". Prezes stowarzyszenia - Josef Makara krótko przedstawił przebieg prac przy budowie nowej wieży oraz wymienił osoby i instytucje, które udzieliły finansowego wsparcia. Następnie prezes - Josef Makara, wójt Vysnej Pisanej - Wasil Pokliwka oraz mieszkaniec Olchowca - Mikołaj Gabło dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.
  W otwarciu wieży brali udział: członkowie i sympatycy stowarzyszenia "Niżke Beskydy", mieszkańcy Vysnej Pisanej i Olchowca oraz turyści, którzy tego dnia wybrali się na górę Baranie. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli oddziału PTTK w Krośnie, m.in. - Ryszard Majka "Mauzer", Hanna M. Gawrońska.
  Potem można było wejść na wieżę i podziwiać widoki. Tego dnia widoczność nie była idealna, ale nie ma co narzekać bo jeszcze kilka godzin wcześniej padał deszcz. Najważniejsze, że Beskid Dukielski prezentował się okazale, a najefektowniej masyw Cergowej. Pod wieżą rozstawione były stoły, przy których można było usiąść i popróbować specjałów przygotowanych przez mieszkańców pobliskich miejscowości. Szczególnie smaczne były białe sery, które szybko ze stołów znikały. Był też kociołek z gulaszem, rożen, kiełbaski z ogniska i... coś do wypicia. Uczestnicy nawiązywali nowe znajomości, odnawiali stare, rozmawiając nie tylko o sprawach turystycznych. A wszystkiemu towarzyszyła muzyka w wykonaniu miejscowego zespołu.

  A teraz kilka informacji o Beskidzie Dukielskim i szczycie Baranie:

  Beskid Dukielski określany jest jako środkowo-wschodnia część Beskidu Niskiego i jest to w większości obszar administracyjny Gminy Dukla. Rozciąga się od doliny Wisłoki na zachodzie po drogę Królik Polski - Daliowa - Czeremcha na wschodzie.
  Za północną jego granicę uznaje się szosę Nowy Żmigród - Dukla - Jasionka oraz równoleżnikowe obniżenie górnej Lubatowej i Królika Polskiego, zaś granicę południową wyznacza granica polsko-słowacka. Przeważają tu wąskie grzbiety o przebiegu równoleżnikowym lub z północnego zachodu na południowy wschód. Najbardziej znanym szczytem Beskidu Dukielskiego jest - Cergowa (716 m n.p.m.), nie bez powodu nazywana beskidzkim "Giewontem". Lecz najwyższym wzniesieniem jest Baranie (754 m n.p.m.).
  Szczyt jest położony na zachód od Przełęczy Dukielskiej, na grzbiecie granicznym. Stoki północno-wschodnie Baraniego należą do Magurskiego Parku Narodowego. Przez ludność łemkowską zwany Spalenysko, słowacka nazwa - Nastavok.
  W Beskidzie Dukielskim jest niezbyt wiele punktów widokowych, gdyż wszystkie większe wzniesienia są zalesione. Kulminacja Baraniego od dawna stanowiła wybitny, może nawet najlepszy w całym Beskidzie Niskim, punkt do zachwycania się widokami. Podziwianie panoramy wymagało jednak wejścia po drabinkach na metalową wieżę obserwacyjną. Zbudowana w trakcie wojny przez Niemców wieża kilka lat temu runęła. Wiele osób było przekonanych, że Baranie zniknie z map jako świetny punkt widokowy.
  Jednak Baranie to szczyt graniczny i do pracy wzięli się Słowacy, a mianowicie turyści ze Svidnika i okolic, członkowie stowarzyszenia "Nizke Beskydy". Z zapałem i z niewielkimi środkami jesienią 2005 r rozpoczęto prace nad nową wieżą - tym razem drewnianą. Przywieziono materiał, zabetonowano fundamenty oraz usunięto starą konstrukcję. Postawiono trzy słupy, stanowiące konstrukcję wieży. Wiosną i wczesnym latem 2006r wykonane zostały 3 platformy widokowe z barierkami zabezpieczającymi oraz montaż drabin na poszczególne poziomy. Jest też pomysł, aby w dolnej części wieży stworzyć schron turystyczny. Wieża ma około 17 m wysokości.
  Widok z wieży jest naprawdę imponujący - cały Beskid Niski (polski i słowacki), Bieszczady, Vyhorlat, Slanske Vrchy, Cergov, przy idealnej pogodzie - Tatry.

  Jak dojść do szczytu Baranie?

  • - Szlak znakowany kolorem niebieskim Barwinek-Baranie - 3godz
  • - Szlak znakowany kolorem żółtym Tylawa-Olchowiec-Baranie - 4godz
  • - Szlakiem żółtym z Olchowca - około 1,5godz
  • - Z Huty Polańskiej ścieżką dojściową do granicy a potem znakowanym szlakiem niebieskim (niedawno zmieniono tam przebieg szlaku granicznego-nie schodzi do Huty Polańskiej i omija Ciachanie) - 2,5godz
  • - Szlakiem zielonym od Vysnej Pisanej (Słowacja) - 1,5godz
  • - Szlakiem zielonym od Sarbova (Słowacja) 1godz15min - jest to najkrótszy szlak, ale mocno zarośnięty co utrudnia wędrówkę.

  Omawiany teren znajduje się na mapie:
  Beskid Niski. 1:50 000. Wydawnictwo COMPASS,
  Beskid Niski. 1:50 000. Wydawnictwo Demart, Dukla i okolice 1:40 000.
  Wszystkim życzę przyjemnych wędrówek i wspaniałych widoków. Do zobaczenia na szlakach!


  Fot. G. Lega


  Widok z wieży na szczycie Baranie k. Olchowca


  Nowa wieża


  Stara wieża (archiw.)
  2006-09-01

  Ratujemy kościół parafialny w Wietrznie – perełkę architektury drewnianej.

  Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Wietrznie - proboszcz parafii i mieszkańcy wsi Wietrzno - zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie finansowe naszych wysiłków zmierzających do uratowania naszego zabytkowego kościoła z przełomu XVI i XVII wieku.

  Po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków (kościół wpisany jest do rej. Zabytków w 1948 r. pod nr A-16), po ekspertyzie specjalistycznej, przystąpiliśmy do robót, których zakres obejmował częściową wymianę konstrukcji więźby dachowej oraz całkowitą wymianę pokrycia dachowego (gont + blacha stalowa) na pierwotne tj. gontowe.
  Kosztorys wstępny opiewa na 181 tys. zł, a źródłami pokrycia wydatków miały być: wkład własny mieszkańców (po 1000 zł od rodziny, tj. ok. 50% kosztorysu), pomoc Gminy Dukla (dotacja + drewno konstrukcyjne), dochód ze sprzedaży części mienia parafii (gruntu), dotacja Ministra Kultury (Departament Ochrony Zabytków) oraz dotacja MSWiA (Fundusz Kościelny).
  W trakcie wykonywania prac okazało się, że konieczna jest wymiana całej konstrukcji więźby dachowej - co znacznie zwiększa koszty remontu. Ponadto oba ministerstwa nie przyznały wspomnianej dotacji.

  Z historii kościoła:
  Parafia w Wietrznie erygowana została w XVI w., wtedy też wniesiono tam pierwszy drewniany kościół. Został on rozebrany ok. poł. XVIII w. Obecnie istniejąca świątynia wzniesiona została w 1752 r. z wykorzystaniem elementów wcześniejszej budowli. Konsekracja kościoła nastąpiła w 1761 r. W 1880 r. kościół ozdobiono polichromią autorstwa Leona Wróblewskiego. W 1906 r. Kościół poddany został gruntownemu remontowi (m.in. zmieniono pokrycie dachu z gontu na blachę, powiększono otwory okienne prezbiterium i nawy nadając im pseudogotycką, ostrołukową formę. Kolejny remont miał miejsce w latach 80. XX w. (wzmocniono konstrukcję budowli, wymieniono szalunek oraz podwaliny, przywrócono pierwotny, prostokątny wystrój okien). Przeprowadzono też konserwację wyposażenia i polichromii kościoła.
  Kościół należy do typu XVIII-wiecznych obiektów drewnianej architektury sakralnej o tradycjach późnogotyckich ciesielstwa małopolskiego.
  Jest to kościół trójdzielny, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej. Wnętrze prezbiterium (ściany i strop) ozdobione są polichromią figuralno-ornamentalną z 1880 r. autorstwa Leona Wróblewskiego. Wyposażenie wnętrza jest w większości późnobarokowe z ok. poł. XVIII w. W ołtarzu głównym XVIII-wiecznym zachował się wcześniejszy obraz Matki Boskiej Anielskiej - dzieło krakowskiego malarza. Poza tym wymienić należy dwa ołtarze boczne z poł. XVIII w., przerobione po 1870 r., ambonę z ok. 1750 r., kamienną chrzcielnicę z 1906 r. - wzorowaną na gotyckiej.

  Nr konta na który można wpłacać datki na ratowanie kościoła:

  PKO SAO/Krosno nr konta
  28 1240 2311 1111 0000 3881 6639

  2006-08-22

  Lato z Radiem Rzeszów znowu w Dukli

  16 lipca 2006 w Dukielskim parku odbędzie sie "festyn marzeń" organizowany przez Radio Rzeszów. W programie: konkursy, karaoke, kącik dukielski, grupa CIRYAM, specjalne wydanie "Super Nowości" oraz koncerty:
  - Andrzej Cierniewski - ok. godz. 17:00
  - VIR
  - Afera Blues Group,
  - Pectus - zdobywca nagrody Grand Prix "Carpatia Festival 2006"
  - Super gwiazda: Małgorzata Ostrowska - godz. 21:00

  prowadzący:
  Maciek Gnatowski - Radio Rzeszów
  Janusz Majka - Radio Rzeszów

  Zapraszamy od godz. 14:00

  !!! WSTĘP WOLNY !!!

  2006-07-11

  Dni Dukli 2006

  Dni Dukli 1-2.07.2006
  Program


  Sobota:

  12:00 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej
          Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli
  15:00 - Mecz piłki nożnej o Puchar Dni Dukli 2006
          Polska – Węgry (Park Przypałacowy)
  15:00 - prezentacja VII EUROREGIONALNYCH TARGÓW RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO oraz TRANSGRANICZNEGO JARMARKU TURYSTYCZNEGO
  16:00 - Obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu "SZAROTKI"
  17:00 - Mała Miss Dni Dukli 2006
  18:00 - Koncert Zespołu "MAKOVICA" ze Słowacji – cz. I
  18:30 - Oficjalne otwarcie DNI DUKLI, TRANSGRANCZNEGO JARMARKU TURYSTYCZNEGO oraz VII EUROREGIONALNYCH TARGÓW RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
  19:00 - Zespół "MAKOVICA" – cz.II
  19:30 - Koncert zespołu "Ciryam"
  21:00 - Gwiazda wieczoru: zespół "ŚWINKA HALINKA"
  22:30 - Dyskoteka pod gwiazdami - DJ. SANCHEZ
  Wybory Miss Dni Dukli 2006
  02:00 - Zakończenie pierwszego dnia Dni Dukli

  Niedziela:
  15:00 - Klaun "ALEX" – program dla dzieci
  16:00 - Turniej sołtysów oraz prezentacja dorobku kulturalnego Ośrodka Kultury w Dukli ("Acola", "Gabi", 1,2,3)
  19:00 - "TYROLIA BAND" – koncert muzyki Tyrolskiej i Bawarskiej
  21:00 - Gwiazda Dni Dukli – KRYSTYNA GIŻOWSKA
  23:00 - widowisko plenerowe – "TAŃCZĄCE FONTANNY"
  24:00 - Zakończenie Dni Dukli
  2006-06-23

  Sukces Dukli na skalę ogólnopolską.

  Dziewczęcy zespół wokalny "Acola" działający przy Ośrodku Kultury w Dukli zajął I miejsce w Ogólnopolskim FestiwaliuTwórczości Chrześcijańskiej "Kairos" w Warszawie w kategorii: zespoły wokalne. Klaudia Dereniowska zajęła II miejsce w kategorii: solista. Zespół i solistka prowadzone są przez instruktora Małgorzatę Walaszczyk-Faryj.
  Pierwszy etap konkursu polegał na zgłoszeniu zespołu i solistki oraz wysłaniu nagrań do komisji konkursowej, która kwalifikowała do dalszego etapu festiwalu. Po zakwalifikowaniu się do II etapu zespół z Ośrodka Kultury i solistka wraz z opiekunką wyjechali na 3 dniowe przesłuchania konkursowe do Warszawy. II etap zakwalifikował zespół wokalny i solistkę do ścisłego finału. 18 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie odbył się koncert galowy festiwalu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. W festiwalu wzięło udział 78 prezentacji w różnych kategoriach. Ośrodek Kultury z Dukli był placówką, która jako jedyna zdobyła miejsca na podium w dwóch różnych kategoriach. Dziewczęcy zespół wokalny "Acola" w składzie: Diana Dereniowska, Małgorzata Bałon, Sabina Zima, Alicja Albrycht, Katarzyna Wojtowicz zajął I miejsce w kategorii: zespoły wokalne. Klaudia Dereniowska zajęła również II miejsce w kategorii: solista. Zespół i solistka prowadzone są przez instruktora Małgorzatę Walaszczyk-Faryj. Nagrodzone utwory wykonywane przez zespół to: "Najpiękniejsze imię" - słowa Dorota Dereniowska, muzyka Zbigniew Aładowicz, "Piechotą do nieba" - autor nieznany. Utwór wykonywany przez Klaudię Dereniowską "Chciałeś zgromadzić" - autor nieznany i "Chcę podziękować" - słowa Dorota Dereniowska, muzyka Zbigniew Aładowicz.
  Więcej informacji można uzyskać u p. Małgorzaty Walaszczyk-Faryj z Ośrodka Kultury w Dukli tel. 0604 059 004.

    
  2006-06-22

  Nowa strona internetowa www.dukla.pl

  Dnia 12 czerwca 2006 r. oddaliśmy do użytku nową stronę internetową. Pomimo dołożonych starań nie udało się nam jeszcze przenieść całej zawartości starej witryny, dlatego dla zainteresowanych udostępniliśmy ją pod adresem http://archiwum.dukla.pl.
  2006-06-12

  SOBÓTKOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

  "SOBÓTKOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM"
  VIII PODKARPACKIE PREZENTACJE
  REGIONALNYCH OBRZĘDÓW LUDOWYCH

  24 czerwca 2006 Ośrodek Kultury w Dukli serdecznie zaprasza "Noc Świętojańską" do Dukli.
  Jedyna Noc w swoim rodzaju - pachnąca jaśminem, akacją ,czeremchą, dzikim czosnkiem; wyjątkowa - pełna tajemnic,czarów i zabawy!

  Regulamin i szczegóły »»»

  2006-06-11

  Protokół komisji konkursowej II GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

  Komisja w składzie: Halina Cycak-przewodnicząca, Tomasz Szczurek-członek, Małgorzata Walaszczyk-Faryj-członek, po obejrzeniu 33 prezentacji w IV kategoriach postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia

  • Kat. I
   • Miejsce I - Klaudia Wiśniewska - Równe
   • Miejsce II - Klaudia Dereniowska - Dukla
   • Miejsce III - Bartłomiej Bałon - Równe
  • Kat. II
   • Miejsce I - Bossekota Małgorzata - Wietrzno
   • MiejsceII - Irmina Haduch - Równe
   • MiejsceIII - Dawid Khan - Jaśliska
   • Wyróżnienie - Anna Kogut -Iwla
  • Kat. III
   • Miejsce I - Alicja Albrycht - Równe
   • Miejsce I - Diana Dereniowska - Dukla
   • Miejsce II - Anna Rygiel - Równe
   • Miejsce III - Iwona Dyląg - Jaśliska
   • Wyróżnienie - Dariusz Cichoń - Jaśliska
  • Kategoria zespół
   • Miejsce I - Gabriela Kurdyła i Kamil Winnicki - Jaśliska
   • Wyróżnienie - "EKO-DUCHY" - Iwla
  2006-04-28

  VIII GMINNY KONKURS TAŃCA DUKLA 2006

  Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału w

  VIII GMINNYM KONKURSIE TAŃCA DUKLA 2006

  Wszyscy chętni mogą wystąpić w trzech kategoriach:

  • solista
  • para taneczna
  • zespół(3-8 osób)

  Każdy uczestnik przygotowuje jeden układ taneczny.
  Zgłoszenia należy przesyłać na kartach zgłoszenia do dnia 21 kwietnia 2006
  Konkurs odbędzie się w sali kina "Promień" w dniu 25 kwietnia 2006
  o godz 1000
  Zapraszamy !!!

  2006-04-20

  Konkurs plastyczny "Jan Paweł II - Ojciec Wszystkich Narodów"

  Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt "Jan Paweł II- Ojciec Wszystkich Narodów". Konkurs ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży spotkań Ojca Świetego Jana Pawła II z wyznawcami innych religii. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 28 kwietnia 2006 podczas "Przeglądu Piosenki Religijnej".

  Warunki uczestnictwa:

  • każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę w dowolnej technice plastycznej,
  • wielkość prac nie może być mniejsza niż format A3,
  • w konkursie wezmą udział te prace, które zostaną nadesłane do Ośrodka Kultury do dnia 24 kwietnia 2006 i dokładnie opisane(nazwisko i imię, kategoria wiekowa, szkoła)

  Uwaga! Prace zawierające sam portret Ojca Świętego nie będą brane pod uwagę

  1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniać będzie prace w dwóch kategoriach wiekowych:
  I - od 7 do 10 lat
  II - od 11 do 15 lat

  2.Kryteria oceny;
  - pomysł
  - estetyka wykonania
  - stopień trudności
  - zgodność tematu pracy z tytułem konkursu
  - ogólny wyraz artystyczny

  Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 3 maja 2006 o godz. 16.00 podczas uroczystego koncertu laureatów.

  Istnieje możliwość przyznania nagród równorzędnych w zależności od poziomu prezentowanych prac.

  2006-04-14

  XIV PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ DUKLA 2006

  Regulamin:

  1. Kategorie wiekowe I - przedszkolaki
   II - klasy od I-III
   III - klasy IV-VI
   IV - gimnazjum
   V - młodzież szkół średnich i pracująca

  2. W przeglądzie mogą wystąpić soliści i zespoły od 2-5 osób.

  3. Każdy wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania jednego utworu z dowolnie wybranym akompaniamentem.
   Uwaga! Utwory bez akompaniamentu nie będą brane pod uwagę.

  4. 4.Kryteria oceny: -muzykalność wykonawcy
   -warunki głosowe
   -dobór repertuaru
   -ogólny wyraz artystyczny

  5. Komisja konkursowa przyzna I, II, III miejsca oraz wyróżnienia

  6. Karty zgłoszenia należy przesłać do Ośrodka Kultury do dnia 24 kwietnia 2006

  7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 28 kwietnia 2006 o godz. 9.30 w sali kina "PROMIEŃ"

  8. Wstępne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 po zakończeniu przesłuchań.

  9. Wręczenie nagród, dyplomów oraz prezentacja laureatów odbędzie się 3 maja na estradzie w rynku!
  2006-04-12

  PISANKA KRASZANKA MALOWANKA

  Ośrodek Kultury w Dukli ogłasza VII edycję konkursu na najpiękniejszą pisankę, kraszankę, malowankę, koszyk wielkanocny, stroik, palmę oraz inną rzecz, która kojarzy się ze Świętami Wielkiej Nocy.
  Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach:

  • Pisanka,kraszanka,malowanka
  • Koszyk wielkanocny
  • Palma wielkanocna
  • Stroik wielkanocny
  • Inne (potrawa,serwetka, itp)

  Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
  W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Dukla.
  W kat. Pisanka i Palma Wielkanocna dodatowo punktowane będą prace wykonane tradycyjną techniką.
  Prace należy składać w Ośrodku Kultury w Dukli od 3 kwietnia do 10 kwietnia 2006 w holu kina "PROMIEŃ".
  Ocena prac przez komisję konkursową odbędzie się 10 kwietnia 2006.
  Wystawa konkursowa będzie trwała do dnia 13 kwietnia 2006.
  Po odebranie prac należy zgłaszać się do dnia 19 kwietnia.
  UWAGA!
  Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 3 maja na rynku w Dukli podczas koncertu laureatów Piosenki Religijnej. Początek godz. 1600
  Serdecznie zapraszamy!!!

  2006-04-05

  INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII


  w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

   

  Gmina Dukla
  ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  e-mail: gmina@dukla.pl

  Urząd Miejski w Dukli
  ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

  Transgraniczna Informacja Turystyczna
  ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  tel.: 13 433-56-16

  Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

  Deklaracja dostępności

  © 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.