Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Oświetlenie uliczne wykonane w 2017 roku


W 2017 roku na terenie gminy Dukla wykonano inwestycje z zakresu oświetlenia ulicznego przy drogach: krajowej, wojewódzkiej i przy drogach gminnych. Inwestorem była gmina Dukla, koszty zostały pokryte z środków własnych gminy.
Ważniejsze z nich to:

Przy drodze krajowej nr 19 w miejscowościach:

 1. Barwinek - wykonano linię kablową o dł.244 m, wbudowano 6 słupów z oprawami oświetleniowymi na wysięgnikach
  Koszt : 23 730,05 zł brutto
 1. Tylawa – uzupełniono oświetlenie wzdłuż drogi krajowej, wybudowano linię kablowa o dł. 327 m, wbudowano 7 slupów z oprawami oświetleniowymi.
  Koszt : 60 294,00 zł brutto
 1. Zboiska – wykonano oświetlenie chodnika wzdłuż drogi krajowej : wybudowano linię kablową o dł. 765 m, wbudowano 23 slupy z oprawami oświetleniowymi
  Koszt : 87 080,41 zł brutto 

 Przy drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowościach:

 1. Iwla - wybudowano linie napowietrzne o dł. 779 m , wbudowano 2 nowe słupy, na istniejących słupach zamontowano 21 opraw oświetleniowych oraz szafę oświetleniowa.
  Koszt: 59 000,00 zł brutto.
 1. Teodorówka - wybudowano linię kablową o dł. 562,m, wbudowano 20 slupów z oprawami oświetleniowymi oraz szafę oświetleniową.
  Koszt : 122 500,03 zł brutto

Przy drogach gminnych w miejscowościach:

 1. Jasionka – przy drodze (od powiatowej w kierunku ”Zapłocia”: wybudowana została linia kablowa o dł.314m, wbudowano 10 słupów z oprawami oświetleniowymi oraz szafę oświetleniową
  Koszt : 53 551,00  zł brutto  
 1. Wietrzno: zostało wykonane oświetlenie przy dwóch drogach:

1) przy drodze na „Banii” - wybudowano linię kablową o długości 200 m, zamontowano  5 lamp,

2) przy drodze „do szkoły”- wybudowano linię kablową o długości 330 m, wbudowano 8 słupów stalowych z oprawami oświetleniowymi .

Ogólny koszt: 90 620,00 zł  brutto

Ponadto były realizowane mniejsze inwestycje oświetleniowe z funduszów sołeckich w miejscowościach: Głojsce, Mszana, Zawadka Rymanowska i Zyndranowa.

Stanisława Fornal
Specjalista UM w Dukli2018-01-29
Stanisława Fornal
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.