Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Termomodernizacja obiektów oświatowych.

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla

Wartość projektu: 2 085 173,51 zł

Okres realizacji projektu: od  08.04.2016 do 30.11.2017


„Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” – Modernizowanych jest 5 szkół z terenu Gminy Dukla (W Jasionce, Tylawie, Iwli, Głojscach i Wietrznie),
13.10.2016 zawarto z Województwem Podkarpackim umowę o dofinansowanie projektu. Wartość całkowita wynosiła  2 085 173,51 zł z tego dofinasowanie 85%. W grudniu 2016r. rozstrzygnięto przetarg i 7 grudnia 2016 zawarto umowę z 3 wykonawcami na realizacje tego zadania. 12.12.2016 przekazano place budowy i prowadzone są prace budowlane, których zakończenie  zgodnie z umowami przewidziane jest na 30 maja br. Jednocześnie wystąpiono do Marszałka Województwa z wnioskiem o aneks po przetargu Wartość całkowita, w tym robót wynikająca z umowy z Wykonawcami-  po przetargu wynosi 1 425 403,62 zł.
Pomimo okresu zimowego wykonano już na wszystkich obiektach: docieplenia stropów wełną mineralną, zmodernizowano instalacje c.o., poprzez montaż zaworów termostatycznych, wymieniono także stare tradycyjne oprawy oświetleniowe na nowe oprawy ze źródłem światła LED. Działania te pozwoliły na uzyskanie oszczędności w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia kosztów ogrzewania. W Tylawie w okresie ferii zimowych dokonano wymiany stolarki okiennej. Dzięki aurze jaka panuje za oknami, ruszyły także prace na zewnątrz budynków związane z wykonaniem odwodnienia i izolacji fundamentów (stara szkoła w Tylawie) oraz Głojscach. Dobiega końca przyklejanie styropianu na budynku w Głojscach.
Paweł Puchalik
2016-09-28
Admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.