Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Droga do zdrowia w Dukli


Tytuł projekty: „Droga do zdrowia”

Termin realizacji projektu: 1.02.-30.06.2017 r.

W listopadzie 2016 roku gmina Dukla złożyła wniosek o dofinansowanie do Fundacji PZU. W wyniku pozytywnej oceny wniosku podpisano umowę realizacji projektu. Przy pomocy środków przyznanych przez Fundację PZU w Dukli powstanie miejsce do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy oraz turystów. W ramach projektu pn. „Droga do zdrowia” na Chyczkach w Dukli powstanie ścieżka zdrowia z drewnianymi urządzeniami do ćwiczeń, kącik edukacyjny oraz punkt wypoczynkowy z wiatą i miejscem na ognisko. Realizacja projektu przewidziana jest na koniec czerwca 2017 roku. Głównym celem projektu jest upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu zarówno młodych jak i starszych mieszkańców. Dodatkowo realizacja projektu przy żółtym szlaku pieszym uatrakcyjni go, da schronienie turystom w razie załamania pogody. Tym samym powstanie  miejsce wypoczynkowe na łonie natury  z dala od ruchliwej ulicy, gdzie każdy będzie mógł odpocząć od trudności dnia codziennego. 

Przy realizacji zadania gmina Dukla będzie współpracować z: MOSiR w Dukli, Ośrodkiem Kultury w Dukli, 6 Drużyną Harcerska ISKRA w Dukli oraz Szkołami w Dukli. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, natomiast prace w terenie rozpoczną się wiosną.

 Anna Chłopecka

Paweł Puchalik

2017-02-02
Admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.