Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Demografia gminy Dukla w latach 2010 – 2022


Demografia gminy Dukla w latach 2010 – 2022

Według ostatecznych wyników NSP 2021 liczba ludności rezydującej w Polsce wyniosła 37 019 327 osób. Analizując wyniki NSP 2021 w porównaniu z NSP 2011 można stwierdzić, że liczba ludności rezydującej zmniejszyła się o 2,7%. Zatem liczba ludności w Polsce ma tendencję zniżkową.

Analizując demografię gminy Dukla w latach 2010-2022 tj. po wydzieleniu z gminy Dukla gminy Jaśliska, możemy stwierdzić, że liczba ludności gminy Dukla w 2010 roku była najwyższa w ciągu analizowanych 13 lat  i wyniosła 14 898 osób, najwięcej  było również urodzin – 179, najmniej zgonów – 130 i przyrost naturalny był najwyższy +3,28 ‰.  Przy założeniu, że liczba ludności to liczba osób zamieszkujących gminę, zameldowanych na pobyt stały.

2022 roku liczba ludności jest najniższa w ciągu analizowanych 13 lat i wyniosła na 31 grudnia 14 190 osób tj. w porównaniu do najwyższej liczby ludności z 2010 roku o 709 osób mniej czyli 4,76%. W roku 2022 urodziło się najmniej dzieci, bo 118 tj. o 61 dzieci mniej aniżeli w roku 2010 kiedy to urodziło się najwięcej dzieci. Zanotowano także w 2022 roku najniższy przyrost naturalny tj.  - 4,29‰. Największa liczbę zgonów zanotowano w latach 2020-2022 od 187 do 179 osób (pandemia Covid-19).

Podsumowując minione 13 lat stwierdzamy, że w latach od 2010 do 2014 liczba ludności wahała się od 14 898 do 14 877 osób. Natomiast od 2015 roku do 2022 roku mamy wyraźną tendencję spadkową od 14 775 w 2015 roku do 14 190 w 2022 roku.

W ciągu analizowanych 13 lat urodziło się w gminie Dukla 1 879 dzieci, zmarło natomiast 2 041 osób. Szczegółowe informacje w tabeli: Demografia gminy Dukla w latach 2010 – 2022.

Krystyna Boczar-Różewicz

 

               Demografia gminy Dukla w latach 2010-2022.

Rok

Liczba ludności

Liczba urodzeń

Liczba zgonów

Przyrost naturalny

2010

14 898

179

130

49

2011

14 888

151

147

4

2012

14 877

146

157

-11

2013

14 893

161

146

15

2014

14 893

129

153

-24

2015

14 775

135

153

-18

2016

14 727

151

140

11

2017

14632

153

164

-11

2018

14578

149

157

-8

2019

14498

154

146

+8

2020

14388

130

187

-57

2021

14290

123

182

-59

2022

14190

118

179

-61

Razem w latach 2010 - 2022

-

1879

2 041

-

2023-01-30
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.